anhvusgtt's Recent Activity

  1. anhvusgtt đã cảm ơn bài viết của nvqhaiduong trong chủ đề [Phim tài liệu] Tiếng Vĩ Cầm Ở Mỹ Lai [mkv].

    Tiếng Vĩ Cầm Ở Mỹ Lai [IMG] Hai cựu chiến binh Mỹ trước đây đóng quân ở Mỹ Lai, một người trong họ khi về Mỹ trở thành tay chơi vĩ...

    9/4/21 lúc 06:54