[Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sách Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDB Top 250)

Thảo luận trong 'Fshare.vn' bắt đầu bởi tuannm0508, 11/11/11.

 1. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR

  Đây là bộ sưu tập 250 phim được bình chọn cao nhất trên IMDB.

  Dưới đây là bảng danh sách các phim được sắp xếp theo thứ tự thang điểm bình chọn, mời các bạn xem và chọn cho mình những bộ phim yêu thích.


  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  [​IMG]


  001 - 9.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  002 - 9.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  003 - 9.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  004 - 8.9: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  005 - 8.9: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  006 - 8.9: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  007 - 8.9: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  008 - 8.8: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  009 - 8.8: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  010 - 8.8: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  011 - 8.8: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  012 - 8.8: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  013 - 8.8: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  014 - 8.8: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  015 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  016 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  017 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  018 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  019 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  020 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  021 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  022 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  023 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  024 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  025 - 8.7: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  026 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  027 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  028 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  029 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  030 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  031 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  032 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  033 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  034 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  035 - 8.6: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  036 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  037 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  038 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  039 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  040 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  041 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  042 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  043 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  044 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  045 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  046 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  047 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  048 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  049 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  050 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  051 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  052 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  053 - 8.5: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  054 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  055 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  056 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  057 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  058 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  059 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  060 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  061 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  062 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  063 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  064 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  065 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  066 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  067 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  068 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  069 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  070 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  071 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  072 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  073 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links [NEW]
  074 - 8.4: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  075 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  076 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  077 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  078 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  079 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  080 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  081 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  082 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  083 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  084 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  085 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  086 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  087 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  088 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  089 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  090 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  091 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  092 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  093 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  094 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  095 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  096 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  097 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  098 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  099 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  100 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  101 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  102 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  103 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  104 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  105 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  106 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  107 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  108 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  109 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  110 - 8.3: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  111 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  112 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  113 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  114 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  115 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  116 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  117 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  118 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  119 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  120 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  121 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  122 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  123 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  124 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  125 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  126 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  127 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  128 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  129 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  130 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  131 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  132 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  133 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  134 - 8.2: The Artist (2011) DVDSCR
  135 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  136 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  137 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  138 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  139 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  140 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  141 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  142 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  143 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links [NEW]
  144 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  145 - 8.2: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  146 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  147 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  148 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  149 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  150 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  151 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  152 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  153 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  154 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  155 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  156 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  157 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  158 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  159 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  160 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  161 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  162 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  163 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  164 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  165 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  166 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  167 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  168 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  169 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  170 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  171 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  172 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  173 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  174 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  175 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  176 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  177 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  178 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  179 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  180 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  181 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  182 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  183 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  184 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  185 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  186 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  187 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  188 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  189 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  190 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  191 - 8.1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  192 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  193 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  194 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  195 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  196 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  197 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  198 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  199 - 8.0: The Girl with the Dragon Tattoo (2011) DVDSCR
  200 - 8.0: Hugo (2011/II) DVDRip
  201 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  202 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  203 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  204 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  205 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  206 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  207 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  208 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  209 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  210 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  211 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  212 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  213 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  214 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  215 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  216 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  217 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  218 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links [NEW]
  219 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  220 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links (Nguồn: xemaydinh)
  221 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  222 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  223 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  224 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  225 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  226 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  227 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  228 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  229 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  230 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  231 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  232 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  233 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  234 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  235 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  236 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  237 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  238 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  239 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  240 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  241 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  242 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  243 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  244 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  245 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  246 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links [NEW]
  247 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links [NEW]
  248 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links [NEW]
  249 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  250 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  =======================================================================================
  DANH SÁCH CÁC PHIM DỚT HẠNG

  230 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  238 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  240 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  244 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  245 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  247 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  248 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  250 - 8.0: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/2/12
  bmw_125i cảm ơn bài này.
 2. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.1] The Shawshank Redemption (1994): {9.2/10}
  | Nhà tù Shawshank |

  [​IMG]
  Mã:
  Release Info
  
  RELEASE NAME..: The.Shawshank.Redemption.1994.720p.BluRay.DTS.x264-EbP       
  RELEASE DATE..: 28/11/2009                      
  RELEASE SIZE..: 8.0 GB                       
  RUNTIME.......: 2:22:33                        
  VIDEO CODEC...: x264, 2pass, L4.1                  
  FRAMERATE.....: 23.976 fps                      
  BITRATE.......: 6367 Kbps                      
  RESOLUTION....: 1280x720                      
  AUDIO.........: English DTS 5.1 @1.5 Mbps
  SUBTITLES.....: English, Vietnamese (SRT)
  CHAPTER.......: Yes
  SOURCE........: Blu-ray Ger 1080p VC-1 DTS-HD MA 5.1
  GENRE.........: Crime | Drama
  IMDb RATING...: 9.2/10  456,097 votes
  LINK..........: http://www.imdb.com/title/tt0111161/ 
  
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://www.fshare.vn/folder/TFMJ3KF35T"]The Shawshank Redemption 1994 1080p BluRay x264-EbP[/URL]
  [URL="http://www.fshare.vn/file/TDWPRFAG2T"]The.Shawshank.Redemption.1994.720p.BluRay.DTS.x264-EbP[/URL]
  [URL="http://www.fshare.vn/file/TDTPAAAQ0T/"][B][COLOR="red"]Sub việt:[/COLOR][/B] [/URL]
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/11/11
  batuan25485 cảm ơn bài này.
 3. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.26] Psycho (1960): {8.6/10}
  | Người bị bệnh tâm thần |

  [​IMG]
  [​IMG]
  Link tải phim
  Cảm ơn để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/11/11
 4. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.27] Se7en (1995): {8.6/10}
  | Số 7 |


  [​IMG]
  Mã:
  INFO
  RUNTIME...........: 2h:06m:49s
  RELEASE SIZE......: 1,5xDVD5
  VIDEO CODEC.......: x264, 2pass, L4.1
  VIDEO BITRATE.....: 6435 Kbps
  RESOLUTION........: 1280x534 (2.40:1)
  FRAMERATE.........: 23.976 fps
  AUDIO 1...........: English AC3 5.1 @ 640 Kbps
  AUDIO 2 3 4 5.....: English Commentary Tracks OGG 2.0 @ 80 Kbps
  SOURCE............: 1080p Blu-ray VC-1
  
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://www.fshare.vn/folder/HDSZ99EJZU"]Se7en 1995 Remastered 720p BluRay DD5.1 x264-DON[/URL]
  
  [URL="http://www.fshare.vn/file/TR2382CP9T/"][B][COLOR="red"]Sub việt:[/COLOR][/B] [/URL]
  
  [B]Pass:[/B] [url]http://hdmovie.vn[/url]
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/11/11
 5. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.28] Forrest Gump (1994): {8.6/10}


  [​IMG]

  Information:
  #######################################################################
  Title: Forrest Gump (1994)
  Runtime: 142 mins
  Rating: 8.7 (404,207 Votes)
  Director: Robert Zemeckis
  Writing By: Winston Groom Eric Roth Romance
  Genres: Comedy, Drama, Romance
  Language: English
  Country: USA


  Mã:
  RELEASE.NAME..: Forrest.Gump.1994.720p.BluRay.DTS.x264-ESiR      
  RELEASE.DATE..: 10.29.2009                       
  THEATRE.DATE..: 07.06.1994                       
  RUNTiME.......: 2:22:09                        
  SiZE..........: 7.95 GB                        
  ViDEO.CODEC...: x264                          
  FRAMERATE.....: 23.976                         
  BiTRATE.......: 6304kbps                        
  RESOLUTiON....: 1280x544                        
  AUDiO.........: English DTS 5.1 1510kbps                
  AUDiO.........: Commentary #1 Track Vorbis               
  AUDiO.........: Commentary #2 Track Vorbis               
  SUBTiTLES.....: [B][COLOR="red"]Vietnamese[/COLOR][/B]          
  SOURCE........: Forrest Gump 1994 Blu-Ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1   
                                    
  
  [​IMG]
  Link tải phim
  Cảm ơn để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/11/11
 6. shilu107

  shilu107 Member

  Tham gia ngày:
  26/12/09
  Bài viết:
  173
  Đã được cảm ơn:
  6
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  314 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  " Like mạnh " Hàng hót quá :D
   
 7. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.29] The Lord of the Rings: The Two Towers (2002): {8.6/10}
  | Chúa tể của những chiếc nhẫn: 2 tòa tháp |


  [​IMG]
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://www.fshare.vn/file/T4TQYFKM0T"]TLOTR2_The_Two_Towers_2002_Extended_1080p_BluRay_DTS-ES_x264-HiDt[/URL]
  
  [URL="http://subscene.com/The-Lord-of-the-Rings-The-Two-Towers-Extended-Edition/subtitles-24064.aspx"][B][COLOR="red"]Sub việt:[/COLOR][/B] [/URL]
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/11/11
 8. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.30] It's a Wonderful Life (1946): {8.6/10}
  | Đó là một cuộc sống Kỳ diệu |


  [​IMG]
  Mã:
  RELEASE NAME..: It's.A.Wonderful.Life.Colorized.Version.1946.720p.BluRay.x264-EbP       
  RELEASE DATE..: 19/11/2009                      
  RELEASE SIZE..: 4.37 GB                       
  RUNTIME.......: 2:10:54                        
  VIDEO CODEC...: x264, 2pass, L4.1                  
  FRAMERATE.....: 23.976 fps                      
  BITRATE.......: 4557 Kbps                      
  RESOLUTION....: 960x720                      
  AUDIO ........: English AC3 2.0 @ 224 kbps
  SUBTITLES.....:[B][COLOR="red"]Vietnamese[/COLOR][/B]
  CHAPTER.......: Yes
  SOURCE........: Blu-ray AVC DD 2.0-CtrlHD (ty davev205)
  GENRE.........: Drama | Family | Fantasy | Romance
  IMDb RATING...: 8.7/10  91,709 votes (#30 IMDB)
  LINK..........: http://www.imdb.com/title/tt0038650/  
  
  [​IMG]
  Link tải phim
  Cảm ơn để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/11/11
 9. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.31] Memento (2000): {8.6/10}
  | Vật kỷ niệm |


  [​IMG]
  Mã:
  Technical Information
  Runtime 1:59:00
  Bitrate 15053 kbps
  Profile High@L4.1
  Resolution 1916x816 (2.35:1)
  Framerate 23.976 frames/s
  Ref. Frames 4
  Audio English AC-3 5.1 @ 640kbps (English DD 5.1 640 Kbps)
  Subtitles : [B][COLOR="red"]Vietnamese[/COLOR][/B]
  
  About
  ENCODER.........: vanray
  SOURCE..........: Memento 2000 1080p Blu-ray H.264 LPCM 2.0 (thx duxor)
  RELEASE DATE....: 23/09/2010 
  
  [​IMG]
  Link tải phim
  Cảm ơn để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/11/11
 10. twingirl

  twingirl Active Member

  Tham gia ngày:
  5/4/11
  Bài viết:
  4,710
  Đã được cảm ơn:
  3
  Điểm thành tích:
  38
  Tiền:
  3,294 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  Thật đáng khâm phục nếu bác up lên đủ bộ này. Mở hàng cho bác. Thks
   
 11. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.33] Léon: The Professional (1994): {8.6/10}
  | Léon |


  [​IMG]
  [​IMG]
  Link tải phim
  Cảm ơn để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/11/11
 12. lupita0199

  lupita0199 Member

  Tham gia ngày:
  19/6/10
  Bài viết:
  466
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  18
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  Tiền:
  1,032 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  Hàng khủng hàng khủng.đợi đủ hàng rồi lựa chọn nào.cảm ơn bác chủ :D
   
 13. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  [No.32] Sunset Boulevard (1950): {8.6/10}
  | Sunset Boulevard |


  [​IMG]
  Mã:
  RELEASE NAME...: Sunset Boulevard 1950 NTSC DVD DD2.0 x264 SDvB.mkv
  RELEASE DATE...: 15 April 2011
  RELEASE SIZE...: 1.15G
  RUNTIME........: 1h 50mn
  VIDEO CODEC....: x264, 2pass, L3.1
  RESOLUTION.....: 720 X 480
  FRAMERATE&SAR..: 23.976 fps, 10:11
  BITRATE........: 1300 Kbps
  AUDIO .........: English AC3 2.0 @ 192 Kbps
  SUBTITLES......: [B][COLOR="red"]Vietnamese[/COLOR][/B]
  CHAPTER........: Included & named
  SOURCE.........: R1 NTSC DVD9
  IMDB LINK......: http://www.imdb.com/title/tt0043014/
  
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  [​IMG]
  Link tải phim
  Cảm ơn để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/11/11
 14. the_mask

  the_mask Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  1/7/10
  Bài viết:
  1,522
  Đã được cảm ơn:
  341
  Điểm thành tích:
  83
  Nơi ở:
  Phan Thiết, Vietnam
  Tiền:
  1,880 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  thank bác. bộ sưu tập khủng quá
   
 15. sydansinh

  sydansinh Active Member

  Tham gia ngày:
  30/8/08
  Bài viết:
  1,070
  Đã được cảm ơn:
  4
  Điểm thành tích:
  38
  Tiền:
  1,480 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  Quá tuyệt nhiều phim chưa có down thôi
   
 16. hwman

  hwman Member

  Tham gia ngày:
  23/6/10
  Bài viết:
  371
  Đã được cảm ơn:
  10
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  1,163 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  Quá khủng cho đủ bộ 250 phim, thanks bác rất nhiều.
   
 17. tolydieu

  tolydieu New Member

  Tham gia ngày:
  8/12/09
  Bài viết:
  3,644
  Đã được cảm ơn:
  9
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  2,774 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  Quá khủng. Up xong bộ này ăn Tết là vửa. Chắc bác nào phối hợp phụ bác ấy một tay cho nhanh.
   
 18. Tuannv20

  Tuannv20 Active Member

  Tham gia ngày:
  30/9/10
  Bài viết:
  1,690
  Đã được cảm ơn:
  5
  Điểm thành tích:
  38
  Tiền:
  1,072 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  Quá khủng ! Ủng hộ bác.
   
 19. tuannm0508

  tuannm0508 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/8/10
  Bài viết:
  2,009
  Đã được cảm ơn:
  784
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,132 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  Đang lên, cố gắng xong trong thời gian sớm nhất cho các bác, hãy ủng hộ mình nhé, keke
   
 20. taixyz1991

  taixyz1991 New Member

  Tham gia ngày:
  1/5/10
  Bài viết:
  62
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  122 CR
  Ðề: [Fshare][ 1 link] 250 Phim Nằm Trong Danh Sánh Bình Chọn Cao Nhất Của IMDB (IMDb Top 250)

  fshare 1 link \m/
   

Chia sẻ trang này