phamxuanhai's Recent Activity

 1. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của hoangtuak trong chủ đề Bộ sưu tập trên 500 CD hải ngoại by hoangtuak [NRG, WAV, FLAC, ...].

  Ðề: Bộ sưu tập trên 500 CD hải ngoại by hoangtuak [NRG, WAV, FLAC, ...] 186. LVCD 264. Yến Khoa - Mưa Trên Cành Hồng [NRG] [ATTACH]...

  LangVanCD264-4.jpg LangVanCD264-5.jpg 9/7/20 lúc 13:30
 2. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của hoangtuak trong chủ đề Bộ sưu tập trên 500 CD hải ngoại by hoangtuak [NRG, WAV, FLAC, ...].

  Ðề: Bộ sưu tập trên 500 CD hải ngoại by hoangtuak [NRG, WAV, FLAC, ...] 185. LVCD 263. Yến Khoa - Khung Trời Tuổi Mộng [NRG] [ATTACH]...

  LangVanCD263-7.jpg 9/7/20 lúc 13:29
 3. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Quang Dũng - The Best Of [FLAC] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/XDO32TNJGEDE

  tboqdfresizecb8.jpg tboqdbresizeth4.jpg 9/7/20 lúc 13:13
 4. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Quang Dũng - Một Người Đi Một Người Quên [WAV] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/JJVINFVWM4EE

  scan0053.jpg scan0052.jpg 9/7/20 lúc 13:12
 5. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Quang Dũng - Cỏ Xót Xa Đưa [WAV] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/KXODKEYFX6R2

  41499163672_68d0cdabd7_b.jpg Front.jpg 9/7/20 lúc 13:09
 6. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Quang Dũng - Biển Nghìn Thu Ở Lại [WAV] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/AQJAJKZZPA26

  BienNghinThuOLaiBack.JPG BienNghinThuOLaiFront.JPG 9/7/20 lúc 13:08
 7. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Quang Dũng - Anh Sẽ Đến... Giấc Mơ Buồn [WAV] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/3SJ2C9ZWDSNM

  AnhSeDenGiacMoBuon-QuangDung back1.jpg AnhSeDenGiacMoBuon-QuangDung front.jpg 9/7/20 lúc 13:06
 8. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Phạm Thanh Thảo - Vol.7 - Giấc Mơ Về Ngôi Nhà [WAV] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/P59ODH3Q5677

  GiacMoVeNgoiNha-PhamThanhThao front1.jpg GiacMoVeNgoiNha-PhamThanhThao back1.jpg 9/7/20 lúc 12:12
 9. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Phạm Thanh Thảo - Vol.9 - Bờ Vai Em Chờ [WAV] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/L97XU61CCFTK

  BoVaiEmCho-PhamThanhThao back1.jpg BoVaiEmCho-PhamThanhThao front1.jpg 9/7/20 lúc 12:10
 10. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của cocongidau trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV - Mai Quốc Huy Vol.6 - Với Các Tiền Bối Nhạc Xưa (2012) [WAV] [img] [img] https://www.fshare.vn/file/HAOA26HK3J5S

  9/7/20 lúc 11:35
 11. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Lý Hải ft Hoàng Châu - Tuyệt Phẩm Song Ca - Vol.1 [WAV] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/L83J6XWHE8QR

  TuyetPhamSongCa-LyHaiHoangChau-4.jpg TuyetPhamSongCa-LyHaiHoangChau-3.jpg 9/7/20 lúc 11:30
 12. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của HDCP trong chủ đề [Fshare] 2001 CD Các Trung Tâm Băng Đĩa Nhạc Trong Nước By HDCP & Cocongidau [MULTI].

  Bến Thành AV: Lý Hải - Cô Bé Ngày Xưa [FLAC] [ATTACH] [ATTACH] https://www.fshare.vn/file/VXRSEDEJ8AF2

  CoBeNgayXua-LyHai front1.jpg CoBeNgayXua-LyHai back1.jpg 9/7/20 lúc 11:30
 13. phamxuanhai đã cảm ơn bài viết của quatmo trong chủ đề Raspberry Pi + Rune Audio ::: Một trải nghiệm nghe nhạc mới.

  Bác download kho nhạc 2.5TB (OneDrive): pass: abc12345, link tồn tại sau 15 ngày tới sẽ tự hủy....

  8/7/20 lúc 17:04