Em mua một sợi cáp hdmi ơ chợ sắt hàng chắc là không tốt vi trông giả lắm! khi xem phim ti vi liên tục có tiếng nổ lách tách không hiểu tại sao thế là dành ngắt tiếng chỉ dùng dược tiếng ở loa ngoài thôi. xem trên mạng có rao bán cap nhưng thủ tục phiền hà quá nhờ các bác chỉ giúp. cảm ơn các bác nhiều.