IRIS-720p [KBS 2009]- 20/20

Thảo luận trong 'Link Phim - Nhạc chờ phục hồi' bắt đầu bởi Pacific, 29/11/09.

 1. Pacific

  Pacific Member

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  523
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  122 CR
  IRIS

  [​IMG]

  [​IMG]

  Tập 1
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129958&bn=_5BHD_5DIris.E01.KSTK.mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129957&bn=_5BHD_5DIris.E01.KSTK.mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129959&bn=_5BHD_5DIris.E01.KSTK.mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129956&bn=_5BHD_5DIris.E01.KSTK.mkv.004
  
  Tập 2
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129967&bn=_5BHD_5DIris.E02.KSTK.mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129965&bn=_5BHD_5DIris.E02.KSTK.mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129968&bn=_5BHD_5DIris.E02.KSTK.mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129966&bn=_5BHD_5DIris.E02.KSTK.mkv.004
  Tập 3
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129972&bn=Iris_E03_KSTK_mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129971&bn=Iris_E03_KSTK_mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129973&bn=Iris_E03_KSTK_mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129970&bn=Iris_E03_KSTK_mkv.004
  Tập 4
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129985&bn=_5BHD_5DIris.E4.KSTK.mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129986&bn=_5BHD_5DIris.E4.KSTK.mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129980&bn=_5BHD_5DIris.E4.KSTK.mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129975&bn=_5BHD_5DIris.E4.KSTK.mkv.004
  Tập 5
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=131574&bn=5BHD_5DIris_E05_KSTK_mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=131573&bn=5BHD_5DIris_E05_KSTK_mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=131576&bn=5BHD_5DIris_E05_KSTK_mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=131578&bn=5BHD_5DIris_E05_KSTK_mkv.004
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=131577&bn=5BHD_5DIris_E05_KSTK_mkv.005
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=131575&bn=5BHD_5DIris_E05_KSTK_mkv.006
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=131571&bn=5BHD_5DIris_E05_KSTK_mkv.007
  Tập 6
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129983&bn=5BHD_5DIris_E06_KSTK_mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129984&bn=5BHD_5DIris_E06_KSTK_mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129987&bn=5BHD_5DIris_E06_KSTK_mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129990&bn=5BHD_5DIris_E06_KSTK_mkv.004
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129988&bn=5BHD_5DIris_E06_KSTK_mkv.005
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129991&bn=5BHD_5DIris_E06_KSTK_mkv.006
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129977&bn=5BHD_5DIris_E06_KSTK_mkv.007
  Tập 7
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130016&bn=Iris_E7_HD_KSTK_part1.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130017&bn=Iris_E7_HD_KSTK_part2.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130012&bn=Iris_E7_HD_KSTK_part3.rar
  Tập 8
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130006&bn=5BHD_5DIris_E08_KSTK_mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129997&bn=5BHD_5DIris_E08_KSTK_mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129996&bn=5BHD_5DIris_E08_KSTK_mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129999&bn=5BHD_5DIris_E08_KSTK_mkv.004
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130000&bn=5BHD_5DIris_E08_KSTK_mkv.005
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130001&bn=5BHD_5DIris_E08_KSTK_mkv.006
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=129998&bn=5BHD_5DIris_E08_KSTK_mkv.007
  Tập 9
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130020&bn=Iris_E09_KSTK_HD_mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130007&bn=Iris_E09_KSTK_HD_mkv.002
  Tập 10
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130009&bn=Iris_E10_HD_mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130010&bn=Iris_E10_HD_mkv.002
  Tập 11
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130014&bn=Iris_E11_KSTK_HD_part1.exe
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130015&bn=Iris_E11_KSTK_HD_part2.rar
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130011&bn=Iris_E11_KSTK_HD_part3.rar
  Tập 12
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130021&bn=Iris_Ep_12_HD_KSTK_mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130022&bn=Iris_Ep_12_HD_KSTK_mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130019&bn=Iris_Ep_12_HD_KSTK_mkv.003
  Tập 13
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130251&bn=Iris.E13.HD.KSTK.mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=5698&id=130195&bn=Iris.E13.HD.KSTK.mkv.002
  Tập 14
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?id=134065
  Tập 15
  Mã:
  [URL]http://megashare.vn/download.php?id=134899[/URL]
  [URL]http://megashare.vn/download.php?id=134900[/URL]
  Tập 16:
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?id=135795
  http://megashare.vn/download.php?id=135797
  Tập 17:
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?id=145528
  Tập 18:
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=146573&bn=IS.E18.HD.KSTK.mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=412&id=146574&bn=IS.E18.HD.KSTK.mkv.002
  Tập 19 upload by yphanh2002 - gamevn.com
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=156522&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=156554&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157416&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157411&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.004
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157414&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.005
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157486&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.006
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157459&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.007
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157457&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.008
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157465&bn=Iris.E19.KSTK.HD.mkv.009
  Tập 20 upload by yphanh2002 - gamevn.com
  Mã:
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157458&bn=Iris.E20.KSTK.HD.mkv.001
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157477&bn=Iris.E20.KSTK.HD.mkv.002
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157657&bn=Iris.E20.KSTK.HD.mkv.003
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157903&bn=Iris.E20.KSTK.HD.mkv.004
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157871&bn=Iris.E20.KSTK.HD.mkv.005
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157879&bn=Iris.E20.KSTK.HD.mkv.006
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157884&bn=Iris.E20.KSTK.HD.mkv.007
  http://megashare.vn/download.php?uid=4936&id=157910&bn=Iris.E20.KSTK.HD.mkv.008
  Nguồn: krfilm.net

  Pass nếu có :)
  Mã:
  KSTK-krfilm.net 
  Xin gửi lời cảm ơn đến TCK và kanashi :) ...
   
  Last edited by a moderator: 28/6/10
 2. tronghieu4758

  tronghieu4758 Member

  Tham gia ngày:
  29/3/09
  Bài viết:
  280
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  471 CR
  Ðề: IRIS-720p[KBS 2009][MegaShare]

  Film này đang hot lắm đây
   
 3. ThanhTheKids

  ThanhTheKids New Member

  Tham gia ngày:
  30/7/09
  Bài viết:
  12
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  15 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]

  Update nhanh nhanh lên mấy anh xem đang xem hay qua :D. Thank mấy anh nha.
   
 4. daoquangquan

  daoquangquan Member

  Tham gia ngày:
  24/10/09
  Bài viết:
  262
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Nghề nghiệp:
  IT Coltech Vnu
  Nơi ở:
  HN, Vie
  Web:
  Tiền:
  81 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]

  Hic, nhiều box quá:
  1280, megashare, MU, MF hiccccc....
   
 5. Pacific

  Pacific Member

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  523
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  122 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]

  Thì phong phú hơn cho anh em lựa chọn mà, với lại megashare thì thoải mái hơn cho mọi người :D ..
   
 6. TCK

  TCK New Member

  Tham gia ngày:
  23/9/09
  Bài viết:
  505
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  52 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]

  Update hộ pacific tập 13 .
   
 7. ThanhTheKids

  ThanhTheKids New Member

  Tham gia ngày:
  30/7/09
  Bài viết:
  12
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  15 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  Update tập 13,14 đi các anh ơi!
   
 8. TCK

  TCK New Member

  Tham gia ngày:
  23/9/09
  Bài viết:
  505
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  52 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  14 chưa có HD đâu bạn ơi .
   
 9. nokia6681

  nokia6681 Member

  Tham gia ngày:
  8/7/08
  Bài viết:
  642
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  2,965 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  Các bạn cho hỏi phim này có sub kèm theo ko vậy,thank
   
 10. Pacific

  Pacific Member

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  523
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  122 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  Kèm sub bạn à :D ...
   
 11. jimminam2000

  jimminam2000 New Member

  Tham gia ngày:
  7/9/09
  Bài viết:
  2,936
  Đã được cảm ơn:
  7
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  0 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  chờ phim này link megashare lâu rồi
  mình đã bấm nút thanks rồi ạ :D
   
 12. nhoctom

  nhoctom New Member

  Tham gia ngày:
  5/9/09
  Bài viết:
  28,304
  Đã được cảm ơn:
  2,150
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  ...
  Nơi ở:
  Huế mộng Huế mơ :-"
  Tiền:
  49 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  Update ep14 full HD chủ thớt ơi
   
 13. ken3333

  ken3333 Banned

  Tham gia ngày:
  30/9/09
  Bài viết:
  400
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  0 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  Bên Krfilm còn chưa có tập 14 HD. Mới chỉ có bản full HD thôi. Đang down về.
   
 14. Pacific

  Pacific Member

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  523
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  122 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  Leech thì đc, chỉ sợ các cậu xem ko sub thôi 8-}
   
 15. tuvianx9

  tuvianx9 Member

  Tham gia ngày:
  6/9/08
  Bài viết:
  56
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  8
  Tiền:
  173 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  may wa' có link mega fim này rùi, thanks nhìu lắm nha chủ thread
   
 16. killua_vt

  killua_vt New Member

  Tham gia ngày:
  10/1/09
  Bài viết:
  3
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  3 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  Nguồn: từa lưa hột dưa >>>>> Krfilm.net
   
 17. mrbang

  mrbang Member

  Tham gia ngày:
  13/7/09
  Bài viết:
  57
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  8
  Tiền:
  319 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  thank nhé., link này dễ down rùi
   
 18. TuyetTamnhan

  TuyetTamnhan New Member

  Tham gia ngày:
  25/7/09
  Bài viết:
  22
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  4 CR
  Tập 14 [link AZ]

  Tập 14 lè các pạn :D
  Mã:
  http://azsharing.com/6gejanukbpuw/Iris.E14.KSTK.avi.001.html
  http://azsharing.com/gnsyfwjkuxb6/Iris.E14.KSTK.avi.002.html
  http://azsharing.com/3rcatmerm3jr/Iris.E14.KSTK.avi.003.html
  Have fun!
   
 19. Mianlien

  Mianlien New Member

  Tham gia ngày:
  16/10/09
  Bài viết:
  61
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  0 CR
  Ðề: IRIS-720p [KBS 2009]- New: Ep13

  Người ta chơi HD mà bạn, ai chơi bản này.
   
 20. Pacific

  Pacific Member

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  523
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  122 CR
  Ðề: Tập 14 [link AZ]

  Cảm ơn bạn đã có lòng, bọn mình đợi bản HD ^^ ...
   

Chia sẻ trang này