CHIA SẺ NHẠC

 1. Music request

  Đề tài thảo luận:
  5,570
  Bài viết:
  29,163
  RSS
 2. HD Video Clip

  Đề tài thảo luận:
  15,289
  Bài viết:
  66,222
  RSS
 3. Soundtrack

  Đề tài thảo luận:
  174
  Bài viết:
  952
  RSS
 4. Lossless Albums

  Đề tài thảo luận:
  57,516
  Bài viết:
  400,712
  RSS
 5. Lossy albums

  Mp3, AAC...
  Đề tài thảo luận:
  4,621
  Bài viết:
  56,263
  RSS
 6. mHD, SD Video Clips

  Đề tài thảo luận:
  8,809
  Bài viết:
  62,113
  RSS
 7. Link nhạc chờ phục hồi

  Thiếu part, link chết
  Đề tài thảo luận:
  3,960
  Bài viết:
  81,532
  RSS