Đại Tống Khai Quốc


Các tên khác:
• Lý Hậu Chủ và Triệu Khuông Dận
• Vấn quân năng hữu kỉ đa sầu
• Giang Sơn Mỹ Nhân Tình
• Tha ái giang sơn - Ngã ái mĩ nhân
Biên kịch: Đặng nguyệt huy
Đạo diễn: Ngô lệ đài
Chủ nhiệm chế tác: Triệu bằng
Đạo diễn võ thuật: Trầm hoả tân
Phó đạo diễn: Cận đức mậu; Vương xuân quang
Nhiếp ảnh: Đại ma; A trạch
Vai diễn và diễn viên:
• Lý dục - Ngô Kỳ Long
• Châu Nga Hoàng - Lưu Đào
• Triệu Khuông Dận - Huỳnh văn hào
• Hoa nhị phu nhân - Lưu Đào
• Nam đường chung thái hậu - phan hồng
disk 1
Code:
http://www.megaupload.com/?d=7RILGD2E
http://www.megaupload.com/?d=MGXO0GDK
http://www.megaupload.com/?d=ZCGHQ2TN
http://www.megaupload.com/?d=R3OD0OVJ
http://www.megaupload.com/?d=18N7KGW0
http://www.megaupload.com/?d=M000N1AW
http://www.megaupload.com/?d=MHMHHGUC
http://www.megaupload.com/?d=NUXUTML6
http://www.megaupload.com/?d=DLIAXYGD
http://www.megaupload.com/?d=QCYM9HW7
http://www.megaupload.com/?d=QQ8M2NR7
http://www.megaupload.com/?d=9W1JDUNF
http://www.megaupload.com/?d=7EZAH3CR
http://www.megaupload.com/?d=SY7BHW8N
http://www.megaupload.com/?d=VA2X6SXO
http://www.megaupload.com/?d=WOJC4UGI
http://www.megaupload.com/?d=2QXK3AX2
http://www.megaupload.com/?d=N32HIPLQ
disk 2
Code:
http://www.megaupload.com/?d=SEPOETOY
http://www.megaupload.com/?d=D4XF03QU
http://www.megaupload.com/?d=4PUGAIAY
http://www.megaupload.com/?d=FPDEU2L3
http://www.megaupload.com/?d=FPBY9RD8
http://www.megaupload.com/?d=B633Z0UK
http://www.megaupload.com/?d=BM5QJ1WR
http://www.megaupload.com/?d=WKTOSVKT
http://www.megaupload.com/?d=H3DLMIAP
http://www.megaupload.com/?d=024PIAIM
http://www.megaupload.com/?d=JST6DYSL
http://www.megaupload.com/?d=J9OICUYJ
http://www.megaupload.com/?d=PLOMAP3C
http://www.megaupload.com/?d=YZLWAP9Y
http://www.megaupload.com/?d=Y9W9BQAO
http://www.megaupload.com/?d=VYHDIF02
http://www.megaupload.com/?d=547D0OSR
http://www.megaupload.com/?d=UFACM5GF
disk 3
Code:
http://www.megaupload.com/?d=9XQ1MOKS
http://www.megaupload.com/?d=1XOD3V7V
http://www.megaupload.com/?d=NICUWO41
http://www.megaupload.com/?d=QD05AWLU
http://www.megaupload.com/?d=NYDD5FIM
http://www.megaupload.com/?d=T2UV5Y5S
http://www.megaupload.com/?d=AR4P29VI
http://www.megaupload.com/?d=W4Q93A50
http://www.megaupload.com/?d=BMCBFC2Z
http://www.megaupload.com/?d=FH4DZIHA
http://www.megaupload.com/?d=ZLSIVI6U
http://www.megaupload.com/?d=Y9TOIKRW
http://www.megaupload.com/?d=HOY7UR4L
http://www.megaupload.com/?d=CTI5M29I
http://www.megaupload.com/?d=K2PD7OM5
http://www.megaupload.com/?d=84PMYRGN
http://www.megaupload.com/?d=6HKHMYGP
http://www.megaupload.com/?d=2YM6OV3Z
http://www.megaupload.com/?d=4UKXO25P
http://www.megaupload.com/?d=5JT43LHE
http://www.megaupload.com/?d=1CIRLA13
http://www.megaupload.com/?d=005WDB3N
http://www.megaupload.com/?d=1E1QV1QM
disk 4
Code:
http://www.megaupload.com/?d=N9Q51VOM
http://www.megaupload.com/?d=CQYCB3CV
http://www.megaupload.com/?d=KX5Y2YJU
http://www.megaupload.com/?d=GG899UZL
http://www.megaupload.com/?d=0DNUDJHS
http://www.megaupload.com/?d=GT5RQIB3
http://www.megaupload.com/?d=JRCFRMON
http://www.megaupload.com/?d=T25XWXT0
http://www.megaupload.com/?d=9Z7UXTJV
http://www.megaupload.com/?d=NDBG7I1Q
http://www.megaupload.com/?d=3R464SHK
http://www.megaupload.com/?d=K3DJXA2U
http://www.megaupload.com/?d=S5ZCDDTX
http://www.megaupload.com/?d=TXD09KID
http://www.megaupload.com/?d=MWHEUXMT
http://www.megaupload.com/?d=57JSYT3O
http://www.megaupload.com/?d=VG25W0XB
http://www.megaupload.com/?d=DE9ZARLW
http://www.megaupload.com/?d=QA63QM1M
http://www.megaupload.com/?d=KQS2G568
http://www.megaupload.com/?d=TTESU9Z4
http://www.megaupload.com/?d=PDA7GPRI
http://www.megaupload.com/?d=9DDHGXUV
disk 5
Code:
http://www.megaupload.com/?d=FK3IWFBG
http://www.megaupload.com/?d=7AV0IJ0F
http://www.megaupload.com/?d=BIHSPBZF
http://www.megaupload.com/?d=K9LXM8VK
http://www.megaupload.com/?d=OMSFS70U
http://www.megaupload.com/?d=L10ESVV5
http://www.megaupload.com/?d=7I151ZOT
http://www.megaupload.com/?d=8K9V5BGA
http://www.megaupload.com/?d=5PIYTQL2
http://www.megaupload.com/?d=6UI23IYG
http://www.megaupload.com/?d=M0ROUI2H
http://www.megaupload.com/?d=9ONRIJIF
http://www.megaupload.com/?d=NR19A25E
http://www.megaupload.com/?d=V9G8CYUC
http://www.megaupload.com/?d=NZV21SNF
http://www.megaupload.com/?d=R21FG4X5
http://www.megaupload.com/?d=HS9CCYMN
http://www.megaupload.com/?d=A9AU60AD
http://www.megaupload.com/?d=VXB2CY5D
http://www.megaupload.com/?d=TBH17K8V
http://www.megaupload.com/?d=2BMVTGDF
http://www.megaupload.com/?d=SWAQK5MP
http://www.megaupload.com/?d=H7LZAC29
disk 6
Code:
http://www.megaupload.com/?d=WGHSW0J0
http://www.megaupload.com/?d=0SE0SRPM
http://www.megaupload.com/?d=JHEUW3Y1
http://www.megaupload.com/?d=NTCRKE02
http://www.megaupload.com/?d=3162UA48
http://www.megaupload.com/?d=95X1FS7U
http://www.megaupload.com/?d=8RAAXTR4
http://www.megaupload.com/?d=J67P3VW1
http://www.megaupload.com/?d=1CKCTILO
http://www.megaupload.com/?d=TNK2TBSQ
http://www.megaupload.com/?d=WTR4OAMK
http://www.megaupload.com/?d=BV3NJ7KE
http://www.megaupload.com/?d=316WZITK
http://www.megaupload.com/?d=BCKGONGK
http://www.megaupload.com/?d=34A4ATE4
http://www.megaupload.com/?d=04TE39VC
http://www.megaupload.com/?d=MGCH4ICC
http://www.megaupload.com/?d=0Z83LGRW
http://www.megaupload.com/?d=OQUTB458
http://www.megaupload.com/?d=TXHOMYLN
http://www.megaupload.com/?d=BBV8ROBG
http://www.megaupload.com/?d=Z9RR02X6
http://www.megaupload.com/?d=I9YQWMKX