CHIA SẺ NHẠC

 1. Music request

  Đề tài thảo luận:
  5,014
  Bài viết:
  26,192
  RSS
 2. Soundtrack

  Đề tài thảo luận:
  119
  Bài viết:
  728
  RSS
 3. Lossy albums

  Mp3, AAC...
  Đề tài thảo luận:
  6,450
  Bài viết:
  54,646
  RSS
 4. mHD, SD Video Clips

  Đề tài thảo luận:
  8,113
  Bài viết:
  58,266
  RSS
 5. Link nhạc chờ phục hồi

  Thiếu part, link chết
  Đề tài thảo luận:
  3,946
  Bài viết:
  80,475
  RSS