[Ca Nhạc] Paris By Night 129-DyNasty (2019)[Blu-ray AVC 1080i DD2.0.ISO]

Thảo luận trong 'Bluray nguyên gốc' bắt đầu bởi coduocgidau, 10/11/19.

 1. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,415
  [Ca Nhạc] Paris By Night 129-DyNasty (2019)[Blu-ray AVC 1080i DD2.0.ISO]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Mã:
  DISC INFO:
  Disc Title: PBN129_BLURAY
  Disc Size: 48,841,160,704 bytes
  Protection: AACS
  BDInfo: 0.7.5.6 (compatible layout created by DVDFab 11.0.5.4)
  PLAYLIST REPORT:
  Name: 00010.MPLS
  Length: 6:05:55.633 (h:m:s.ms)
  Size: 39,397,539,840 bytes
  
  
  Total Bitrate: 14.36 Mbps
  VIDEO:
  Codec Bitrate Description 
  ----- ------- ----------- 
  MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  AUDIO:
  Codec Language Bitrate Description 
  ----- -------- ------- ----------- 
  Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps
  FILES:
  Name Time In Length Size Total Bitrate 
  ---- ------- ------ ---- ------------- 
  00010.M2TS 0:00:00.000 6:05:55.633 39,397,539,840 14,355 kbps 
  CHAPTERS:
  Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
  ------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
  1 0:00:00.000 0:02:07.627 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  2 0:02:07.627 0:07:41.360 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  3 0:09:48.988 0:02:29.249 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  4 0:12:18.237 0:11:55.781 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  5 0:24:14.019 0:08:06.686 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  6 0:32:20.705 0:05:20.920 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  7 0:37:41.626 0:05:17.717 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  8 0:42:59.343 0:10:43.009 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  9 0:53:42.352 0:05:11.811 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  10 0:58:54.163 0:05:11.044 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  11 1:04:05.208 0:05:12.879 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  12 1:09:18.087 0:10:05.638 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  13 1:19:23.725 0:05:26.225 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  14 1:24:49.951 0:04:25.565 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  15 1:29:15.516 0:06:14.207 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  16 1:35:29.724 0:15:22.254 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  17 1:50:51.978 0:10:16.782 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  18 2:01:08.761 0:05:57.990 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  19 2:07:06.752 0:05:03.269 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  20 2:12:10.022 0:03:20.433 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  21 2:15:30.455 0:07:12.765 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  22 2:22:43.221 0:08:06.452 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  23 2:30:49.673 0:08:19.732 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  24 2:39:09.406 0:12:03.089 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  25 2:51:12.495 0:09:45.985 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  26 3:00:58.480 0:06:35.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  27 3:07:34.476 0:03:48.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  28 3:11:23.472 0:05:11.010 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  29 3:16:34.482 0:06:03.896 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  30 3:22:38.379 0:04:21.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  31 3:27:00.374 0:05:13.179 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  32 3:32:13.554 0:35:19.617 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  33 4:07:33.171 0:06:12.004 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  34 4:13:45.176 0:03:23.803 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  35 4:17:08.980 0:05:14.614 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  36 4:22:23.594 0:15:52.751 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  37 4:38:16.346 0:05:52.785 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  38 4:44:09.132 0:04:35.308 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  39 4:48:44.440 0:09:16.622 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  40 4:58:01.063 0:07:55.741 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  41 5:05:56.805 0:05:44.544 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  42 5:11:41.349 0:03:30.210 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  43 5:15:11.559 0:07:37.657 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  44 5:22:49.216 0:07:53.239 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  45 5:30:42.455 0:11:01.394 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  46 5:41:43.850 0:12:23.209 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  47 5:54:07.059 0:03:07.353 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  48 5:57:14.413 0:04:33.940 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  49 6:01:48.353 0:04:07.280 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 
  STREAM DIAGNOSTICS:
  File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets 
  ---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- ----- 
  00010.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0.00 0 0 0 
  00010.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 0.00 0 0 0 
  
  Pass: Cocongidau

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/12/19
 2. phamtaythi

  phamtaythi Active Member

  Tham gia ngày:
  19/10/17
  Bài viết:
  118
  Đã được cảm ơn:
  35
  Giới tính:
  Nam
  cam on bac chu nhiu
   
 3. tlamhp

  tlamhp Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  23/7/12
  Bài viết:
  801
  Đã được cảm ơn:
  509
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Housekeeper
  Nơi ở:
  Oakland CA USA
  Bác đúng là biết cách tiêu diệt ổ cứng của anh em. Down hết luôn và giữ tất cả. Thanks bác.
   
  hungtuoi, le quoc an, bito and 2 others like this.
 4. linhdvietlao

  linhdvietlao Member

  Tham gia ngày:
  15/2/16
  Bài viết:
  77
  Đã được cảm ơn:
  60
  Hoan hô, trông đợi bản chất lượng này suốt ngày hôm qua, chân thành cảm ơn bạn!
   
  le quoc an and bito like this.
 5. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,415
  Thanks :)
   
 6. trantien0072

  trantien0072 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/6/10
  Bài viết:
  1,684
  Đã được cảm ơn:
  322
  File chuẩn ... Cám ơn bác nhiều
   
  bito and coduocgidau like this.
 7. huyvuuy

  huyvuuy Active Member

  Tham gia ngày:
  24/6/13
  Bài viết:
  295
  Đã được cảm ơn:
  95
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Designer
  Nơi ở:
  Quận Bình Thạnh - TPHCM
  Thanks Bạn. Mình thích đĩa Bluray.
   
  bito cảm ơn bài này.
 8. hungminhvu

  hungminhvu Member

  Tham gia ngày:
  4/10/12
  Bài viết:
  16
  Đã được cảm ơn:
  26
  thank you so much
   
  bito cảm ơn bài này.
 9. tuanhua38

  tuanhua38 Active Member

  Tham gia ngày:
  28/6/11
  Bài viết:
  145
  Đã được cảm ơn:
  72
  Cám ơn bạn rất nhiều.
   
  cuong1979 and bito like this.
 10. limp_legend

  limp_legend New Member

  Tham gia ngày:
  11/12/10
  Bài viết:
  3
  Đã được cảm ơn:
  2
  Cam on ban..
   
  cuong1979 and bito like this.
 11. binh911

  binh911 New Member

  Tham gia ngày:
  11/1/13
  Bài viết:
  9
  Đã được cảm ơn:
  2
  Cám ơn bạn nhiều!
   
  bito cảm ơn bài này.
 12. Shangri-La

  Shangri-La Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  30/5/12
  Bài viết:
  1,558
  Đã được cảm ơn:
  1,151
  Lão nạp chạy bản này với Power DVD nhưng hình ảnh thật kinh dị, nhất là các khuôn mặt, có bác nào thấy thế không. Không rõ là do ánh sáng của PBN đợt này quá tệ hay phần biên tập video quá tệ, hay do encode, hay do phần cứng của lão nạp đã lão hóa.
   
  cuong1979 and bito like this.
 13. Maica

  Maica Active Member

  Tham gia ngày:
  6/10/19
  Bài viết:
  169
  Đã được cảm ơn:
  75
  Cám ơn bạn
   
  bito cảm ơn bài này.
 14. enitre

  enitre New Member

  Tham gia ngày:
  20/12/13
  Bài viết:
  3
  Đã được cảm ơn:
  2
  Cam on ban
   
  bito cảm ơn bài này.
 15. lequynhan

  lequynhan Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/2/12
  Bài viết:
  8,073
  Đã được cảm ơn:
  4,548
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  IT
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Em cảm ơn bác Cả đã cho anh em quà to..... :)
  Em chúc Bác luôn mạnh khỏe và vui vẻ! :p
   
  coduocgidau and bito like this.
 16. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,415
  Thanks :)
   
  Super Man, shiftdel and trucngochoa like this.
 17. lehuytrinh

  lehuytrinh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  14/4/11
  Bài viết:
  1,630
  Đã được cảm ơn:
  5,012
  Số này chắc có tí lịch sử nên màu hơi trầm , bù lại âm thanh ngon mà Bác . Dạo này các Bác tải về chỉ xem không thôi ít bình luận đánh giá quá .
   
 18. aitranst

  aitranst Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/10/09
  Bài viết:
  372
  Đã được cảm ơn:
  348
  cảm ơn bác nhiều, thích cái màn hình của bác, giống samsung S27D360 nhưng không phải. cho hỏi model gì vậy bác?
   
 19. aitranst

  aitranst Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/10/09
  Bài viết:
  372
  Đã được cảm ơn:
  348
  cảm ơn bác nhiều, thích cái màn hình của bác, giống samsung S27D360 nhưng không phải. cho hỏi model gì vậy bác?
   
 20. aitranst

  aitranst Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/10/09
  Bài viết:
  372
  Đã được cảm ơn:
  348
  cảm ơn bác nhiều, thích cái màn hình của bác, giống samsung S27D360 nhưng không phải. cho hỏi model gì vậy bác?
   
  coduocgidau cảm ơn bài này.
 21. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,415
  Samsung LS32F351FUE LED
   

Chia sẻ trang này