Nguồn Mini Cho AE cần lắp Case HTPC
POWER MAN Model :IP-P300L1-0 (300W)
2 Đường 12v mỗi đường 16A[/B]


http://www.newegg.com/Product/Produc...e=full&Local=y
Giá 150K
AcBel 250W Mini PSU,Sata

http://www.pctronix.co.nz/product_in...oducts_id=2894

Giá 130K Cho loại 24Pin,Sata và 110K Cho loại 20Pin,Sata
------------------------------------------------------
YM ! Tuyen266it
Or 0915557117

Add: Ngõ 27 Cát Linh !
--------------------------
Abit AN7+Barton 2500+(1.83+Samsung 256/400x2+8500Vivo 64Mb+WD 250G Sata +CM380+Maya 7.1 MK-II+X240+LG 17Wide+Keyboard Dell+IE1.1A !