Các bác ơi 1 tuần nay sao ở trang hdbit.ro không download được hả. khi download nó có màu đỏ mãi đến bây giờ vẫn vậy. Có bác nào bị vậy không