Thấy giới thiệu phim Pororo, the Little Penguin rất hay nên muốn tìm cho con gái xem Tết. Dù đã xài Gú gồ thần chưởng nhưng vẫn không tìm thấy. Bác nào biết thì cho xin link hoặc up lên giúp. Cảm ơn nhiều