[Ca Nhạc] Paris By Night 129-DyNasty (2019) [Blu-ray Remux AVC 1080i DD2.0.ISO]

Thảo luận trong 'Bluray Remux' bắt đầu bởi coduocgidau, 9/11/19.

 1. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  25,199
  Đã được cảm ơn:
  522,068
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  25,607 CR
  [Ca Nhạc] Paris By Night 129-DyNasty (2019) [Blu-ray Remux AVC 1080i DD2.0.ISO]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Mã:

  [/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  
  	

  [SIZE=5][COLOR=#b30000][B] [CENTER][SIZE=5][COLOR=#b30000][B] [CENTER][SIZE=5][COLOR=#b30000][B][CENTER] DISC INFO: Disc Title: PBN129_BLURAY Disc Size: 39,398,995,968 bytes Protection: AACS BDInfo: 0.7.5.6 (compatible layout created by DVDFab 11.0.5.4) PLAYLIST REPORT: Name: 00000.MPLS Length: 6:05:55.633 (h:m:s.ms) Size: 39,397,539,840 bytes Total Bitrate: 14.36 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description ----- ------- ----------- MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1 AUDIO: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps FILES: Name Time In Length Size Total Bitrate ---- ------- ------ ---- ------------- 00010.M2TS 0:00:00.000 6:05:55.633 39,397,539,840 14,355 kbps CHAPTERS: Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time ------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 1 0:00:00.000 0:02:07.627 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 2 0:02:07.627 0:07:41.360 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 3 0:09:48.988 0:02:29.249 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 4 0:12:18.237 0:11:55.781 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 5 0:24:14.019 0:08:06.686 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 6 0:32:20.705 0:05:20.920 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 7 0:37:41.626 0:05:17.717 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 8 0:42:59.343 0:10:43.009 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 9 0:53:42.352 0:05:11.811 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 10 0:58:54.163 0:05:11.044 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 11 1:04:05.208 0:05:12.879 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 12 1:09:18.087 0:10:05.638 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 13 1:19:23.725 0:05:26.225 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 14 1:24:49.951 0:04:25.565 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 15 1:29:15.516 0:06:14.207 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 16 1:35:29.724 0:15:22.254 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 17 1:50:51.978 0:10:16.782 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 18 2:01:08.761 0:05:57.990 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 19 2:07:06.752 0:05:03.269 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 20 2:12:10.022 0:03:20.433 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 21 2:15:30.455 0:07:12.765 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 22 2:22:43.221 0:08:06.452 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 23 2:30:49.673 0:08:19.732 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 24 2:39:09.406 0:12:03.089 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 25 2:51:12.495 0:09:45.985 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 26 3:00:58.480 0:06:35.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 27 3:07:34.476 0:03:48.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 28 3:11:23.472 0:05:11.010 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 29 3:16:34.482 0:06:03.896 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 30 3:22:38.379 0:04:21.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 31 3:27:00.374 0:05:13.179 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 32 3:32:13.554 0:35:19.617 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 33 4:07:33.171 0:06:12.004 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 34 4:13:45.176 0:03:23.803 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 35 4:17:08.980 0:05:14.614 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 36 4:22:23.594 0:15:52.751 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 37 4:38:16.346 0:05:52.785 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 38 4:44:09.132 0:04:35.308 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 39 4:48:44.440 0:09:16.622 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 40 4:58:01.063 0:07:55.741 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 41 5:05:56.805 0:05:44.544 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 42 5:11:41.349 0:03:30.210 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 43 5:15:11.559 0:07:37.657 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 44 5:22:49.216 0:07:53.239 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 45 5:30:42.455 0:11:01.394 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 46 5:41:43.850 0:12:23.209 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 47 5:54:07.059 0:03:07.353 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 48 5:57:14.413 0:04:33.940 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 49 6:01:48.353 0:04:07.280 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 STREAM DIAGNOSTICS: File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets ---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- ----- 00010.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0.00 0 0 0 00010.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 0.00 0 0 0
  Pass: Cocongidau


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/11/19 lúc 18:29
  me88888, tupedo, hdvip2012 and 366 others like this.
 2. BuiAn

  BuiAn Administrator

  Tham gia ngày:
  30/10/12
  Bài viết:
  7,262
  Đã được cảm ơn:
  10,687
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  7,922 CR
  ngon lành :D
   
  #2 +1 CR
 3. nguyenduchai_b4

  nguyenduchai_b4 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/9/10
  Bài viết:
  96
  Đã được cảm ơn:
  1,463
  Điểm thành tích:
  83
  Tiền:
  288 CR
  Xin cảm ơn! Hàng này quá chất rồi =D
   
  tnmtan2006 cảm ơn bài này.
 4. langdu01

  langdu01 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  29/5/11
  Bài viết:
  1,016
  Đã được cảm ơn:
  384
  Điểm thành tích:
  83
  Tiền:
  3,815 CR
  Cám ơn coduocgidau nhiều nha. Mình khoái nhất là cái hình avatar của bạn. :);)
   
  tnmtan2006 cảm ơn bài này.
 5. Vanqp

  Vanqp Active Member

  Tham gia ngày:
  14/5/11
  Bài viết:
  556
  Đã được cảm ơn:
  154
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Nv khách sạn
  Nơi ở:
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Tiền:
  2,901 CR
  Hic, vừa tải xong bản 1080p. Cám ơn bác
   
  #5 +1 CR
  hien nguyen and vietnamconghoa like this.
 6. vietnamconghoa

  vietnamconghoa New Member

  Tham gia ngày:
  5/12/09
  Bài viết:
  9
  Đã được cảm ơn:
  16
  Điểm thành tích:
  3
  Tiền:
  375 CR
  cam on
   
 7. WindyCity

  WindyCity Member

  Tham gia ngày:
  31/12/12
  Bài viết:
  272
  Đã được cảm ơn:
  25
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  351 CR
  Cám ơn bạn nhiều. :)
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/11/19
 8. tuananhnv88

  tuananhnv88 New Member

  Tham gia ngày:
  16/1/13
  Bài viết:
  20
  Đã được cảm ơn:
  13
  Điểm thành tích:
  3
  Tiền:
  20 CR
  Cảm ơn bác
   
 9. tlamhp

  tlamhp Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  23/7/12
  Bài viết:
  673
  Đã được cảm ơn:
  379
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Housekeeper
  Nơi ở:
  Oakland CA USA
  Tiền:
  1,277 CR
  Cứ loay hoay quay đi quay lại để down PBN 129, nhưng đây chắc là bản tốt nhất. Thanks for sharing.
   
  #9 +1 CR
  coduocgidau cảm ơn bài này.
 10. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  25,199
  Đã được cảm ơn:
  522,068
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  25,607 CR
 11. 98313

  98313 Member

  Tham gia ngày:
  18/12/09
  Bài viết:
  47
  Đã được cảm ơn:
  38
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  412 CR
  cuốn này có behind the scene ko bác. cho e xin với
   
  #11 +1 CR
 12. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  25,199
  Đã được cảm ơn:
  522,068
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  25,607 CR
  Chỉnh sửa cuối: 10/11/19
 13. Tb.Duynguyen

  Tb.Duynguyen New Member

  Tham gia ngày:
  10/11/19
  Bài viết:
  2
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Kỹ sư
  Nơi ở:
  Hà nội
  Tiền:
  2 CR
  Thanks
   
 14. h2pro9x

  h2pro9x Active Member

  Tham gia ngày:
  19/11/11
  Bài viết:
  583
  Đã được cảm ơn:
  78
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Tạm gọi là Sinh Viên
  Nơi ở:
  Vietnam
  Tiền:
  402 CR
  Thanks bác chủ. E còn mã VIP để tải từ Fshare. AE nào cần thì ib em nhé!
  Thanks!
   
 15. Vietkor84

  Vietkor84 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/10/10
  Bài viết:
  1,586
  Đã được cảm ơn:
  630
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Tiền:
  2,409 CR
 16. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  25,199
  Đã được cảm ơn:
  522,068
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  25,607 CR
  filmHD and truonggiang1995 like this.
 17. STAR007

  STAR007 Active Member

  Tham gia ngày:
  21/8/16
  Bài viết:
  345
  Đã được cảm ơn:
  62
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Tiền:
  349 CR
  đánh dấu :)
   
 18. ylan911

  ylan911 Member

  Tham gia ngày:
  11/5/11
  Bài viết:
  99
  Đã được cảm ơn:
  7
  Điểm thành tích:
  8
  Tiền:
  132 CR
  Link của chủ rạp ở tang đầu chết rồi, xin REUP, cám ơn nhiều
   
 19. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  25,199
  Đã được cảm ơn:
  522,068
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  25,607 CR
  Đã thay Link mới
   
  lequynhan, filmHD and truonggiang1995 like this.
 20. huyvu1321

  huyvu1321 New Member

  Tham gia ngày:
  12/11/19
  Bài viết:
  5
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nữ
  Tiền:
  5 CR
  up bai
   

Chia sẻ trang này