[4sVN] [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOBs|MKVs]

Thảo luận trong 'mHD, SD Video Clips' bắt đầu bởi trietminh_2511, 27/12/11.

 1. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Chiều Xuân & Thì Thầm Mùa Xuân - Hợp Ca
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/2a181b18121c1913/Chieu%20Xuan%20_%20thi%20Tham%20Mua%20Xuan%20-%20Hop%20Ca.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/2a181b18121c1913/Chieu%20Xuan%20_%20thi%20Tham%20Mua%20Xuan%20-%20Hop%20Ca.VOB.file[/URL]
  
   
 2. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa - Thanh Tuyền
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/685a595a515c5c5d/Don%20Xuan%20Nay%20Nho%20Xuan%20Xua%20-%20Thanh%20tuyen.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/685a595a515c5c5d/Don%20Xuan%20Nay%20Nho%20Xuan%20Xua%20-%20Thanh%20tuyen.VOB.file[/URL]
  
   
 3. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Mùa Xuân Đầu Tiên - Như Quỳnh & Thế Sơn
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/3a0b020d030a0b0c/Mua%20Xuan%20Dau%20Tien.vob.file"]http://up.4share.vn/f/3a0b020d030a0b0c/Mua%20Xuan%20Dau%20Tien.vob.file[/URL]
  
   
 4. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Đoản Ca Xuân - Hương Thủy
  ******************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/5e6c6f6c6d6e6b66/Doan%20Ca%20Xuan%20-%20Huong%20Thuy.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/5e6c6f6c6d6e6b66/Doan%20Ca%20Xuan%20-%20Huong%20Thuy.VOB.file[/URL]
   
 5. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Giao Mùa - Lưu Bích & Trần Quang Vũ
  ******************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/5f6d6e6d6a6b696b/Giao%20Mua%20-%20Luu%20Bich%20ft.%20Tran%20Quang%20Vu.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/5f6d6e6d6a6b696b/Giao%20Mua%20-%20Luu%20Bich%20ft.%20Tran%20Quang%20Vu.VOB.file[/URL]
  
   
 6. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Giọt Cà Phê Đầu Tiên - Trường Vũ & Mạnh Quỳnh
  ******************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/6d5f5c5f5b585e5d/Giot%20Ca%20Phe%20Dau%20Tien%20-%20Truong%20Vu%20ft.%20Manh%20Quynh.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/6d5f5c5f5b585e5d/Giot%20Ca%20Phe%20Dau%20Tien%20-%20Truong%20Vu%20ft.%20Manh%20Quynh.VOB.file[/URL]
  
   
 7. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Mộng Lành - Loan Châu
  ******************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/2e1c1f1d1e1a181d/Mong%20Lanh%20-%20Loan%20Chau.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/2e1c1f1d1e1a181d/Mong%20Lanh%20-%20Loan%20Chau.VOB.file[/URL]
  
   
 8. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Mùa Xuân Đang Đến - Lưu Bích
  ******************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/7b494a49484a4d48/Mua%20Xuan%20Dang%20Den%20-%20Luu%20Bich.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/7b494a49484a4d48/Mua%20Xuan%20Dang%20Den%20-%20Luu%20Bich.VOB.file[/URL]
  
   
 9. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Nhớ Em Lý Bông Mai - Như Quỳnh
  ******************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/4d7c74797c757b79/Nho%20Em%20Ly%20Bong%20Mai%20-%20Nhu%20Quynh.vob.file"]http://up.4share.vn/f/4d7c74797c757b79/Nho%20Em%20Ly%20Bong%20Mai%20-%20Nhu%20Quynh.vob.file[/URL]
  
   
 10. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Tâm Sự Ngày Xuân - Phương Dung
  ******************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/2517141615101117/Tam%20Su%20Ngay%20Xuan%20-%20Phuong%20Dung.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/2517141615101117/Tam%20Su%20Ngay%20Xuan%20-%20Phuong%20Dung.VOB.file[/URL]
  
   
 11. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Xuân Với Đời Sống Mới - Ngọc Anh
  ******************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/2113101317171110/Xuan%20Voi%20Doi%20Song%20Moi%20-%20Ngoc%20Anh.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/2113101317171110/Xuan%20Voi%20Doi%20Song%20Moi%20-%20Ngoc%20Anh.VOB.file[/URL]
   
 12. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Cánh Bướm Vườn Xuân - Hồ Lệ Thu
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/655754575251565d/Canh%20Buom%20Vuon%20Xuan%20-%20Ho%20Le%20Thu.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/655754575251565d/Canh%20Buom%20Vuon%20Xuan%20-%20Ho%20Le%20Thu.VOB.file[/URL]
  
   
 13. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Chân Tình & Điệp Khúc Mùa Xuân - Lương Tùng Quang & Thủy Tiên
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/57656665646e6060/Chan%20Tinh%20_%20Diep%20Khuc%20Mua%20Xuan%20-%20Luong%20Tung%20Quang%20ft.%20Thuy%20Tien.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/57656665646e6060/Chan%20Tinh%20_%20Diep%20Khuc%20Mua%20Xuan%20-%20Luong%20Tung%20Quang%20ft.%20Thuy%20Tien.VOB.file[/URL]
  
   
 14. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Em Còn Nhớ Mùa Xuân - Thanh Tuyền
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/221013101b171114/Em%20Con%20Nho%20Mua%20Xuan%20-%20Thanh%20Tuyen.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/221013101b171114/Em%20Con%20Nho%20Mua%20Xuan%20-%20Thanh%20Tuyen.VOB.file[/URL]
  
   
 15. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Em Lễ Chùa Này & Chuyện Tình Buồn - Quốc Khanh
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/7446454644464d43/Em%20Le%20Chua%20Nay%20_%20Chuyen%20Tinh%20Buon%20-%20Quoc%20Khanh.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/7446454644464d43/Em%20Le%20Chua%20Nay%20_%20Chuyen%20Tinh%20Buon%20-%20Quoc%20Khanh.VOB.file[/URL]
  
   
 16. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Mừng Tuổi Mẹ - Quang Lê
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/4f7d7e7d777a7876/Mung%20Tuoi%20Me%20-%20Quang%20Le.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/4f7d7e7d777a7876/Mung%20Tuoi%20Me%20-%20Quang%20Le.VOB.file[/URL]
  
   
 17. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Ngày Xuân Thăm Nhau - Duy Trường & Quỳnh Dung
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/4f7d7e7d797a7b7f/Ngay%20Xuan%20Tham%20Nhau%20-%20Duy%20Truong%20ft.%20Quynh%20Dung.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/4f7d7e7d797a7b7f/Ngay%20Xuan%20Tham%20Nhau%20-%20Duy%20Truong%20ft.%20Quynh%20Dung.VOB.file[/URL]
   
 18. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Đám Cười Mùa Xuân - Thế Sơn & Tâm Đoan
  *****************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/7d4f4c4e4d454a44/Dam%20Cuoi%20Mua%20Xuan%20-%20Tam%20Doan%20ft.%20The%20Son.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/7d4f4c4e4d454a44/Dam%20Cuoi%20Mua%20Xuan%20-%20Tam%20Doan%20ft.%20The%20Son.VOB.file[/URL]
  
   
 19. damme-hd

  damme-hd Member

  Tham gia ngày:
  18/2/11
  Bài viết:
  422
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  1,247 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  thank's chủ thớt đã sưu tầm.....:-bd
   
 20. trietminh_2511

  trietminh_2511 New Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  4,469
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  290 CR
  Ðề: [Perf] Clip Nhạc Xuân Tổng Hợp [VOB/MKV]

  Anh Cho Em Mùa Xuân - Lâm Thúy Vân
  *********************
  [​IMG]
  Mã:
  [URL="http://up.4share.vn/f/5765666465666062/Anh%20Cho%20Em%20Mua%20Xuan%20-%20Lam%20Thuy%20Van.VOB.file"]http://up.4share.vn/f/5765666465666062/Anh%20Cho%20Em%20Mua%20Xuan%20-%20Lam%20Thuy%20Van.VOB.file[/URL]
   

Chia sẻ trang này