Trang 1/4 1 2 3 ... Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 1 tới 10 trên 37
 1. #1
  HD-720p Hung_war3's Avatar
  Đăng ký
  07-01-09
  Bài viết
  133
  Thanks
  244
  Thanked
  599
  cR
  40

  Mặc định Prison.Break.S02.2006.720p.x264-SiNNERS-REAVERS [Phần 2]


  Đang upload và leech , Season 2 . Nếu bạn nào cũng đang upload thì chúng ta cùng share để tiết kiệm thời gian .

  Hy vọng a/c/e nào thích phim này sẽ download được từ Megashare.vn :

  Sub VN do ba'c Nhoctom up :
  Code:
  http://megashare.vn/download.php?uid=948&id=163633&bn=All_Prison.Break.S02.720p.BluRay.x264-SINNERS.rar
  Episode 1 :
  Code:
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162042&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_part1.exe
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162050&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_part2.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162108&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_part3.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162055&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_part4.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162069&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_part5.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162074&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_part6.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162057&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_part7.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162060&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_part8.rar
  
  Subtitle : 
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162056&bn=Prison_Break_S02E01_2006_720p_x264-iLL_\[hunggz-HDVietnam_com\]_Viet.srt
  Episode 2 :
  Code:
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162404&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part01.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162374&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part02.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162364&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part03.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162371&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part04.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162384&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part05.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162387&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part06.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162441&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part07.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162433&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part08.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162449&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part09.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162472&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part10.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162829&bn=Prison.Break.S02E02.720p.BluRay.x264-REAVERS.part11.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162495&bn=Prison.Break.S02E01.720p.BluRay.x264-REAVERS.part12.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=162462&bn=Prison.Break.S02E01.720p.BluRay.x264-REAVERS.part13.rar
  Episode 3 :
  Code:
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165173&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part01.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165174&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part02.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165167&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part03.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165176&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part04.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165169&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part05.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165168&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part06.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165183&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part07.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165184&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part08.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165187&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part09.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165186&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part10.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165250&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part11.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165258&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part12.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165233&bn=Prison.Break.S02E03.720p.BluRay.x264-REAVERS.part13.rar
  Episode 4 :
  Code:
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165261&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part01.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165253&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part02.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165255&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part03.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165262&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part04.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165400&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part05.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165295&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part06.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165294&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part07.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165297&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part08.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165324&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part09.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165302&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part10.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165420&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part11.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165418&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part12.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165386&bn=Prison.Break.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part13.rar
  Episode 5 :
  Code:
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165524&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part01.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165481&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part02.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165550&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part03.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165521&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part04.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165549&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part05.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165525&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part06.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165538&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part07.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165563&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part08.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165653&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part09.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165614&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part10.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=167482&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part11.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165727&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part12.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165698&bn=Prison.Break.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS.part13.rar

  Episode 6 - in progressing :
  Code:
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165744&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part01.rar
  
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165726&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part03.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165884&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part04.rar
  
  
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=166220&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part08.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=166221&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part09.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=165875&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part10.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=167449&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part11.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=167463&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part12.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=4907&id=167376&bn=Prison.Break.S02E06.720p.BluRay.x264-REAVERS.part13.rar


  -----------------------------------------------------------------
  Chỉnh sửa nội dung bởi: Hung_war3, 06-01-2010 lúc 13:09
  Our Group : http://hungwar.com
  - Provide : Game Seller , Game Acc , Game System , Game Cash , Box , Internet Service , Payment , ... more .
  - BlackBerry File Server : http://bb.hungwar.com
  - Phim Database : http://phim.hungwar.com
  - List phim up by Hung_war _mega1280 ( hơn 30 phim )

 2. #2
  UltraHD Uploader
  nhoctom's Avatar
  Đăng ký
  05-09-09
  Bài viết
  28.336
  Thanks
  13.695
  Thanked
  2.330.557
  cR
  49

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  bản này nghe nói xem bị vỡ hình trên máy tính àh bác
  p.s: làm sao để có tk leech of megas thế nhờ?

 3. #3
  HD-720p Hung_war3's Avatar
  Đăng ký
  07-01-09
  Bài viết
  133
  Thanks
  244
  Thanked
  599
  cR
  40

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  vậy hả bác , để em check lại comment xem ....
  P/S : em được admin GVN tặng
  Our Group : http://hungwar.com
  - Provide : Game Seller , Game Acc , Game System , Game Cash , Box , Internet Service , Payment , ... more .
  - BlackBerry File Server : http://bb.hungwar.com
  - Phim Database : http://phim.hungwar.com
  - List phim up by Hung_war _mega1280 ( hơn 30 phim )

 4. #4
  HD-720p Hung_war3's Avatar
  Đăng ký
  07-01-09
  Bài viết
  133
  Thanks
  244
  Thanked
  599
  cR
  40

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  Phần Leech đang bị lỗi với mega.1280.com thì phải , em chuyển sang bộ của SiNNer với REAVERS từ tập 2 nhé .

  Sub thì kiếm cái trên sync chắc cũng khá chuẩn ....

  Leeching now .....
  Our Group : http://hungwar.com
  - Provide : Game Seller , Game Acc , Game System , Game Cash , Box , Internet Service , Payment , ... more .
  - BlackBerry File Server : http://bb.hungwar.com
  - Phim Database : http://phim.hungwar.com
  - List phim up by Hung_war _mega1280 ( hơn 30 phim )

 5. #5
  HD-upscale saygoodnight's Avatar
  Đăng ký
  27-11-09
  Bài viết
  30
  Thanks
  47
  Thanked
  15
  cR
  14

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  thanks bác cái, hay quá , bên đó có bác hung up có bản 500mb, có bản 200b, bác up leech bản 500mb nhé bác , dow cho tiện

 6. #6
  HD-720p Hung_war3's Avatar
  Đăng ký
  07-01-09
  Bài viết
  133
  Thanks
  244
  Thanked
  599
  cR
  40

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  đang lỗi với 1280 nên ko leech được -> em phải leech từ host khác
  Our Group : http://hungwar.com
  - Provide : Game Seller , Game Acc , Game System , Game Cash , Box , Internet Service , Payment , ... more .
  - BlackBerry File Server : http://bb.hungwar.com
  - Phim Database : http://phim.hungwar.com
  - List phim up by Hung_war _mega1280 ( hơn 30 phim )

 7. #7
  UltraHD Uploader
  nhoctom's Avatar
  Đăng ký
  05-09-09
  Bài viết
  28.336
  Thanks
  13.695
  Thanked
  2.330.557
  cR
  49

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  Trích Nguyên văn bởi Hung_war3 Xem bài viết
  Phần Leech đang bị lỗi với mega.1280.com thì phải , em chuyển sang bộ của SiNNer với REAVERS từ tập 2 nhé .

  Sub thì kiếm cái trên sync chắc cũng khá chuẩn ....

  Leeching now .....
  bác leech ngang đâu rồi thế .. em cũng đang up bản của SINNER đây, đang up Tập 1. Còn Sub thì em đang xem lại rồi sync đây. Xong sẽ post lên

 8. #8
  HD-720p Hung_war3's Avatar
  Đăng ký
  07-01-09
  Bài viết
  133
  Thanks
  244
  Thanked
  599
  cR
  40

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  gần xong tập 2 rồi
  chuyển sang tập 3 .
  Bác leech từ trên xuống đi em leech từ dưới lên
  Our Group : http://hungwar.com
  - Provide : Game Seller , Game Acc , Game System , Game Cash , Box , Internet Service , Payment , ... more .
  - BlackBerry File Server : http://bb.hungwar.com
  - Phim Database : http://phim.hungwar.com
  - List phim up by Hung_war _mega1280 ( hơn 30 phim )

 9. #9
  UltraHD Uploader
  nhoctom's Avatar
  Đăng ký
  05-09-09
  Bài viết
  28.336
  Thanks
  13.695
  Thanked
  2.330.557
  cR
  49

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  em up chứ k phải leech ..có tk leech đâu .. em đang up, khá là lâu, mạng cùi =.='' Uploading tập 1 dc 12%...

 10. #10
  HD-720p Hung_war3's Avatar
  Đăng ký
  07-01-09
  Bài viết
  133
  Thanks
  244
  Thanked
  599
  cR
  40

  Mặc định Ðề: Prison.Break.S02E09.2006.720p.x264-iLL.[hunggz-HDVietnam.com] [Phần 2]

  ._. sặc , nếu vậy thì hơi vất nhỉ , em leech từ Mega sang thì tầm 3h là xong 1 tập . Còn leech thì lâu hơn ...
  Our Group : http://hungwar.com
  - Provide : Game Seller , Game Acc , Game System , Game Cash , Box , Internet Service , Payment , ... more .
  - BlackBerry File Server : http://bb.hungwar.com
  - Phim Database : http://phim.hungwar.com
  - List phim up by Hung_war _mega1280 ( hơn 30 phim )

Trang 1/4 1 2 3 ... Cuối cùngCuối cùng

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được phép viết chủ đề mới
 • Bạn không được phép viết trả lời
 • Bạn không được phép gởi đính kèm
 • Bạn không được phép chỉnh sửa bài viết
 •  
Lên Trên! Xuống Dưới!