BẠN ƠI ĐƠN GIẢN THÔI MÀ. NẾU BẠN THẬT SỰ MUỐN XEM NHƯ VẬY THÌ TỚ CHỈ CÁCH CHO, ĐƠN GIẢN QUÁ ĐI. CÓ PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI VIDEO SANG ĐẦU DVD, ĐẦU KỸ THUẬT SỐ, CÁC ĐẦU ĐĨA CÓ CỔNG USB VÀ TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ HỖ TRỢ CỔNG USB ĐỀU XEM ĐƯỢC.
ĐT CỦA TỚ: 0973.162.399 TỚ SẼ HƯỚNG DẪN CHO CẬU. OK