Trang 1/4 1 2 3 ... Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 1 tới 10 trên 37
 1. #1
  HD-upscale simbatcodon's Avatar
  Đăng ký
  01-04-09
  Bài viết
  58
  Thanks
  226
  Thanked
  58
  cR
  58

  Mặc định Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  1) Black Mask Blu ray 720p x264 DTS HDC AfterFX SiLUHD
  link
  http://rapidshare.com/files/28278738...UHD.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/28278494...UHD.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/28278426...UHD.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/28278385...UHD.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/28278867...UHD.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/28278086...UHD.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/28278566...UHD.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/28278424...UHD.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/28278624...UHD.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/28278144...UHD.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/28278573...UHD.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/28278749...UHD.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/28278144...UHD.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/28278979...UHD.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/28278735...UHD.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/28278488...UHD.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/28278517...UHD.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/28278179...UHD.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/28278106...UHD.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/28278152...UHD.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/28278246...UHD.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/28278208...UHD.part22.rar

  2)Fearless 2006 Directors Cut 1080p BluRay x264 Japhson tehPARADOX COM
  link http://rapidshare.com/files/16101787...COM.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/16101742...COM.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/16101827...COM.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/16101819...COM.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/16101850...COM.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/16101888...COM.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/16102047...COM.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/16101827...COM.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/16101947...COM.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/16101916...COM.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/16101960...COM.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/16101932...COM.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/16101965...COM.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/16101990...COM.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/16101920...COM.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/16102080...COM.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/16101985...COM.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/16102046...COM.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/16102016...COM.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/16102012...COM.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/16102095...COM.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/16102025...COM.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/16102093...COM.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/16102108...COM.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/16102116...COM.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/16102072...COM.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/16102082...COM.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/16102067...COM.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/16102151...COM.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/16102139...COM.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/16102186...COM.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/16102092...COM.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/16102115...COM.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/16102171...COM.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/16102114...COM.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/16102133...COM.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/16102182...COM.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/16102199...COM.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/16102116...COM.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/16102163...COM.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/16102199...COM.part41.rar
  http://rapidshare.com/files/16102216...COM.part42.rar
  http://rapidshare.com/files/16102218...COM.part43.rar
  http://rapidshare.com/files/16102259...COM.part44.rar
  http://rapidshare.com/files/16102161...COM.part45.rar

  3)Once Upon A Time In China 1991 BluRay 1080p DTS x264 CHD
  link http://rapidshare.com/files/32155181...CHD.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/32155147...CHD.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/32155217...CHD.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/32155129...CHD.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/32155292...CHD.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/32155140...CHD.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/32155195...CHD.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/32155197...CHD.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/32155130...CHD.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/32155260...CHD.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/32155145...CHD.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/32154991...CHD.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/32155307...CHD.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/32155053...CHD.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/32155132...CHD.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/32154891...CHD.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/32155264...CHD.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/32155074...CHD.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/32154943...CHD.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/32155127...CHD.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/32154895...CHD.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/32154916...CHD.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/32154920...CHD.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/32154882...CHD.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/32154938...CHD.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/32154934...CHD.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/32155110...CHD.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/32155018...CHD.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/32154970...CHD.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/32154867...CHD.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/32154798...CHD.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/32154819...CHD.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/32154856...CHD.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/32154788...CHD.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/32154808...CHD.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/32154980...CHD.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/32154653...CHD.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/32154618...CHD.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/32154909...CHD.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/32154668...CHD.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/32154777...CHD.part41.rar
  http://rapidshare.com/files/32154650...CHD.part42.rar
  http://rapidshare.com/files/32154709...CHD.part43.rar
  http://rapidshare.com/files/32154691...CHD.part44.rar
  http://rapidshare.com/files/32154613...CHD.part45.rar
  http://rapidshare.com/files/32154859...CHD.part46.rar
  http://rapidshare.com/files/32154814...CHD.part47.rar
  http://rapidshare.com/files/32154607...CHD.part48.rar
  http://rapidshare.com/files/32154610...CHD.part49.rar
  http://rapidshare.com/files/32154608...CHD.part50.rar
  http://rapidshare.com/files/32154527...CHD.part51.rar
  http://rapidshare.com/files/32154576...CHD.part52.rar
  http://rapidshare.com/files/32154574...CHD.part53.rar
  http://rapidshare.com/files/32154554...CHD.part54.rar
  http://rapidshare.com/files/32154595...CHD.part55.rar
  http://rapidshare.com/files/32154718...CHD.part56.rar
  http://rapidshare.com/files/32154686...CHD.part57.rar
  http://rapidshare.com/files/32154578...CHD.part58.rar
  http://rapidshare.com/files/32154565...CHD.part59.rar
  http://rapidshare.com/files/32154505...CHD.part60.rar
  http://rapidshare.com/files/32154442...CHD.part61.rar
  http://rapidshare.com/files/32154504...CHD.part62.rar
  http://rapidshare.com/files/32154555...CHD.part63.rar
  http://rapidshare.com/files/32154467...CHD.part64.rar
  http://rapidshare.com/files/32154469...CHD.part65.rar
  http://rapidshare.com/files/32154464...CHD.part66.rar
  http://rapidshare.com/files/32154363...CHD.part67.rar

  4)Once Upon A Time In China II 1992 1080p BluRay x264 Japhson
  link http://rapidshare.com/files/32228352...son.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/32228355...son.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/32228357...son.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/32228365...son.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/32228410...son.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/32227773...son.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/32227769...son.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/32227767...son.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/32227771...son.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/32227768...son.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/32227771...son.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/32227772...son.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/32227767...son.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/32227772...son.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/32227769...son.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/32227913...son.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/32227913...son.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/32227924...son.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/32227925...son.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/32227925...son.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/32227922...son.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/32227925...son.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/32227923...son.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/32227924...son.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/32227934...son.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/32228123...son.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/32228131...son.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/32228133...son.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/32228149...son.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/32228162...son.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/32228135...son.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/32228151...son.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/32228132...son.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/32228151...son.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/32228142...son.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/32228338...son.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/32228324...son.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/32228344...son.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/32228334...son.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/32228345...son.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/32228346...son.part41.rar
  http://rapidshare.com/files/32228189...son.part42.rar

  5)Once Upon a Time in China III 1993 720p BluRay x264 MELiTE
  link http://rapidshare.com/files/32610100...iTE.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/32610117...iTE.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/32610177...iTE.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/32610583...iTE.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/32610657...iTE.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/32610185...iTE.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/32610261...iTE.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/32610095...iTE.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/32610447...iTE.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/32610186...iTE.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/32610339...iTE.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/32610505...iTE.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/32610212...iTE.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/32610357...iTE.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/32610248...iTE.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/32610283...iTE.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/32610389...iTE.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/32610287...iTE.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/32610409...iTE.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/32610350...iTE.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/32610084...iTE.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/32610275...iTE.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/32610246...iTE.part23.rar

  6)The One 2001 1080p BluRay x264 HANGOVER
  link http://rapidshare.com/files/32055913...TiC.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/32055880...TiC.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/32055130...TiC.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/32055139...TiC.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/32055003...TiC.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/32055000...TiC.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/32055086...TiC.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/32054955...TiC.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/32054979...TiC.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/32054874...TiC.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/32054760...TiC.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/32054777...TiC.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/32054967...TiC.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/32054785...TiC.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/32054784...TiC.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/32054780...TiC.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/32054789...TiC.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/32054512...TiC.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/32054627...TiC.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/32054538...TiC.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/32054580...TiC.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/32054631...TiC.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/32054490...TiC.part23.rar

  7)The Forbidden Kingdom 1080p BluRay x264 HD1080
  link http://rapidshare.com/files/27762049...080.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/27766333...080.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/27761964...080.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/27766773...080.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/27761733...080.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/27766361...080.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/27761718...080.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/27761778...080.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/27761926...080.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/27766420...080.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/27761791...080.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/27761788...080.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/27761974...080.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/27761846...080.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/27761443...080.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/27761914...080.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/27761697...080.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/27766491...080.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/27766281...080.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/27761876...080.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/27766394...080.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/27761462...080.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/27766188...080.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/27761856...080.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/27761978...080.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/27766281...080.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/27766394...080.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/27761972...080.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/27761937...080.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/27761871...080.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/27761885...080.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/27766692...080.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/27761996...080.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/27765233...080.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/27761447...080.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/27761970...080.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/27761779...080.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/27766551...080.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/27766246...080.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/27761742...080.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/27761411...080.part41.rar

  8)The Mummy Tomb of The Dragon Emperor 2008 BluRay 1080p DTS
  link http://rapidshare.com/files/17389234...DTS.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/17390502...DTS.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/17390561...DTS.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/17390486...DTS.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/17390548...DTS.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/17390487...DTS.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/17390570...DTS.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/17390494...DTS.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/17390555...DTS.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/17390488...DTS.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/17390534...DTS.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/17390491...DTS.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/17390554...DTS.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/17390503...DTS.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/17390558...DTS.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/17390505...DTS.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/17390569...DTS.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/17390486...DTS.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/17390573...DTS.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/17390480...DTS.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/17390571...DTS.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/17390497...DTS.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/17390546...DTS.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/17390462...DTS.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/17390558...DTS.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/17390513...DTS.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/17390569...DTS.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/17390499...DTS.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/17390570...DTS.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/17390480...DTS.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/17391768...DTS.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/17391802...DTS.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/17391741...DTS.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/17391786...DTS.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/17391742...DTS.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/17391830...DTS.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/17391751...DTS.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/17391808...DTS.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/17391753...DTS.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/17391840...DTS.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/17391738...DTS.part41.rar
  http://rapidshare.com/files/17391797...DTS.part42.rar
  http://rapidshare.com/files/17391763...DTS.part43.rar
  http://rapidshare.com/files/17391817...DTS.part44.rar
  http://rapidshare.com/files/17391756...DTS.part45.rar
  http://rapidshare.com/files/17391825...DTS.part46.rar
  http://rapidshare.com/files/17391770...DTS.part47.rar
  http://rapidshare.com/files/17391822...DTS.part48.rar
  http://rapidshare.com/files/17391762...DTS.part49.rar
  http://rapidshare.com/files/17391821...DTS.part50.rar
  http://rapidshare.com/files/17391759...DTS.part51.rar
  http://rapidshare.com/files/17391810...DTS.part52.rar
  http://rapidshare.com/files/17391742...DTS.part53.rar
  http://rapidshare.com/files/17391806...DTS.part54.rar
  http://rapidshare.com/files/17391110...DTS.part55.rar
  9)The Warlords 2007 720p BluRay x264-KaKa
  link
  http://rapidshare.com/files/13287759...-tw.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/13287445...-tw.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/13287749...-tw.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/13287464...-tw.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/13287448...-tw.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/13287483...-tw.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/13287449...-tw.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/13287723...-tw.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/13287722...-tw.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/13287761...-tw.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/13287449...-tw.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/13287748...-tw.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/13287866...-tw.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/13287443...-tw.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/13287791...-tw.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/13287751...-tw.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/13287821...-tw.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/13287432...-tw.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/13287803...-tw.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/13287441...-tw.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/13287439...-tw.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/13287434...-tw.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/13287470...-tw.part23.rar
  pass http://irfree.com

  10)hero
  link
  http://rapidshare.com/files/16107283...COM.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/16107307...COM.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/16107287...COM.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/16107291...COM.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/16107305...COM.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/16107290...COM.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/16107302...COM.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/16107308...COM.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/16107298...COM.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/16107291...COM.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/16107302...COM.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/16107290...COM.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/16107285...COM.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/16107307...COM.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/16107284...COM.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/16107307...COM.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/16107257...COM.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/16107291...COM.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/16107303...COM.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/16107304...COM.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/16107307...COM.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/16107308...COM.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/16107285...COM.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/16107268...COM.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/16107288...COM.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/16107289...COM.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/16107303...COM.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/16107303...COM.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/16107304...COM.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/16107304...COM.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/16107409...COM.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/16107413...COM.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/16107415...COM.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/16107412...COM.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/16107408...COM.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/16107412...COM.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/16107408...COM.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/16107413...COM.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/16107414...COM.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/16107411...COM.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/16107376...COM.part41.rar

  11)Danny the Dog 2005 720p BluRay DTS H264 Funner
  link http://rapidshare.com/files/22624395...ner.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/22624388...ner.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/22624403...ner.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/22624413...ner.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/22624393...ner.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/22624416...ner.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/22624408...ner.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/22624409...ner.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/22624390...ner.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/22624391...ner.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/22624399...ner.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/22624420...ner.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/22624408...ner.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/22624403...ner.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/22624390...ner.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/22624395...ner.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/22624407...ner.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/22624388...ner.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/22624402...ner.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/22624413...ner.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/22624393...ner.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/22624397...ner.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/22624406...ner.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/22624410...ner.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/22624405...ner.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/22624621...ner.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/22624636...ner.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/22624621...ner.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/22624588...ner.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/22624632...ner.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/22624589...ner.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/22624586...ner.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/22624618...ner.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/22624629...ner.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/22624640...ner.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/22624633...ner.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/22624625...ner.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/22624592...ner.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/22624636...ner.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/22624590...ner.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/22624586...ner.part41.rar
  http://rapidshare.com/files/22624604...ner.part42.rar
  http://rapidshare.com/files/22624586...ner.part43.rar
  http://rapidshare.com/files/22624585...ner.part44.rar
  http://rapidshare.com/files/22624617...ner.part45.rar
  http://rapidshare.com/files/22624599...ner.part46.rar

  12)Cradle 2 The Grave 2003 720p HDTV lUS
  link http://rapidshare.com/files/24061723...lUS.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/24061754...lUS.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/24061790...lUS.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/24061826...lUS.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/24061858...lUS.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/24061891...lUS.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/24061922...lUS.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/24061956...lUS.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/24061992...lUS.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/24062024...lUS.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/24062058...lUS.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/24062089...lUS.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/24062124...lUS.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/24062161...lUS.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/24062198...lUS.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/24062233...lUS.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/24062263...lUS.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/24062296...lUS.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/24062330...lUS.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/24062365...lUS.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/24062399...lUS.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/24062436...lUS.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/24062474...lUS.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/24062512...lUS.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/24062554...lUS.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/24062592...lUS.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/24062627...lUS.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/24062664...lUS.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/24062700...lUS.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/24062735...lUS.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/24062778...lUS.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/24062816...lUS.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/24062851...lUS.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/24062889...lUS.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/24062922...lUS.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/24062962...lUS.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/24063004...lUS.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/24063047...lUS.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/24063088...lUS.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/24063126...lUS.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/24063166...lUS.part41.rar
  http://rapidshare.com/files/24063206...lUS.part42.rar
  http://rapidshare.com/files/24063248...lUS.part43.rar
  http://rapidshare.com/files/24063291...lUS.part44.rar
  http://rapidshare.com/files/24063327...lUS.part45.rar
  http://rapidshare.com/files/24063362...lUS.part46.rar
  http://rapidshare.com/files/24063396...lUS.part47.rar
  http://rapidshare.com/files/24063437...lUS.part48.rar

  13)Fist Of Legend 1994 1080p BluRay x264 FLHD
  link http://rapidshare.com/files/31570343...LHD.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/31569263...LHD.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/31569070...LHD.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/31569747...LHD.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/31570179...LHD.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/31569732...LHD.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/31569106...LHD.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/31569691...LHD.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/31569564...LHD.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/31570041...LHD.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/31570024...LHD.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/31570079...LHD.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/31570641...LHD.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/31570661...LHD.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/31569498...LHD.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/31569247...LHD.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/31570382...LHD.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/31570418...LHD.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/31569331...LHD.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/31569428...LHD.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/31569615...LHD.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/31569250...LHD.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/31570209...LHD.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/31570545...LHD.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/31570570...LHD.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/31570769...LHD.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/31570087...LHD.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/31570202...LHD.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/31569899...LHD.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/31569337...LHD.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/31569013...LHD.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/31570727...LHD.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/31569520...LHD.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/31569129...LHD.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/31569143...LHD.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/31570907...LHD.part36.rar

  14)Romeo Must Die
  link http://rapidshare.com/files/26016931...avc.E..mkv.001
  http://rapidshare.com/files/26020006...avc.E..mkv.002
  http://rapidshare.com/files/26014274...avc.E..mkv.003
  http://rapidshare.com/files/26017080...avc.E..mkv.004
  http://rapidshare.com/files/26020088...avc.E..mkv.005
  http://rapidshare.com/files/26023133...avc.E..mkv.006
  http://rapidshare.com/files/26048224...avc.E..mkv.007
  http://rapidshare.com/files/26026680...avc.E..mkv.008
  http://rapidshare.com/files/26046431...avc.E..mkv.009
  http://rapidshare.com/files/26008532...avc.E..mkv.010
  http://rapidshare.com/files/26006558...avc.E..mkv.011
  http://rapidshare.com/files/26118573...avc.E..mkv.012
  http://rapidshare.com/files/26022547...avc.E..mkv.013
  http://rapidshare.com/files/26043222...avc.E..mkv.014
  http://rapidshare.com/files/26006113...avc.E..mkv.015
  http://rapidshare.com/files/26044118...avc.E..mkv.016
  http://rapidshare.com/files/26081420...avc.E..mkv.017
  http://rapidshare.com/files/26013256...avc.E..mkv.018
  http://rapidshare.com/files/26071676...avc.E..mkv.019
  http://rapidshare.com/files/26074584...avc.E..mkv.020
  http://rapidshare.com/files/26085089...avc.E..mkv.021
  http://rapidshare.com/files/26072573...avc.E..mkv.022
  http://rapidshare.com/files/26083421...avc.E..mkv.023
  http://rapidshare.com/files/26077235...avc.E..mkv.024
  http://rapidshare.com/files/26055574...avc.E..mkv.025
  http://rapidshare.com/files/26014108...avc.E..mkv.026
  http://rapidshare.com/files/26009324...avc.E..mkv.027
  http://rapidshare.com/files/26011648...avc.E..mkv.028
  http://rapidshare.com/files/26056166...avc.E..mkv.029
  http://rapidshare.com/files/26054182...avc.E..mkv.030
  http://rapidshare.com/files/26089496...avc.E..mkv.031
  http://rapidshare.com/files/26088158...avc.E..mkv.032
  http://rapidshare.com/files/26094125...avc.E..mkv.033
  http://rapidshare.com/files/26128884...avc.E..mkv.034
  http://rapidshare.com/files/26091548...avc.E..mkv.035
  http://rapidshare.com/files/26094288...avc.E..mkv.036
  http://rapidshare.com/files/26098203...avc.E..mkv.037
  http://rapidshare.com/files/26123835...avc.E..mkv.038
  http://rapidshare.com/files/26126154...avc.E..mkv.039
  http://rapidshare.com/files/26139934...avc.E..mkv.040
  http://rapidshare.com/files/26099470...avc.E..mkv.041
  http://rapidshare.com/files/26117476...avc.E..mkv.042
  http://rapidshare.com/files/26132384...avc.E..mkv.043
  http://rapidshare.com/files/26132384...avc.E..mkv.043

  Tạm thoi em moi tim thay vay con cac phin như
  Phuong The Ngoc I+II
  Co gai Do Long-The Evil Cult Kung Fu Cult Master
  Dr. Wai in the “The Scripture with no Words” (1996)-Vua mao hiem
  Dragon Fight (1989)-Quyet Chien Giang Ho
  High Risk (1995)-THU DAM UY LONG
  Hitman (1998)-Sat Thu Ba Vuong
  Hoang phi hong den my-Once Upon A Time In China And America 1997
  Last Hero in China (1993)-Anh Hung cuoi cung
  My Father is a Hero (1995)-cha toi la anh hung
  Sinh ra de chien dau-Born to Defence
  The Bodyguard from Beijing (1994)-Ve Sy Trung Nam Hai
  The New Legend of Shaolin (1994)-HONG HY QUANG
  The Tai-Chi Master (1993)-Thai cuc truong tam phong
  Tieu ngao giang ho 2-Sword Man 2
  vu khi giet nguoi 4-Lethal Weapon 4
  MOI CAC BAC BO SUNG CHO DU BO SUU TAP
  THANKS
  Hình Kèm Theo


  -----------------------------------------------------------------
  Chỉnh sửa nội dung bởi: simbatcodon, 17-01-2010 lúc 00:50

 2. #2
  HD-upscale keyboardnguyen's Avatar
  Đăng ký
  08-03-09
  Bài viết
  93
  Thanks
  2.178
  Thanked
  59
  cR
  1.084

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  Phim này hay nè bạn, bạn tìm nhé "The New Legend of Shaolin (1994)-HONG HY QUANG"

 3. #3
  HD-upscale HDVS's Avatar
  Đăng ký
  21-08-09
  Bài viết
  62
  Thanks
  4
  Thanked
  61
  cR
  4

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  Còn phim Kiss Of The Dragon (2001) & phim War (2007) nữa bạn.
  Chỉnh sửa nội dung bởi: HDVS, 20-01-2010 lúc 12:34
  Member of:
  [Waffles] - [What]
  [bitGAMER] - [Underground-Gamer]
  [HDVNBits] - [HD-Viet] - [bitvn] - [VietTorrent]
  [BitMe] - [Awesome-HD] - [CHDBits] - [Bit-HDTV] - [HD-Torrents] - [RevolutionTT] - [torrentleech] - [ScienceHD] - [IPTorrents] - [HDME]

 4. #4
  HD-upscale nmh1211's Avatar
  Đăng ký
  21-12-09
  Bài viết
  12
  Thanks
  0
  Thanked
  11
  cR
  15

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  pass giải nén phim số 5: "Once Upon a Time in China III 1993 720p BluRay x264 MELiTE" và số 12: "Cradle 2 The Grave 2003 720p HDTV lUS" là gì thế chủ thớt?
  Down xong rồi mà chưa xem được
  Chỉnh sửa nội dung bởi: nmh1211, 20-01-2010 lúc 14:11 Lý do: bổ sung thông tin

 5. #5
  HD-upscale simbatcodon's Avatar
  Đăng ký
  01-04-09
  Bài viết
  58
  Thanks
  226
  Thanked
  58
  cR
  58

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  có pass gi đâu hả bác, chắc lỗi file thôi. bác dow lại xem sao

 6. #6
  HD-upscale nmh1211's Avatar
  Đăng ký
  21-12-09
  Bài viết
  12
  Thanks
  0
  Thanked
  11
  cR
  15

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  Trích Nguyên văn bởi simbatcodon Xem bài viết
  có pass gi đâu hả bác, chắc lỗi file thôi. bác dow lại xem sao
  Mình chụp lại ảnh đây:

  Check lại hộ mình cái!

 7. #7
  HD-upscale gianhriver's Avatar
  Đăng ký
  04-09-09
  Bài viết
  17
  Thanks
  91
  Thanked
  6
  cR
  31

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  tớ cũng down xong film hero nhưng cũng không có pass, chủ thớt kiểm tra lại đi để anh em down về thế này mệt lắm

 8. #8
  HD-upscale anhdat's Avatar
  Đăng ký
  10-11-09
  Bài viết
  15
  Thanks
  0
  Thanked
  17
  cR
  0

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  xin PASS WORD giải nén phim FEARLESS 2006

 9. #9

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  Toàn phim hay nhưng lại RS. Có MF links không bro?. Dù sao cũng cảm ơn bro

 10. #10
  HD-upscale simbatcodon's Avatar
  Đăng ký
  01-04-09
  Bài viết
  58
  Thanks
  226
  Thanked
  58
  cR
  58

  Mặc định Ðề: Tuyển tập phim HD của Lý Liên Kiệt

  Trích Nguyên văn bởi nmh1211 Xem bài viết
  Mình chụp lại ảnh đây:

  Check lại hộ mình cái!
  bac thu cai nay xem Password:tien113

Trang 1/4 1 2 3 ... Cuối cùngCuối cùng

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được phép viết chủ đề mới
 • Bạn không được phép viết trả lời
 • Bạn không được phép gởi đính kèm
 • Bạn không được phép chỉnh sửa bài viết
 •  
Lên Trên! Xuống Dưới!