Trang 1/2 1 2 Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 1 tới 10 trên 11
 1. #1
  HD-upscale anhntth's Avatar
  Đăng ký
  10-05-09
  Bài viết
  78
  Thanks
  52
  Thanked
  280
  cR
  41

  Mặc định Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  cái này đã có trên HDvietnam em tổng hợp lại

  passunrar if need: http://www.ictvietnam.net

  Link RS:
  Lấy tại: http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=24066 của bạn malanghd

  Sub:
  Code:
  Subtitle:
  http://rapidshare.com/files/282871931/1-25.Phu.de..vuon.sao.bang_subtitle.boy.over.flower.rar
  dơnload:
  Code:
  http://rapidshare.com/files/282478235/Boys.Over.Flowers.E03.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282818805/Boys.Over.Flowers.E03.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282491431/Boys.Over.Flowers.E03.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282478910/Boys.Over.Flowers.E03.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282823382/Boys.Over.Flowers.E03.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282478759/Boys.Over.Flowers.E03.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282484485/Boys.Over.Flowers.E03.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282815426/Boys.Over.Flowers.E03.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
  
  http://rapidshare.com/files/282499281/Boys.Over.Flowers.E04.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282812905/Boys.Over.Flowers.E04.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282505984/Boys.Over.Flowers.E04.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282607317/Boys.Over.Flowers.E04.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282593191/Boys.Over.Flowers.E04.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282607026/Boys.Over.Flowers.E04.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282603761/Boys.Over.Flowers.E04.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282803104/Boys.Over.Flowers.E04.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
  
  http://rapidshare.com/files/282800496/Boys.Over.Flowers.E05.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282580024/Boys.Over.Flowers.E05.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282800623/Boys.Over.Flowers.E05.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282620829/Boys.Over.Flowers.E05.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282816879/Boys.Over.Flowers.E05.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282817057/Boys.Over.Flowers.E05.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282511854/Boys.Over.Flowers.E05.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282487898/Boys.Over.Flowers.E05.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
  
  http://rapidshare.com/files/282503377/Boys.Over.Flowers.E06.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282817787/Boys.Over.Flowers.E06.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282622081/Boys.Over.Flowers.E06.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282483043/Boys.Over.Flowers.E06.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282812610/Boys.Over.Flowers.E06.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282819594/Boys.Over.Flowers.E06.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282811124/Boys.Over.Flowers.E06.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282485965/Boys.Over.Flowers.E06.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
  
  http://rapidshare.com/files/282605315/Boys.Over.Flowers.E07.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282506399/Boys.Over.Flowers.E07.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282509102/Boys.Over.Flowers.E07.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282505471/Boys.Over.Flowers.E07.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282596592/Boys.Over.Flowers.E07.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282581187/Boys.Over.Flowers.E07.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282817648/Boys.Over.Flowers.E07.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282574834/Boys.Over.Flowers.E07.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
  
  http://rapidshare.com/files/282531156/Boys.Over.Flowers.E08.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282542907/Boys.Over.Flowers.E08.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282542194/Boys.Over.Flowers.E08.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282587702/Boys.Over.Flowers.E08.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282522118/Boys.Over.Flowers.E08.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282542754/Boys.Over.Flowers.E08.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282543250/Boys.Over.Flowers.E08.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282565011/Boys.Over.Flowers.E08.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
  
  http://rapidshare.com/files/282520691/Boys.Over.Flowers.E09.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282560346/Boys.Over.Flowers.E09.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282563797/Boys.Over.Flowers.E09.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282529995/Boys.Over.Flowers.E09.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282524979/Boys.Over.Flowers.E09.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282523449/Boys.Over.Flowers.E09.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282527505/Boys.Over.Flowers.E09.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282557381/Boys.Over.Flowers.E09.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
  
  http://rapidshare.com/files/282538275/Boys.Over.Flowers.E10.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282562538/Boys.Over.Flowers.E10.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282575414/Boys.Over.Flowers.E10.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282577168/Boys.Over.Flowers.E10.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282563576/Boys.Over.Flowers.E10.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282563206/Boys.Over.Flowers.E10.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282550822/Boys.Over.Flowers.E10.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282518796/Boys.Over.Flowers.E10.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
  
   
  http://rapidshare.com/files/282537952/Boys.Before.Flowers.E11.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282539295/Boys.Before.Flowers.E11.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282553439/Boys.Before.Flowers.E11.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282554875/Boys.Before.Flowers.E11.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282512963/Boys.Before.Flowers.E11.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282510712/Boys.Before.Flowers.E11.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282523471/Boys.Before.Flowers.E11.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282524260/Boys.Before.Flowers.E11.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282600764/Boys.Over.Flowers.E12.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282612633/Boys.Over.Flowers.E12.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282618424/Boys.Over.Flowers.E12.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282567395/Boys.Over.Flowers.E12.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282568838/Boys.Over.Flowers.E12.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282582141/Boys.Over.Flowers.E12.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282583530/Boys.Over.Flowers.E12.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282594652/Boys.Over.Flowers.E12.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282769314/Boys.Over.Flowers.E13.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282615219/Boys.Over.Flowers.E13.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282638868/Boys.Over.Flowers.E13.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282758714/Boys.Over.Flowers.E13.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282641176/Boys.Over.Flowers.E13.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282780705/Boys.Over.Flowers.E13.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282665748/Boys.Over.Flowers.E13.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282657214/Boys.Over.Flowers.E13.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282652343/Boys.Before.Flowers.E14.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282653333/Boys.Before.Flowers.E14.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282797816/Boys.Before.Flowers.E14.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282774114/Boys.Before.Flowers.E14.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282662753/Boys.Before.Flowers.E14.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/283003192/Boys.Before.Flowers.E14.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282612970/Boys.Before.Flowers.E14.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282638611/Boys.Before.Flowers.E14.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282783193/Boys.Over.Flowers.E15.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282664249/Boys.Over.Flowers.E15.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282794702/Boys.Over.Flowers.E15.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282800030/Boys.Over.Flowers.E15.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282778930/Boys.Over.Flowers.E15.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282614125/Boys.Over.Flowers.E15.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282795591/Boys.Over.Flowers.E15.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282792383/Boys.Over.Flowers.E15.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282694134/Boys.Over.Flowers.E16.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282695503/Boys.Over.Flowers.E16.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282630998/Boys.Over.Flowers.E16.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282636415/Boys.Over.Flowers.E16.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282649880/Boys.Over.Flowers.E16.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282655736/Boys.Over.Flowers.E16.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282672024/Boys.Over.Flowers.E16.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282673265/Boys.Over.Flowers.E16.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282770635/Boys.Over.Flowers.E17.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282801977/Boys.Over.Flowers.E17.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282789301/Boys.Over.Flowers.E17.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282640887/Boys.Over.Flowers.E17.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282642003/Boys.Over.Flowers.E17.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282770851/Boys.Over.Flowers.E17.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282634549/Boys.Over.Flowers.E17.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282768352/Boys.Over.Flowers.E17.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282665601/Boys.Over.Flowers.E18.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282757010/Boys.Over.Flowers.E18.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282690209/Boys.Over.Flowers.E18.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282672645/Boys.Over.Flowers.E18.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282737608/Boys.Over.Flowers.E18.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282744295/Boys.Over.Flowers.E18.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282747479/Boys.Over.Flowers.E18.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282717206/Boys.Over.Flowers.E18.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282994690/Boys.Before.Flowers.E19.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282666502/Boys.Before.Flowers.E19.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282709091/Boys.Before.Flowers.E19.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282714368/Boys.Before.Flowers.E19.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282724309/Boys.Before.Flowers.E19.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282685115/Boys.Before.Flowers.E19.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282987385/Boys.Before.Flowers.E19.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282755230/Boys.Before.Flowers.E19.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282705948/Boys.Over.Flowers.E20.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282701295/Boys.Over.Flowers.E20.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282756298/Boys.Over.Flowers.E20.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282711190/Boys.Over.Flowers.E20.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282691150/Boys.Over.Flowers.E20.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282701567/Boys.Over.Flowers.E20.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282739782/Boys.Over.Flowers.E20.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282747944/Boys.Over.Flowers.E20.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282683687/Boys.Over.Flowers.E21.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282722914/Boys.Over.Flowers.E21.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282782247/Boys.Over.Flowers.E21.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282727480/Boys.Over.Flowers.E21.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282707553/Boys.Over.Flowers.E21.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282703982/Boys.Over.Flowers.E21.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282749963/Boys.Over.Flowers.E21.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282732950/Boys.Over.Flowers.E21.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282821853/Boys.Over.Flowers.E22.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282822970/Boys.Over.Flowers.E22.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282831340/Boys.Over.Flowers.E22.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282832162/Boys.Over.Flowers.E22.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282840570/Boys.Over.Flowers.E22.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282841447/Boys.Over.Flowers.E22.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282848747/Boys.Over.Flowers.E22.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282847714/Boys.Over.Flowers.E22.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282877129/Boys.Over.Flowers.E23.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282898105/Boys.Over.Flowers.E23.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282898615/Boys.Over.Flowers.E23.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282916024/Boys.Over.Flowers.E23.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282915833/Boys.Over.Flowers.E23.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282712885/Boys.Over.Flowers.E23.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282713660/Boys.Over.Flowers.E23.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282725735/Boys.Over.Flowers.E23.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282730626/Boys.Over.Flowers.E24.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282740967/Boys.Over.Flowers.E24.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282744845/Boys.Over.Flowers.E24.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282753461/Boys.Over.Flowers.E24.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282757486/Boys.Over.Flowers.E24.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282766037/Boys.Over.Flowers.E24.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282769923/Boys.Over.Flowers.E24.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282774812/Boys.Over.Flowers.E24.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar
   
  http://rapidshare.com/files/282782110/Boys.Before.Flowers.E25.720p.HDTV.x264-Anybody.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/282786360/Boys.Before.Flowers.E25.720p.HDTV.x264-Anybody.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/282794438/Boys.Before.Flowers.E25.720p.HDTV.x264-Anybody.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/282797027/Boys.Before.Flowers.E25.720p.HDTV.x264-Anybody.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/282803903/Boys.Before.Flowers.E25.720p.HDTV.x264-Anybody.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/282806080/Boys.Before.Flowers.E25.720p.HDTV.x264-Anybody.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/282813410/Boys.Before.Flowers.E25.720p.HDTV.x264-Anybody.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/282812424/Boys.Before.Flowers.E25.720p.HDTV.x264-Anybody.part8.rar

  Link MU

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=WARWOKSX
  http://www.megaupload.com/?d=37BTGMIC
  http://www.megaupload.com/?d=MVQBK9SD
  http://www.megaupload.com/?d=NX07HXNK
  http://www.megaupload.com/?d=6Z5VIHBQ
  http://www.megaupload.com/?d=BW4VILC7
  http://www.megaupload.com/?d=7UKX1FJ6
  http://www.megaupload.com/?d=YQZVIOLR
  http://www.megaupload.com/?d=UQCX1F1E
  http://www.megaupload.com/?d=338LCF9V
  http://www.megaupload.com/?d=PKTRILWS
  http://www.megaupload.com/?d=EIWPG8X6
  http://www.megaupload.com/?d=FVUAHBMW
  http://www.megaupload.com/?d=NQ7BKDYB
  http://www.megaupload.com/?d=6FOGT4QP
  http://www.megaupload.com/?d=UNY3DOO3
  http://www.megaupload.com/?d=7ALOZGZC
  http://www.megaupload.com/?d=SNDC8VW9
  http://www.megaupload.com/?d=S2891UC6
  http://www.megaupload.com/?d=0VZ7ZWB3
  http://www.megaupload.com/?d=FNZ9JJ1S
  http://www.megaupload.com/?d=Z0Q83F44
  http://www.megaupload.com/?d=PMA89H1E
  http://www.megaupload.com/?d=GP0K034Z
  http://www.megaupload.com/?d=HPOOC1AY
  http://www.megaupload.com/?d=D9KQABXK
  http://www.megaupload.com/?d=5L34CC6Y
  http://www.megaupload.com/?d=GC1R0MTW
  http://www.megaupload.com/?d=HD0DYJUM
  http://www.megaupload.com/?d=RCF5GA4S
  http://www.megaupload.com/?d=9LD4U5IV
  http://www.megaupload.com/?d=OR2HLO9V
  http://www.megaupload.com/?d=DGD7FOQZ
  http://www.megaupload.com/?d=WDQQSEOJ
  http://www.megaupload.com/?d=3GU52SU0
  http://www.megaupload.com/?d=AX4A06S0
  http://www.megaupload.com/?d=A7JLHJSB
  http://www.megaupload.com/?d=6OZKQZWO
  http://www.megaupload.com/?d=56V616QH
  http://www.megaupload.com/?d=2W4FDOGZ
  http://www.megaupload.com/?d=KP5FAKV0
  http://www.megaupload.com/?d=01TROCDY
  http://www.megaupload.com/?d=RALE16J0
  http://www.megaupload.com/?d=SEAG95PC
  http://www.megaupload.com/?d=4ENXUM80
  http://www.megaupload.com/?d=WCDHNHOG
  http://www.megaupload.com/?d=F9EQV2HI
  http://www.megaupload.com/?d=YUWSGTN1
  http://www.megaupload.com/?d=KGLNFH5H
  http://www.megaupload.com/?d=QQ38KQKN
  http://www.megaupload.com/?d=HU6MYSLW
  http://www.megaupload.com/?d=S1BZYG19
  http://www.megaupload.com/?d=5Z5MGGJK
  http://www.megaupload.com/?d=BYONZ8DN
  http://www.megaupload.com/?d=96OTIF2J
  http://www.megaupload.com/?d=X3TNUG5U
  http://www.megaupload.com/?d=HZB64AN3
  http://www.megaupload.com/?d=RNZ8VLE4
  http://www.megaupload.com/?d=KY7E07J6
  http://www.megaupload.com/?d=GMHNCX6Y
  http://www.megaupload.com/?d=FUS1F1MO
  http://www.megaupload.com/?d=S0ARBYPW
  http://www.megaupload.com/?d=XZ13879D
  http://www.megaupload.com/?d=5FPZY7EV
  http://www.megaupload.com/?d=ON0A344H
  http://www.megaupload.com/?d=MPU4P3HF
  http://www.megaupload.com/?d=X40HWB1I
  http://www.megaupload.com/?d=9CB7OBJ0
  http://www.megaupload.com/?d=I8A1SEMT
  http://www.megaupload.com/?d=ARIOKV1I
  http://www.megaupload.com/?d=IXIDLYVV
  http://www.megaupload.com/?d=IE0F5EI7
  http://www.megaupload.com/?d=Z5CMW559
  http://www.megaupload.com/?d=YSKAFIDL
  http://www.megaupload.com/?d=Z2ESLO93
  http://www.megaupload.com/?d=J77U6XB0
  http://www.megaupload.com/?d=HAC92WGG
  http://www.megaupload.com/?d=JVGWKIWN
  http://www.megaupload.com/?d=KAHQQX5Y
  http://www.megaupload.com/?d=779S84R6
  http://www.megaupload.com/?d=1FYO0Y02
  http://www.megaupload.com/?d=3X36P91W
  http://www.megaupload.com/?d=RM5P16XY
  http://www.megaupload.com/?d=ZBLGOIO1
  http://www.megaupload.com/?d=NPB815EC
  http://www.megaupload.com/?d=UOIPVXTN
  http://www.megaupload.com/?d=8CWPEYFX
  http://www.megaupload.com/?d=ANU31OPK
  http://www.megaupload.com/?d=BOOZVRHQ
  http://www.megaupload.com/?d=6BRPC0QT
  http://www.megaupload.com/?d=C4498HF8
  http://www.megaupload.com/?d=8LZ3QIFV
  http://www.megaupload.com/?d=NT3U5MP3
  http://www.megaupload.com/?d=GD5S5NHC
  http://www.megaupload.com/?d=EX7B253B
  http://www.megaupload.com/?d=PZY3EPQH
  http://www.megaupload.com/?d=PPJ2WRA6
  http://www.megaupload.com/?d=31XSA7ZF
  http://www.megaupload.com/?d=M7T7E5S6
  http://www.megaupload.com/?d=D0IXERVD
  http://www.megaupload.com/?d=V56XCYBK
  http://www.megaupload.com/?d=OTSX7WUN
  http://www.megaupload.com/?d=7KJYBTN3
  http://www.megaupload.com/?d=BP5FWB11
  http://www.megaupload.com/?d=RHL5UJJ9
  http://www.megaupload.com/?d=8H5L4MVR
  http://www.megaupload.com/?d=51YO4EMF
  http://www.megaupload.com/?d=8824OVN7
  http://www.megaupload.com/?d=5AL0UP5C
  http://www.megaupload.com/?d=G8EC7NQP
  http://www.megaupload.com/?d=9WZZBFDH
  http://www.megaupload.com/?d=XJLUQHHG
  http://www.megaupload.com/?d=VVJUMVT0
  http://www.megaupload.com/?d=3FDYJMTT
  http://www.megaupload.com/?d=LOBJHLNK
  http://www.megaupload.com/?d=WKQMP417
  http://www.megaupload.com/?d=AVVXTI3F
  http://www.megaupload.com/?d=ZX9RFSMZ
  http://www.megaupload.com/?d=UHHNUP1A
  http://www.megaupload.com/?d=CVZSUHKL
  http://www.megaupload.com/?d=5MKMX4IH
  http://www.megaupload.com/?d=TOLYPSXI
  http://www.megaupload.com/?d=0KXCXY8G
  http://www.megaupload.com/?d=TUJGUJXY
  http://www.megaupload.com/?d=7CPO6DSK
  http://www.megaupload.com/?d=G1DND9AQ
  http://www.megaupload.com/?d=7QHNR5S0
  http://www.megaupload.com/?d=KY6DPZ2I
  http://www.megaupload.com/?d=W9AT7JZ8
  http://www.megaupload.com/?d=D4PC3ULV
  http://www.megaupload.com/?d=6SV7NMG9
  http://www.megaupload.com/?d=9JP7FEIF
  http://www.megaupload.com/?d=P97ORYMT
  http://www.megaupload.com/?d=QTVDM335
  http://www.megaupload.com/?d=PKMAFT9V
  http://www.megaupload.com/?d=WQH0OPCH
  http://www.megaupload.com/?d=UTLYM8NT
  http://www.megaupload.com/?d=CT9YCQPM
  http://www.megaupload.com/?d=OCSL62D5
  http://www.megaupload.com/?d=Z3YVRUZK
  http://www.megaupload.com/?d=WOKKX5RP
  http://www.megaupload.com/?d=A67ERDZB
  http://www.megaupload.com/?d=5X4U0JNJ
  http://www.megaupload.com/?d=TY1EXSPZ
  http://www.megaupload.com/?d=B54C7V96
  http://www.megaupload.com/?d=5DHI1UT9
  http://www.megaupload.com/?d=A3RXVKLE
  http://www.megaupload.com/?d=IK2WJ76J
  http://www.megaupload.com/?d=ILQMCLAX
  http://www.megaupload.com/?d=GRXHYZ60
  http://www.megaupload.com/?d=WWFDO091
  http://www.megaupload.com/?d=ODVI7XI4
  http://www.megaupload.com/?d=4N8EAVXO
  http://www.megaupload.com/?d=KWNBRFZW
  http://www.megaupload.com/?d=M5M1IDOJ
  http://www.megaupload.com/?d=MD2CLN4A
  http://www.megaupload.com/?d=DVE6FANJ
  http://www.megaupload.com/?d=25P2GU6L
  http://www.megaupload.com/?d=TPGDX1O3
  http://www.megaupload.com/?d=BMMLDDHJ
  http://www.megaupload.com/?d=DM6WBLPR
  http://www.megaupload.com/?d=KREPMIR7
  http://www.megaupload.com/?d=8Y9XL979
  http://www.megaupload.com/?d=CNCXN1O1
  http://www.megaupload.com/?d=CSHNG719
  http://www.megaupload.com/?d=IXXBMRLU
  http://www.megaupload.com/?d=BX6IBUZZ
  http://www.megaupload.com/?d=V769FNRE
  http://www.megaupload.com/?d=MXC061CI
  http://www.megaupload.com/?d=MNBW9W00
  http://www.megaupload.com/?d=KPNXJLZC
  http://www.megaupload.com/?d=0885SR80
  http://www.megaupload.com/?d=ERZ2BBS9
  http://www.megaupload.com/?d=IIK3TIQG
  http://www.megaupload.com/?d=QT2BKE30
  http://www.megaupload.com/?d=6YR7BTCB
  http://www.megaupload.com/?d=2EXYM36Q
  http://www.megaupload.com/?d=Q4PA9P39
  http://www.megaupload.com/?d=L9VMFP0R
  http://www.megaupload.com/?d=NLBXF1X2
  http://www.megaupload.com/?d=PUIZN9LC
  http://www.megaupload.com/?d=E2G188IK
  http://www.megaupload.com/?d=6PCLTM1Y
  http://www.megaupload.com/?d=KIH61PS0
  http://www.megaupload.com/?d=8CFRM18A
  http://www.megaupload.com/?d=BJ8V082T
  http://www.megaupload.com/?d=SXZW2W5O
  http://www.megaupload.com/?d=2AY47VES
  http://www.megaupload.com/?d=ZW3BIKE8
  http://www.megaupload.com/?d=66CJHWDB
  http://www.megaupload.com/?d=CJH9Q25Z
  http://www.megaupload.com/?d=5ZYUZWT3
  http://www.megaupload.com/?d=CKI0YYST
  http://www.megaupload.com/?d=RCGNRJ93
  http://www.megaupload.com/?d=2XLKJWIV
  http://www.megaupload.com/?d=ABKIEYQA
  http://www.megaupload.com/?d=QY9MGP5Z
  http://www.megaupload.com/?d=JHHZS50K
  http://www.megaupload.com/?d=V1WXOWFV
  http://www.megaupload.com/?d=CGFLBSCK
  http://www.megaupload.com/?d=ZA2SNLXS
  http://www.megaupload.com/?d=BINJG6Z6
  http://www.megaupload.com/?d=O8IZHA5C
  http://www.megaupload.com/?d=XUTDCGK5
  http://www.megaupload.com/?d=6NDH4NEJ
  http://www.megaupload.com/?d=5YK8EC2Y
  http://www.megaupload.com/?d=EISDVHHR
  http://www.megaupload.com/?d=0678MNOB
  http://www.megaupload.com/?d=U8OD8ULN
  link Mề gà

  Code:
  http://mega.1280.com/file/UBWHUCCGZC
  http://mega.1280.com/file/UIGFKINMXZ
  http://mega.1280.com/file/GFFMVRUATS
  http://mega.1280.com/file/BXJCLYKFVO
  http://mega.1280.com/file/DOHTYKDPOX
  http://mega.1280.com/file/KTNICMEICO
  http://mega.1280.com/file/MYJZUBVAQB
  http://mega.1280.com/file/XDAQBKYLJP
  http://mega.1280.com/file/SDRVFMXAIO
  http://mega.1280.com/file/ZGHSQDUOKI
  http://mega.1280.com/file/AYTUVSBFWP
  http://mega.1280.com/file/VFPHPDYIUX
  http://mega.1280.com/file/BRGEFLQWKL
  http://mega.1280.com/file/BIMJLDGWPJ
  http://mega.1280.com/file/QUAUXDXDYG
  http://mega.1280.com/file/FSXIZXOAMK
  http://mega.1280.com/file/GPDZLGZEYG
  http://mega.1280.com/file/KMEJJSKYKH
  http://mega.1280.com/file/IUZPYZADPR
  http://mega.1280.com/file/NTEOKFWSZR
  http://mega.1280.com/file/MYJZUASNNZ
  http://mega.1280.com/file/BTPROUHCOP
  http://mega.1280.com/file/BPVIDSERXO
  http://mega.1280.com/file/LMATQWLQWK
  http://mega.1280.com/file/FBPVHYVJGG
  http://mega.1280.com/file/VJLDHZCMCC
  http://mega.1280.com/file/RWHWNAOTAW
  http://mega.1280.com/file/XJBHHMQSPU
  http://mega.1280.com/file/MQUZPAGHQI
  http://mega.1280.com/file/XGPFFMVOLM
  http://mega.1280.com/file/QSPWNCXGNX
  http://mega.1280.com/file/WUJOOFIAER
  http://mega.1280.com/file/WMVQUBWCZO
  http://mega.1280.com/file/NLQYTWFJHG
  http://mega.1280.com/file/WNZKBAXNXY
  http://mega.1280.com/file/NEIEVRXLOM
  http://mega.1280.com/file/SJTQWLPQKC
  http://mega.1280.com/file/EMTIKAXKJQ
  http://mega.1280.com/file/SZTVXZFFIZ
  http://mega.1280.com/file/FHUDHYYUFT
  http://mega.1280.com/file/ZXQKCGZDSG
  http://mega.1280.com/file/JTSGEEFPKE
  http://mega.1280.com/file/RDTHHLKTLY
  http://mega.1280.com/file/AUURAYUCDI
  http://mega.1280.com/file/XGMSCJNOFL
  http://mega.1280.com/file/UOKKVWULUR
  http://mega.1280.com/file/PLMDDGUHAH
  http://mega.1280.com/file/FVLVSCLUSF
  http://mega.1280.com/file/HECVZIUVWV
  http://mega.1280.com/file/CRYUDIDTJN
  http://mega.1280.com/file/DTLWCWAMIF
  http://mega.1280.com/file/QIQGJBDNFO
  http://mega.1280.com/file/DUPNXAGGMS
  http://mega.1280.com/file/VZKCGXXRSL
  http://mega.1280.com/file/UKTLATTKWD
  http://mega.1280.com/file/OANKNJJPXV
  http://mega.1280.com/file/FBQAFAMIFC
  http://mega.1280.com/file/SCKRFYCTIM
  http://mega.1280.com/file/KRCONVQPDY
  http://mega.1280.com/file/TILGZBKVWY
  http://mega.1280.com/file/NXWPKGBNJG
  http://mega.1280.com/file/IHKFXTBDLV
  http://mega.1280.com/file/UXDASNMVQS
  http://mega.1280.com/file/HYXPIVGRQD
  http://mega.1280.com/file/MWUMZNOFLN
  http://mega.1280.com/file/OZDUNEHYWK
  http://mega.1280.com/file/JOSYPBPUDG
  http://mega.1280.com/file/GRQFEGRPZD
  http://mega.1280.com/file/VZNQRLENDB
  http://mega.1280.com/file/EHYXSUWXZC
  http://mega.1280.com/file/RXLMDFQNQT
  http://mega.1280.com/file/UMEHAFYEBS
  http://mega.1280.com/file/ZDSFYAGFJE
  http://mega.1280.com/file/RUWZGIXODW
  http://mega.1280.com/file/JNLQXOEDDG
  http://mega.1280.com/file/VYGJEUKRFZ
  http://mega.1280.com/file/NHUDJJTPTX
  http://mega.1280.com/file/EMUOKIMJMF
  http://mega.1280.com/file/YQIVDENCXG
  http://mega.1280.com/file/SVBSJTSHIS
  http://mega.1280.com/file/AQEXZFBREU
  http://mega.1280.com/file/RQCPSRIPYZ
  http://mega.1280.com/file/EXXUIHMOIY
  http://mega.1280.com/file/JVZOTBAYQL
  http://mega.1280.com/file/FEGSUTLYLK
  
  11
  http://mega.1280.com/file/REVRXOZIPZ
  http://mega.1280.com/file/QUBWGRQCQV
  http://mega.1280.com/file/OJGCUQVGSV
  http://mega.1280.com/file/GNYCQYUCDL
  http://mega.1280.com/file/WZHOYZBKVX
  http://mega.1280.com/file/EFLOOBOPJA
  http://mega.1280.com/file/JDQSSJQDVQ
  http://mega.1280.com/file/OJESCIHOYZ
  
  12
  http://mega.1280.com/file/XVNAOTCENE
  http://mega.1280.com/file/SAAXPDZKBE
  http://mega.1280.com/file/REVSBDOIBG
  http://mega.1280.com/file/VBXIYQJWHW
  http://mega.1280.com/file/OZEALHAFCV
  http://mega.1280.com/file/JPZBKVWYBL
  http://mega.1280.com/file/TFXUGVLSIJ
  http://mega.1280.com/file/TFYBLDFSYM
  
  13
  http://mega.1280.com/file/HWLQVGRTRC
  http://mega.1280.com/file/EEGSWGQJYS
  http://mega.1280.com/file/RJUWAMJKXF
  http://mega.1280.com/file/JIMIIRHLIH
  http://mega.1280.com/file/WOFJFXXUEN
  http://mega.1280.com/file/YTXGOAKXKI
  http://mega.1280.com/file/DPQJYOXZCQ
  http://mega.1280.com/file/THGHRNPJCJ
  
  14
  http://mega.1280.com/file/YDTLYJYROS
  http://mega.1280.com/file/SKXJCJOSUW
  http://mega.1280.com/file/OOANOFKJQD
  http://mega.1280.com/file/SJUURZWKLX
  http://mega.1280.com/file/OAMJHJBCKR
  http://mega.1280.com/file/RXPHOWUHDW
  http://mega.1280.com/file/EXZEAOTBBB
  http://mega.1280.com/file/GBNLRZWLOO
  
  15
  http://mega.1280.com/file/NXAJTRBHFH
  http://mega.1280.com/file/CKTNKKXFHY
  http://mega.1280.com/file/NOFJGBPWNY
  http://mega.1280.com/file/NULWYEZKCH
  http://mega.1280.com/file/MTFUHBMGSV
  http://mega.1280.com/file/OSWDDGUHAE
  http://mega.1280.com/file/DWVQQFGOCU
  http://mega.1280.com/file/QQISMKMDIG
  
  16
  http://mega.1280.com/file/HPDXBOOFIA
  http://mega.1280.com/file/NKNHZBHJVC
  http://mega.1280.com/file/ZNRUWYDWXX
  http://mega.1280.com/file/DOMRYSRFDY
  http://mega.1280.com/file/WYGHTYLKPX
  http://mega.1280.com/file/DSFYAFDXFJ
  http://mega.1280.com/file/PYWNCUSGCQ
  http://mega.1280.com/file/RVDFQMNFKJ
  
  17
  http://mega.1280.com/file/ECAVBUUPNX
  http://mega.1280.com/file/KHECXHRMJM
  http://mega.1280.com/file/OCWZHOXUIH
  http://mega.1280.com/file/GSXHTVANPM
  http://mega.1280.com/file/AAACJNPIYQ
  http://mega.1280.com/file/WPIWHVFSXJ
  http://mega.1280.com/file/RWKIKCIHNQ
  http://mega.1280.com/file/FQPAKYKGYC
  
  18
  http://mega.1280.com/file/JBETFUFVND
  http://mega.1280.com/file/SZVBXIXPFF
  http://mega.1280.com/file/MMZLIJSNKL
  http://mega.1280.com/file/DRBERXMQTU
  http://mega.1280.com/file/NBSJTQXOFH
  http://mega.1280.com/file/ULUTJOSXKH
  http://mega.1280.com/file/IYVGSVCWDC
  http://mega.1280.com/file/SIMMAREYFG
  
  19
  http://mega.1280.com/file/DUOMSBCKUP
  http://mega.1280.com/file/JYQJWFLQVE
  http://mega.1280.com/file/NTFXUEOFMS
  http://mega.1280.com/file/KFUJKXIXPG
  http://mega.1280.com/file/IFCWALEMWZ
  http://mega.1280.com/file/ZQCSEUMYJA
  http://mega.1280.com/file/FCVXAJVAOT
  http://mega.1280.com/file/TDNDCEMXAK
  
  20
  http://mega.1280.com/file/WVMASKXHRO
  http://mega.1280.com/file/QCPQJXKIML
  http://mega.1280.com/file/JTSFZFFIBJ
  http://mega.1280.com/file/TPSTRESBGA
  http://mega.1280.com/file/JQAHHOZEAN
  http://mega.1280.com/file/LCAYQIRLDI
  http://mega.1280.com/file/VPNUJKZSPV
  http://mega.1280.com/file/OLPSQBJRHM
  
  21
  http://mega.1280.com/file/AVCAWFOBPW
  http://mega.1280.com/file/LRYVFQMPMR
  http://mega.1280.com/file/HVGSWDDGYV
  http://mega.1280.com/file/BWFLNIBKSK
  http://mega.1280.com/file/UIGJZVDHBI
  http://mega.1280.com/file/AGEBVYGKHE
  http://mega.1280.com/file/NBRIMKRDRZ
  http://mega.1280.com/file/QPBOODYIUA
  
  22
  http://mega.1280.com/file/ZWJHHPBQXP
  http://mega.1280.com/file/RCKURZWMSC
  http://mega.1280.com/file/YROTDJKYNT
  http://mega.1280.com/file/PSRGFIZXNZ
  http://mega.1280.com/file/OWQQEYGMPP
  http://mega.1280.com/file/KQWLPRNOGR
  http://mega.1280.com/file/NAMIEZJWGO
  http://mega.1280.com/file/NWVLTJQCMF
  
  23
  http://mega.1280.com/file/VRYPFGRQCO
  http://mega.1280.com/file/XAMIEYEZJZ
  http://mega.1280.com/file/UBXKIKAWFO
  http://mega.1280.com/file/MRAABHDXDX
  http://mega.1280.com/file/QWHZXSSMHZ
  http://mega.1280.com/file/LOOALEOGPD
  http://mega.1280.com/file/YKCIKAXMQT
  http://mega.1280.com/file/CLYKDMYHSQ
  
  24
  http://mega.1280.com/file/MUOIACLYLG
  http://mega.1280.com/file/BORQGJZVEM
  http://mega.1280.com/file/TLZOUJLELS
  http://mega.1280.com/file/MYKERUYHPE
  http://mega.1280.com/file/PSSOPIWICK
  http://mega.1280.com/file/LARIPBNICO
  http://mega.1280.com/file/SNKKYKESBD
  http://mega.1280.com/file/LARJWDEMXB
  
  25
  http://mega.1280.com/file/YAHLKPUFOH
  http://mega.1280.com/file/UGVMVSBERX
  http://mega.1280.com/file/LDKONYFEHX
  http://mega.1280.com/file/WSYRMJLATU
  http://mega.1280.com/file/BBDKSJSMDJ
  http://mega.1280.com/file/BESAZUAUXC
  http://mega.1280.com/file/GBMHAHJZWH
  http://mega.1280.com/file/CYNSXNXYYZ


  -----------------------------------------------------------------
  Chỉnh sửa nội dung bởi: hunggz, 28-06-2010 lúc 21:30

 2. The Following User Says Thank You to anhntth For This Useful Post:


 3. #2

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  Nếu bác có film bộ kiếm hiệp thì post lên cho ae thưởng thức với. Hôm nọ down đc phim A hùng xạ điêu mới xem thích thế. Bác có film kiếm hiệp nào chất lượng như thế thì post lên nhé ! thanks bác trước !

 4. #3
  HD-upscale operaview's Avatar
  Đăng ký
  10-03-09
  Bài viết
  64
  Thanks
  2.379
  Thanked
  27
  cR
  1.589

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  Bác có phụ đề tập 18,19,20,21,22 không? trong file phụ đề WinRar của bác thiếu phụ đề những tập này. Nếu có bác Post lên nhen

  Thanks

 5. #4

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  link mề gà cái nào bắt đầu từ đâu là tập 1 vậy! koi ko biết cái nào là tập một hết bác ơi! thanks for share

 6. #5
  HD-upscale dakbring's Avatar
  Đăng ký
  03-09-09
  Bài viết
  21
  Thanks
  27
  Thanked
  18
  cR
  63

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  link mega1280 tập 6 thiếu part 6,7,8
  còn đây là link mega1280 mình đã sắp xếp lại theo số các tập cho các bạn dễ down
  File Kèm Theo
  • File Type: txt BOF.txt (7,8 KB, 145 lần tải)

 7. #6

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  Chán vãi, share mà thiếu thông tin quá, như cái link megaupload chẳng biết tập nào với tập nào -_-

 8. #7
  HD-1080i cuongk45a7's Avatar
  Đăng ký
  15-05-09
  Bài viết
  602
  Thanks
  322
  Thanked
  13.028
  cR
  323

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  Cái topic này có rồi mà? Có đủ bộ 1 link 1 tập M1280 và có đủ sub V nữa.

 9. #8
  HD-720p tieuanchu's Avatar
  Đăng ký
  17-02-09
  Bài viết
  228
  Thanks
  0
  Thanked
  308
  cR
  2

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  topic kia 1 vài link đã hỏng rồi! thanks chủ thớt vì cùng 1 source cả!

 10. #9

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  Cho mình xin cái sub việt được ko? cái link rapidshare bị die rồi. thanks

 11. #10
  HD-720p tieuanchu's Avatar
  Đăng ký
  17-02-09
  Bài viết
  228
  Thanks
  0
  Thanked
  308
  cR
  2

  Mặc định Ðề: [mề gà, MU, RS] Vườn sao băng HDTV 720, phụ đề Eng - VIe

  Trích Nguyên văn bởi phopro Xem bài viết
  Cho mình xin cái sub việt được ko? cái link rapidshare bị die rồi. thanks
  sub viet bác qua bản của bác khác up lên down nhé. cùng 1 source cả!

Trang 1/2 1 2 Cuối cùngCuối cùng

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được phép viết chủ đề mới
 • Bạn không được phép viết trả lời
 • Bạn không được phép gởi đính kèm
 • Bạn không được phép chỉnh sửa bài viết
 •  
Lên Trên! Xuống Dưới!