Pach FiFa Ver v2.0.1 Cập Nhật Ngày 7/8 Của VTC
Patch FIFA by FC.LIVER243 Bấm Để tăng tốc độ download các bạn nhé
patch tổng hợp khá nhiều kit các CLB, face ball đẹp sưu tầm
♥♥♥
Link: Patch 2.0 (16067 lượt down) : download
♥♥♥
Patch FFOL2 Ver 2.5 (7/8/2012) ( 22675 lượt download ): scoreboard VTC3 (ủng hộ VTC tí ),Face Torres...Ball PRL màu đỏ , Sân PrmL....Link down 4shared ( link khá nhanh) :
Link: download
Một vài hình ảnh trong Patch 2.0

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.