Real Kungfu
Phật Sơn Vịnh Xuân Quyền Vương
Đạo diễn: Đang Cập Nhật
Diễn viên: Nguyên Bưu, Lương Gia Nhân, Thiệu Mỹ Kỳ, Hồng Thiên Minh
Nhà sản xuất: TVB
Thể loại: Truyền hình
Tổng số: 20 tập
Quốc gia: Hong Kong
Năm sản xuất: 2006
Giới thiệu: Cao thủ của Vịnh Xuân là Hoa Bao bị sát hại, Lương Tán đại đệ tử của Bảo bị tình nghi có liên quan đến vụ ám sát này. Tán vì muốn làm sáng tỏ cái chết của sư phụ nên đã lẫn trốn tại Phật Sơn, nương nhờ sư thúc, để che dấu thân phận anh xin làm gia đinh cho thương gia nhà họ Trần. Nào ngờ Trần phu nhân lại chính là Kiến Hỷ, vị hôn thê của anh và giờ đã trở thàng góa phụ. Nhưng Hỷ luôn ghen tuông với cách cách Hạo Nguyệt luôn kề cận bên Tán.

Fileserve.com
Code:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/VFzD9nC/KFPS-01.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/3rXtQDe/KPPS-02.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/dJYuMUy/KPPS-03.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/6JrdJ8s/KPPS-04.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/fcmKRam/KPPS-05.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/amSfNae/KPPS-06.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/ZfrJ4E5/KPPS-07.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/nQDXY6p/KPPS-08.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/7jz53bA/KPPS-09.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/G7EF4Eg/KPPS-10.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/pRaJvzY/KPPS-11.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/fZBdRzg/KPPS-12.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/47fAVPp/KPPS-13.avi
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/9s4kDAc/KPPS-14.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/A2kXnBa/KPPS-15.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/cJeQtYN/KPPS-16.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/RTe27Xm/KPPS-17.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/n6HBq8j/KPPS-18.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/AUAze28/KFPS-19.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/hGWeP8B/KPPS-20.avi
Wupload:
Code:
Tap 1:http://www.wupload.com/file/119037588/KFPS-01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/119037953/KPPS-02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/119037965/KPPS-03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/119037958/KPPS-04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/119037963/KPPS-05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/119037256/KPPS-06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/119036355/KPPS-07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/119036356/KPPS-08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/119037972/KPPS-09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/119037252/KPPS-10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/119037586/KPPS-11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/119036336/KPPS-12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/119037620/KPPS-13.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/119037979/KPPS-14.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/119036664/KPPS-15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/119035750/KPPS-16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/119035752/KPPS-17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/119036660/KPPS-18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/119037639/KFPS-19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/119035751/KPPS-20.avi