[Ca Nhạc] Paris By Night 129-DyNasty (2019) [Blu-ray Remux AVC 1080i DD2.0.ISO]

Thảo luận trong 'Bluray Remux' bắt đầu bởi coduocgidau, 9/11/19.

 1. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,404
  [Ca Nhạc] Paris By Night 129-DyNasty (2019) [Blu-ray Remux AVC 1080i DD2.0.ISO]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Mã:

  [/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  
  	

  [SIZE=5][COLOR=#b30000][B] [CENTER][SIZE=5][COLOR=#b30000][B] [CENTER][SIZE=5][COLOR=#b30000][B][CENTER] DISC INFO: Disc Title: PBN129_BLURAY Disc Size: 39,398,995,968 bytes Protection: AACS BDInfo: 0.7.5.6 (compatible layout created by DVDFab 11.0.5.4) PLAYLIST REPORT: Name: 00000.MPLS Length: 6:05:55.633 (h:m:s.ms) Size: 39,397,539,840 bytes Total Bitrate: 14.36 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description ----- ------- ----------- MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1 AUDIO: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps FILES: Name Time In Length Size Total Bitrate ---- ------- ------ ---- ------------- 00010.M2TS 0:00:00.000 6:05:55.633 39,397,539,840 14,355 kbps CHAPTERS: Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time ------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 1 0:00:00.000 0:02:07.627 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 2 0:02:07.627 0:07:41.360 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 3 0:09:48.988 0:02:29.249 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 4 0:12:18.237 0:11:55.781 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 5 0:24:14.019 0:08:06.686 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 6 0:32:20.705 0:05:20.920 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 7 0:37:41.626 0:05:17.717 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 8 0:42:59.343 0:10:43.009 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 9 0:53:42.352 0:05:11.811 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 10 0:58:54.163 0:05:11.044 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 11 1:04:05.208 0:05:12.879 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 12 1:09:18.087 0:10:05.638 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 13 1:19:23.725 0:05:26.225 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 14 1:24:49.951 0:04:25.565 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 15 1:29:15.516 0:06:14.207 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 16 1:35:29.724 0:15:22.254 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 17 1:50:51.978 0:10:16.782 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 18 2:01:08.761 0:05:57.990 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 19 2:07:06.752 0:05:03.269 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 20 2:12:10.022 0:03:20.433 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 21 2:15:30.455 0:07:12.765 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 22 2:22:43.221 0:08:06.452 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 23 2:30:49.673 0:08:19.732 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 24 2:39:09.406 0:12:03.089 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 25 2:51:12.495 0:09:45.985 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 26 3:00:58.480 0:06:35.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 27 3:07:34.476 0:03:48.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 28 3:11:23.472 0:05:11.010 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 29 3:16:34.482 0:06:03.896 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 30 3:22:38.379 0:04:21.995 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 31 3:27:00.374 0:05:13.179 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 32 3:32:13.554 0:35:19.617 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 33 4:07:33.171 0:06:12.004 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 34 4:13:45.176 0:03:23.803 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 35 4:17:08.980 0:05:14.614 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 36 4:22:23.594 0:15:52.751 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 37 4:38:16.346 0:05:52.785 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 38 4:44:09.132 0:04:35.308 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 39 4:48:44.440 0:09:16.622 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 40 4:58:01.063 0:07:55.741 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 41 5:05:56.805 0:05:44.544 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 42 5:11:41.349 0:03:30.210 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 43 5:15:11.559 0:07:37.657 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 44 5:22:49.216 0:07:53.239 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 45 5:30:42.455 0:11:01.394 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 46 5:41:43.850 0:12:23.209 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 47 5:54:07.059 0:03:07.353 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 48 5:57:14.413 0:04:33.940 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 49 6:01:48.353 0:04:07.280 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000 STREAM DIAGNOSTICS: File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets ---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- ----- 00010.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0.00 0 0 0 00010.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 0.00 0 0 0
  Pass: Cocongidau


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/11/19
 2. BuiAn

  BuiAn Administrator

  Tham gia ngày:
  30/10/12
  Bài viết:
  7,775
  Đã được cảm ơn:
  11,985
  ngon lành :D
   
 3. nguyenduchai_b4

  nguyenduchai_b4 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/9/10
  Bài viết:
  96
  Đã được cảm ơn:
  1,464
  Xin cảm ơn! Hàng này quá chất rồi =D
   
  tnmtan2006 cảm ơn bài này.
 4. langdu01

  langdu01 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  29/5/11
  Bài viết:
  1,043
  Đã được cảm ơn:
  412
  Cám ơn coduocgidau nhiều nha. Mình khoái nhất là cái hình avatar của bạn. :);)
   
  tnmtan2006 cảm ơn bài này.
 5. Vanqp

  Vanqp Active Member

  Tham gia ngày:
  14/5/11
  Bài viết:
  569
  Đã được cảm ơn:
  165
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Nv khách sạn
  Nơi ở:
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Hic, vừa tải xong bản 1080p. Cám ơn bác
   
  hien nguyen and vietnamconghoa like this.
 6. vietnamconghoa

  vietnamconghoa New Member

  Tham gia ngày:
  5/12/09
  Bài viết:
  12
  Đã được cảm ơn:
  20
 7. WindyCity

  WindyCity Active Member

  Tham gia ngày:
  31/12/12
  Bài viết:
  265
  Đã được cảm ơn:
  29
  Cám ơn bạn nhiều. :)
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/11/19
 8. tuananhnv88

  tuananhnv88 New Member

  Tham gia ngày:
  16/1/13
  Bài viết:
  22
  Đã được cảm ơn:
  19
  Cảm ơn bác
   
 9. tlamhp

  tlamhp Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  23/7/12
  Bài viết:
  801
  Đã được cảm ơn:
  509
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Housekeeper
  Nơi ở:
  Oakland CA USA
  Cứ loay hoay quay đi quay lại để down PBN 129, nhưng đây chắc là bản tốt nhất. Thanks for sharing.
   
  coduocgidau cảm ơn bài này.
 10. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,404
 11. 98313

  98313 Member

  Tham gia ngày:
  18/12/09
  Bài viết:
  47
  Đã được cảm ơn:
  38
  cuốn này có behind the scene ko bác. cho e xin với
   
 12. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,404
  Chỉnh sửa cuối: 10/11/19
 13. Tb.Duynguyen

  Tb.Duynguyen New Member

  Tham gia ngày:
  10/11/19
  Bài viết:
  2
  Đã được cảm ơn:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Kỹ sư
  Nơi ở:
  Hà nội
 14. h2pro9x

  h2pro9x Active Member

  Tham gia ngày:
  19/11/11
  Bài viết:
  567
  Đã được cảm ơn:
  92
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Tạm gọi là Sinh Viên
  Nơi ở:
  Vietnam
  Thanks bác chủ. E còn mã VIP để tải từ Fshare. AE nào cần thì ib em nhé!
  Thanks!
   
 15. Vietkor84

  Vietkor84 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/10/10
  Bài viết:
  1,603
  Đã được cảm ơn:
  648
  Giới tính:
  Nam
 16. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,404
  filmHD and truonggiang1995 like this.
 17. STAR007

  STAR007 Active Member

  Tham gia ngày:
  21/8/16
  Bài viết:
  423
  Đã được cảm ơn:
  84
  Giới tính:
  Nam
  đánh dấu :)
   
 18. ylan911

  ylan911 Member

  Tham gia ngày:
  11/5/11
  Bài viết:
  99
  Đã được cảm ơn:
  9
  Link của chủ rạp ở tang đầu chết rồi, xin REUP, cám ơn nhiều
   
 19. coduocgidau

  coduocgidau Uploader

  Tham gia ngày:
  14/11/12
  Bài viết:
  26,445
  Đã được cảm ơn:
  605,404
  Đã thay Link mới
   
  lequynhan, filmHD and truonggiang1995 like this.
 20. huyvu1321

  huyvu1321 New Member

  Tham gia ngày:
  12/11/19
  Bài viết:
  5
  Đã được cảm ơn:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  up bai
   

Chia sẻ trang này