Bắc Đẩu là một ngôi sao sáng nhất trong chòm Tiểu hùng tinh. Trong lịch sử Con Đường Tơ Lụa, ngôi sao này chiếm giữ một vị trí rất quan trọng đối với các thương nhân và giới thủy thủ nói riêng và các nền văn hóa nói chung bởi ngôi sao này giúp cho họ có thể xác định phương hướng di chuyển một cách chuẩn xác nhất trong các cuộc hành trình.

MIỀN ĐẤT HỨA MANG TÊN BẮC ĐẨU


Chi tiết : cdtl.ongame.vn/67-2514/mien-dat-hua-bac-dau.htm
Website :conduongtolua.com.vn