Kung Fu Panda 2008 ViE Blu-ray 1080p AVC TrueHD 5.1-NetBD

Thảo luận trong 'Torrent Download' bắt đầu bởi filmHD, 28/3/16.

 1. filmHD

  filmHD Active Member

  Tham gia ngày:
  9/3/10
  Bài viết:
  222
  Đã được cảm ơn:
  64
  [​IMG]

  IMDb:
  http://www.imdb.com/title/tt0441773/
  Plot Summary:  Screenshots:

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  Trailer:
  [video=youtube;PXi3Mv6KMzY]https://www.youtube.com/watch?v=PXi3Mv6KMzY[/video]​
  BD Info:
  Mã:
  QUICK SUMMARY:
  Disc Title: KUNG_FU_PANDA_NETBD
  Disc Size: 24.918.400.228 bytes
  Protection: AACS
  BD-Java: Yes
  Playlist: 00020.MPLS
  Size: 24.534.435.840 bytes
  Length: 1:32:09.482
  Total Bitrate: 35,50 Mbps
  Video: MPEG-4 AVC Video / 20966 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  Audio: English / Dolby TrueHD Audio / 5.1 / 48 kHz / 3256 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
  [COLOR="#FF0000"]Audio: Vietnamese / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 3654 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)[/COLOR]
  Audio: Hindi / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Audio: Japanese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Audio: Korean / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Audio: Chinese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Audio: Thai / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Audio: English / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB
  Subtitle: Indonesian / 28,758 kbps
  [COLOR="#FF0000"]Subtitle: Vietnamese / 32,998 kbps[/COLOR]
  Subtitle: English / 28,988 kbps
  Subtitle: Hindi / 15,481 kbps
  Subtitle: Japanese / 20,239 kbps
  Subtitle: Korean / 18,039 kbps
  Subtitle: Chinese / 21,884 kbps
  Subtitle: Thai / 22,138 kbps
  Subtitle: English / 69,222 kbps
  Subtitle: Japanese / 45,513 kbps
  Subtitle: Korean / 42,217 kbps
  Subtitle: English / 105,635 kbps
  
  DISC INFO:
  Disc Title:   KUNG_FU_PANDA_NETBD
  Disc Size:   24.918.400.228 bytes
  Protection:   AACS
  BD-Java:    Yes
  BDInfo:     0.5.8
  
  PLAYLIST REPORT:
  Name:          00020.MPLS
  Length:         1:32:09.482 (h:m:s.ms)
  Size:          24.534.435.840 bytes
  Total Bitrate:     35,50 Mbps
  
  VIDEO:
  Codec          Bitrate       Description   
  -----          -------       -----------   
  MPEG-4 AVC Video    20966 kbps     1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  
  AUDIO:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  Dolby TrueHD Audio       English     3256 kbps    5.1 / 48 kHz / 3256 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
  DTS-HD Master Audio       Vietnamese   3654 kbps    5.1 / 48 kHz / 3654 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  Dolby Digital Audio       Hindi      640 kbps    5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Dolby Digital Audio       Japanese    640 kbps    5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Dolby Digital Audio       Korean     640 kbps    5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Dolby Digital Audio       Chinese     640 kbps    5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Dolby Digital Audio       Thai      640 kbps    5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  Dolby Digital Audio       English     192 kbps    2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB
  
  SUBTITLES:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  Presentation Graphics      Indonesian   28,758 kbps           
  Presentation Graphics      Vietnamese   32,998 kbps           
  Presentation Graphics      English     28,988 kbps           
  Presentation Graphics      Hindi      15,481 kbps           
  Presentation Graphics      Japanese    20,239 kbps           
  Presentation Graphics      Korean     18,039 kbps           
  Presentation Graphics      Chinese     21,884 kbps           
  Presentation Graphics      Thai      22,138 kbps           
  Presentation Graphics      English     69,222 kbps           
  Presentation Graphics      Japanese    45,513 kbps           
  Presentation Graphics      Korean     42,217 kbps           
  Presentation Graphics      English     105,635 kbps          
  
  FILES:
  Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
  ----      -------     ------     ----      -------------  
  00004.M2TS   0:00:00.000   1:32:09.482   24.534.435.840 35.496     
  
  CHAPTERS:
  Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
  ------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
  1        0:00:00.000   0:02:31.401   20.905 kbps   37.605 kbps   00:01:19.329  32.396 kbps   00:01:45.396  30.285 kbps   00:01:46.064  108.961 bytes  421.487 bytes  00:02:05.959  
  2        0:02:31.401   0:02:45.663   20.984 kbps   34.804 kbps   00:03:23.244  29.321 kbps   00:03:19.908  25.679 kbps   00:03:50.939  109.398 bytes  456.840 bytes  00:03:06.269  
  3        0:05:17.065   0:02:41.829   20.968 kbps   38.226 kbps   00:06:01.736  33.267 kbps   00:05:58.107  28.032 kbps   00:07:41.294  109.317 bytes  591.121 bytes  00:07:42.086  
  4        0:07:58.894   0:02:43.038   20.991 kbps   34.627 kbps   00:09:11.801  33.270 kbps   00:09:05.711  32.110 kbps   00:09:04.835  109.438 bytes  589.344 bytes  00:09:55.052  
  5        0:10:41.932   0:05:57.399   20.880 kbps   38.670 kbps   00:12:22.783  33.423 kbps   00:16:05.547  33.386 kbps   00:15:58.874  108.860 bytes  649.153 bytes  00:11:22.723  
  6        0:16:39.331   0:02:49.168   20.998 kbps   37.714 kbps   00:16:49.717  34.221 kbps   00:16:45.671  33.738 kbps   00:16:40.666  109.471 bytes  393.080 bytes  00:19:27.958  
  7        0:19:28.500   0:03:13.151   21.035 kbps   33.433 kbps   00:20:26.183  27.595 kbps   00:20:48.288  26.619 kbps   00:20:44.201  109.667 bytes  512.741 bytes  00:20:33.315  
  8        0:22:41.651   0:03:38.216   20.978 kbps   36.461 kbps   00:23:15.936  32.505 kbps   00:23:01.004  29.977 kbps   00:22:56.041  109.369 bytes  433.174 bytes  00:23:23.610  
  9        0:26:19.868   0:04:54.004   20.972 kbps   30.836 kbps   00:30:49.138  28.911 kbps   00:30:47.095  26.431 kbps   00:30:45.468  109.325 bytes  501.042 bytes  00:26:49.733  
  10       0:31:13.872   0:04:12.250   20.989 kbps   36.495 kbps   00:35:24.205  32.667 kbps   00:34:45.374  28.362 kbps   00:34:42.497  109.444 bytes  619.418 bytes  00:35:25.206  
  11       0:35:26.122   0:03:09.480   20.975 kbps   33.726 kbps   00:36:57.965  28.604 kbps   00:35:48.145  28.166 kbps   00:35:42.598  109.354 bytes  641.812 bytes  00:35:26.916  
  12       0:38:35.603   0:03:59.157   20.981 kbps   35.574 kbps   00:40:41.272  31.208 kbps   00:40:47.027  27.795 kbps   00:40:35.683  109.387 bytes  449.030 bytes  00:40:13.035  
  13       0:42:34.760   0:03:11.148   20.993 kbps   38.228 kbps   00:45:04.243  33.453 kbps   00:45:25.180  33.285 kbps   00:45:18.590  109.447 bytes  423.445 bytes  00:45:40.070  
  14       0:45:45.908   0:05:43.801   20.971 kbps   34.174 kbps   00:46:07.764  28.899 kbps   00:51:17.365  27.222 kbps   00:50:58.805  109.332 bytes  560.406 bytes  00:46:07.806  
  15       0:51:29.710   0:04:59.341   20.970 kbps   37.453 kbps   00:55:35.623  34.253 kbps   00:55:31.703  31.159 kbps   00:55:00.922  109.326 bytes  573.492 bytes  00:55:52.557  
  16       0:56:29.051   0:02:19.306   20.974 kbps   36.673 kbps   00:57:29.863  31.006 kbps   00:57:32.615  30.203 kbps   00:57:28.736  109.351 bytes  675.796 bytes  00:57:45.712  
  17       0:58:48.358   0:03:17.863   20.983 kbps   34.158 kbps   00:59:15.551  28.159 kbps   01:00:23.328  27.309 kbps   00:59:06.334  109.397 bytes  383.365 bytes  01:02:06.222  
  18       1:02:06.222   0:04:46.659   20.978 kbps   33.000 kbps   01:03:18.419  28.381 kbps   01:02:20.278  27.728 kbps   01:02:17.358  109.371 bytes  593.086 bytes  01:03:39.357  
  19       1:06:52.881   0:03:00.056   20.974 kbps   27.585 kbps   01:09:37.464  25.342 kbps   01:09:34.086  23.879 kbps   01:09:31.458  109.349 bytes  376.150 bytes  01:09:13.774  
  20       1:09:52.938   0:04:12.543   20.949 kbps   33.325 kbps   01:12:39.521  26.970 kbps   01:12:37.811  26.398 kbps   01:12:38.187  109.216 bytes  345.471 bytes  01:10:01.071  
  21       1:14:05.481   0:05:58.984   20.985 kbps   37.789 kbps   01:17:06.330  31.207 kbps   01:17:02.200  28.906 kbps   01:19:17.502  109.409 bytes  633.434 bytes  01:17:48.955  
  22       1:20:04.466   0:03:07.520   20.995 kbps   36.621 kbps   01:20:45.507  33.994 kbps   01:20:41.503  33.376 kbps   01:20:36.456  109.434 bytes  548.558 bytes  01:21:19.791  
  23       1:23:11.987   0:08:57.495   20.913 kbps   33.567 kbps   01:23:43.852  31.817 kbps   01:26:42.947  30.264 kbps   01:26:40.361  109.058 bytes  479.422 bytes  01:31:53.549  
  
  STREAM DIAGNOSTICS:
  File      PID       Type      Codec      Language        Seconds         Bitrate         Bytes      Packets     
  ----      ---       ----      -----      --------        --------------     --------------     -------------  -----      
  00004.M2TS   4113 (0x1011)  0x1B      AVC                   5529,315        20.966         14.491.247.120 78.833.691   
  00004.M2TS   4352 (0x1100)  0x83      TrueHD     eng (English)      5529,315        3.896          2.693.024.218  18.459.942   
  00004.M2TS   4353 (0x1101)  0x86      DTS-HD MA    vie (Vietnamese)    5529,315        3.654          2.525.567.368  14.586.922   
  00004.M2TS   4354 (0x1102)  0x81      AC3       hin (Hindi)       5529,315        640           442.360.320   2.591.955    
  00004.M2TS   4355 (0x1103)  0x81      AC3       jpn (Japanese)     5529,315        640           442.360.320   2.591.955    
  00004.M2TS   4356 (0x1104)  0x81      AC3       kor (Korean)      5529,315        640           442.360.320   2.591.955    
  00004.M2TS   4357 (0x1105)  0x81      AC3       zho (Chinese)      5529,315        640           442.360.320   2.591.955    
  00004.M2TS   4358 (0x1106)  0x81      AC3       tha (Thai)       5529,315        640           442.360.320   2.591.955    
  00004.M2TS   4359 (0x1107)  0x81      AC3       eng (English)      5529,315        192           132.708.096   863.985     
  00004.M2TS   4608 (0x1200)  0x90      PGS       ind (Indonesian)    5529,315        29           19.876.845   114.617     
  00004.M2TS   4609 (0x1201)  0x90      PGS       vie (Vietnamese)    5529,315        33           22.807.622   131.393     
  00004.M2TS   4610 (0x1202)  0x90      PGS       eng (English)      5529,315        29           20.036.056   115.424     
  00004.M2TS   4611 (0x1203)  0x90      PGS       hin (Hindi)       5529,315        15           10.699.942   64.675     
  00004.M2TS   4612 (0x1204)  0x90      PGS       jpn (Japanese)     5529,315        20           13.988.586   82.145     
  00004.M2TS   4613 (0x1205)  0x90      PGS       kor (Korean)      5529,315        18           12.468.406   74.174     
  00004.M2TS   4614 (0x1206)  0x90      PGS       zho (Chinese)      5529,315        22           15.126.152   88.629     
  00004.M2TS   4615 (0x1207)  0x90      PGS       tha (Thai)       5529,315        22           15.301.316   89.789     
  00004.M2TS   4616 (0x1208)  0x90      PGS       eng (English)      5529,315        69           47.845.205   270.560     
  00004.M2TS   4617 (0x1209)  0x90      PGS       jpn (Japanese)     5529,315        46           31.458.179   178.995     
  00004.M2TS   4618 (0x120A)  0x90      PGS       kor (Korean)      5529,315        42           29.179.706   169.676     
  00004.M2TS   4619 (0x120B)  0x90      PGS       eng (English)      5529,315        106           73.013.220   418.762     
    Download:

  NETHD.ORG TORRENT:
  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
 2. TrungNT

  TrungNT Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  2,144
  Đã được cảm ơn:
  3,054
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  download dạo
  Nơi ở:
  Saigon
  Ðề: Kung Fu Panda 2008 ViE Blu-ray 1080p AVC TrueHD 5.1-NetBD

  [video=youtube;t_vi4DHJslU]https://www.youtube.com/watch?v=t_vi4DHJslU[/video]​
   
  nhonkhoa2001 and neoquiller like this.

Chia sẻ trang này