mod giúp em mấy Album nhạc quốc tế hay bất hữu hay những thập niên 60 ( vd: lemon tree, happy new year.........)

Thân.