Leap Year 2010 720p.BluRay.x264-HUBRIS - [Mediafire, sub vi?t]

Thảo luận trong 'Server nước ngoài' bắt đầu bởi bkatt123, 26/4/10.

 1. bkatt123

  bkatt123 New Member

  Tham gia ngày:
  30/1/10
  Bài viết:
  30
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  0 CR
  [​IMG]


  Mã:
  Leap Year (2010)
  http://www.imdb.com/title/tt1216492/
  4735
  
  
  	

  1280x528

  DTS
  <script type="text/javascript" language="javascript">writeFolderTitle(PAGE_FOLDER);</script>


  ?Leap Year? - c?ch nh?n bi?t t?nh y?u ??ch th?c
  T?nh y?u b?n n?m hay m?t ng??i ??n ?ng quen hai ng?y? Cu?c s?ng ??y ?? h?o nho?ng hay b?nh d?, n?i ta c? th? nh?n ra ch?nh m?nh? - ?? l? c?u h?i kh?ng ch? d?nh cho Anna m? cho c? nh?ng c? g?i ?ang ki?m t?m h?nh ph?c.

  C?u chuy?n phim xoay quanh chuy?n du l?ch c?a Anna ??n Dublin, Ireland ?? c?u h?n b?n trai Jeremy v?o ng?y 29/2, ng?y c?a n?m nhu?n. B?i theo truy?n thuy?t c?a ng??i Ireland th? ng??i ??n ?ng n?o ???c ho?c b? c?u h?n v?o ng?y nhu?n ph?i ch?p nh?n l?i c?u h?n ??. Khi m?y bay tr?n ???ng ??n Dublin th? c? m?t c?n b?o to, phi c?ng ph?i h? c?nh t?i Cardiff. Anna nh?n ???c s? gi?p ?? c?a m?t ch? qu?n tr? nh? - Declan - th?c hi?n chuy?n h?nh tr?nh xuy?n l?c ??a ?? ??n n?i c?u h?n ??ng v?o ng?y nhu?n. Nh?ng khi m?i chuy?n di?n ra theo k? ho?ch, Anna l?i t? ??t d?u ch?m h?i v? t?nh y?u c?a m?nh.
  Ban ??u Jeremy - ch?ng b?c s? chuy?n khoa tim gi?i giang - c? v? l? ng??i ??n ?ng ho?n h?o c?a Anna, c?n Declan - anh ch? qu?n c?u b?n, c?c c?n n?i ph? huy?n - l? m?u nam ch?m tr?i d?u v?i c?. Anna vui v?, gi?u c?, xinh ??p ?ang n?ng l?ng t?m h?nh ph?c trong khi Declan, sau l?n b? ng??i y?u c? ph?n b?i, ?? m?t l?ng tin v?o t?nh y?u, theo gi?p Anna ch? ?? ki?m ti?n tr? n?. Hai con ng??i ??i l?p c? chuy?n h?nh tr?nh ??ng nh? v?i nh?ng c?i v?, tr? ??a... ?? t? ?? nh?n ra con ng??i th?t c?a nhau.

  K?t gi?a hai ng??i ??n ?ng, Anna ?? d?ng ph?p th?: ?Gi? s? ng?i nh? c?a anh b? ch?y v? ch? c? 60 gi?y ?? tho?t th?n, anh s? ?u ti?n c?u ?? v?t g??? v? c? t?m ra ai l? m?t n?a th?c s? c?a ??i m?nh.
  C? g?i t?c ?? Amy Adams th? vai Anna ???c ??ng ??o c?ng ch?ng bi?t t?i khi tr? th?nh "v? h?n th?" c?a ch?ng l?ng t? Leonardo Dicaprio trong Catch me if you can (H?y b?t t?i n?u c? th? - 2002) v? b?t ng? gi?nh ???c ?? c? Oscar n?m 2005 cho N? di?n vi?n ph? xu?t s?c. Trong Enchanted (Chuy?n th?n ti?n ? New York) v?i vai Gisele xinh ??p, c? ?? th?c s? to? s?ng. T? m?t di?n vi?n v? danh, "c? g?i mang khu?n m?t tr? th?" nhanh ch?ng l?t v?o top nh?ng di?n vi?n h?ng A ? Hollywood. C? li?n t?c xu?t hi?n trong nh?ng b? phim ?n kh?ch v? n?m 2009, m?t l?n n?a Amy nh?n ???c s? ??nh gi? cao c?a Vi?n h?n l?m M? khi ???c ?? c? Oscar N? di?n vi?n ph? xu?t s?c cho phim Doubt. Kh?ng th?c s? xinh ??p, l?ng l?y nh? nh?ng minh tinh kh?c nh?ng Amy s? h?u m?t g??ng m?t th?nh thi?n, tr? trung v? ??i m?t bi?t n?i. Ch?nh l?i di?n xu?t nh? nh?ng, ??m th?m, t? nhi?n c?a Amy ?? ?em ??n cho Leap Year (C? g?i ?i t?m t?nh y?u) s? g?n g?i, ch?n th?t v?i hi?n th?c ??i s?ng.
  <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td class="Image">
  </td></tr></tbody></table> V?o vai anh ch?ng Declan l? nam t?i t? Matthew Goode. Sinh ra ? mi?n T?y n??c Anh, Goode ???c m? ph?t hi?n t?i n?ng v? ?ng h? tham gia di?n xu?t t? r?t s?m. N?m 2004, Goode xu?t hi?n trong Chasing Liverty, l?n ??u ti?n gi?i thi?u h?nh ?nh c?a m?nh v?i kh?n gi? M?. N?m 2005, anh ???c m?i v?o vai Tom Hewett trong phim Match Point do Woody Allen ??o di?n b?n c?nh Scartlett Johanson v? Jonathan Rhys-Meyers. N?m 2006, anh tham gia di?n xu?t trong phim Copying Beethoven - b? phim ???c k? v?ng l?n trong LHP Toronto. Tr??c khi ??ng Leap Year, anh di?n xu?t trong Watch Men v? A Single Man n?m 2009. G??ng m?t ?i?n trai, l?nh l?ng c?a Goode r?t ph? h?p ?? v?o vai ng??i ??n ?ng l?nh l?ng ? v?ng n?i ?? kh? c?n x? Iceland trong Leap Year.
  N?i dung kh?ng qu? ??c s?c nh?ng ?u ?i?m c?a Leap Year (C? g?i ?i t?m t?nh y?u) n?m ? khung c?nh thi?n nhi?n tuy?t ??p, c?ch k? chuy?n gi?n d?, nh? nh?ng, nh?ng t?nh hu?ng h?i duy?n d?ng, kh?ng qu? l?n g?n. B? phim kh?i chi?u ng?y 23/4 t?i c?c r?p tr?n to?n qu?c.

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  LINK MEDIAFIRE

  Mã:
  http://www.mediafire.com/?sharekey=8b911f996982a9eae7ba8e3c6e11ce20ce0e1464f803966f292b492bd5edc68e
  Pass: kenh7.vn
   

Chia sẻ trang này