nếu bạn thấy cái nào quan trọng thì mình thấy cái đo squan trọng thôi, nghe nhạc thì cũng từng thời điểm, lúc vui thì nghe nó nhẹ nhõm, buồn thì nghe nó nặng nề vậy thôi