Các bác vào trang dưới đây test xem mắt mình khi nhìn trên màn hình vi tính còn tốt không nhé. Thêm nữa là các bác còn kiểm tra được xem giữa mắt các bác và màn hình đạt được độ tối ưu về hiển thị chưa để chỉnh lại độ sáng, độ tương phản và màu cho em nó nữa.

Link website: The ZEISS Online Vision Screening

Các bác sẽ test được:

+ Thị lực - Color Vision
+ Thị giác tương phản - Contrast Vision
+ Thị giác màu - Color Vision


Đây là kết quả của mắt em và cái màn cùi của em


Nguồn ZEISS