[RS] BBC - History of WWII

Thảo luận trong 'mHD, SD' bắt đầu bởi fomasudoi, 29/11/09.

 1. fomasudoi

  fomasudoi New Member

  Tham gia ngày:
  27/7/08
  Bài viết:
  61
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  5 CR
  [​IMG]

  ---


  1. BBC - The Nazis A Warning From History

  [​IMG]

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/140837431/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.1of6.XviD.Mp3.NewMov.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/140837610/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.1of6.XviD.Mp3.NewMov.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/140837416/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.1of6.XviD.Mp3.NewMov.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/140837349/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.1of6.XviD.Mp3.NewMov.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/140837466/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.2of6.XviD.Mp3.NewMov.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/140837418/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.2of6.XviD.Mp3.NewMov.part2.rar
  
  
  http://rapidshare.com/files/140837549/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.2of6.XviD.Mp3.NewMov.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/140837354/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.2of6.XviD.Mp3.NewMov.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/140836821/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.3of6.XviD.Mp3.NewMov.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/140836773/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.3of6.XviD.Mp3.NewMov.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/140836753/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.3of6.XviD.Mp3.NewMov.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/140836872/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.3of6.XviD.Mp3.NewMov.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/140836738/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.3of6.XviD.Mp3.NewMov.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/140836760/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.3of6.XviD.Mp3.NewMov.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/140836771/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.3of6.XviD.Mp3.NewMov.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/140836291/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.3of6.XviD.Mp3.NewMov.part8.rar
  http://rapidshare.com/files/140837495/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.4of6.XviD.Mp3.NewMov.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/140837535/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.4of6.XviD.Mp3.NewMov.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/140837580/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.4of6.XviD.Mp3.NewMov.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/140837389/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.4of6.XviD.Mp3.NewMov.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/140837412/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.5of6.XviD.Mp3.NewMov.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/140837409/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.5of6.XviD.Mp3.NewMov.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/140837541/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.5of6.XviD.Mp3.NewMov.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/140837524/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.5of6.XviD.Mp3.NewMov.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/140837392/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.6of6.XviD.Mp3.NewMov.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/140837568/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.6of6.XviD.Mp3.NewMov.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/140837394/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.6of6.XviD.Mp3.NewMov.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/140837403/BBC.The.Nazis.A.Warning.from.History.6of6.XviD.Mp3.NewMov.part4.rar
  ---

  2. BBC- The Road To War

  [​IMG]

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/130600928/BBC.The.Road.to.War.1of4.XviD.AC3.EaGlE.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/130800015/BBC.The.Road.to.War.1of4.XviD.AC3.EaGlE.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/130577620/BBC.The.Road.to.War.1of4.XviD.AC3.EaGlE.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/131242166/BBC.The.Road.to.War.1of4.XviD.AC3.EaGlE.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/131505749/BBC.The.Road.to.War.1of4.XviD.AC3.EaGlE.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/130548677/BBC.The.Road.to.War.1of4.XviD.AC3.EaGlE.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/131520370/BBC.The.Road.to.War.1of4.XviD.AC3.EaGlE.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/130561370/BBC.The.Road.to.War.1of4.XviD.AC3.EaGlE.part08.rar http://rapidshare.com/files/131550908/BBC.The.Road.to.War.2of4.XviD.AC3.EaGlE.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/131572927/BBC.The.Road.to.War.2of4.XviD.AC3.EaGlE.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/131753797/BBC.The.Road.to.War.2of4.XviD.AC3.EaGlE.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/131773246/BBC.The.Road.to.War.2of4.XviD.AC3.EaGlE.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/132021968/BBC.The.Road.to.War.2of4.XviD.AC3.EaGlE.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/132272648/BBC.The.Road.to.War.2of4.XviD.AC3.EaGlE.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/132321074/BBC.The.Road.to.War.2of4.XviD.AC3.EaGlE.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/132347877/BBC.The.Road.to.War.2of4.XviD.AC3.EaGlE.part08.rar
   http://rapidshare.com/files/132606193/BBC.The.Road.to.War.3of4.XviD.AC3.EaGlE.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/132664723/BBC.The.Road.to.War.3of4.XviD.AC3.EaGlE.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/132783895/BBC.The.Road.to.War.3of4.XviD.AC3.EaGlE.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/132811780/BBC.The.Road.to.War.3of4.XviD.AC3.EaGlE.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/132860548/BBC.The.Road.to.War.3of4.XviD.AC3.EaGlE.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/133266121/BBC.The.Road.to.War.3of4.XviD.AC3.EaGlE.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/133378588/BBC.The.Road.to.War.3of4.XviD.AC3.EaGlE.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/133473026/BBC.The.Road.to.War.3of4.XviD.AC3.EaGlE.part08.rar
   http://rapidshare.com/files/132532508/BBC.The.Road.to.War.4of4.XviD.AC3.EaGlE.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/132535841/BBC.The.Road.to.War.4of4.XviD.AC3.EaGlE.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/133583842/BBC.The.Road.to.War.4of4.XviD.AC3.EaGlE.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/133780184/BBC.The.Road.to.War.4of4.XviD.AC3.EaGlE.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/133877634/BBC.The.Road.to.War.4of4.XviD.AC3.EaGlE.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/134035966/BBC.The.Road.to.War.4of4.XviD.AC3.EaGlE.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/134277710/BBC.The.Road.to.War.4of4.XviD.AC3.EaGlE.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/134235024/BBC.The.Road.to.War.4of4.XviD.AC3.EaGlE.part08.rar
  
  ---

  3. BBC - Dunkirk

  [​IMG]

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/129058772/BBC.Dunkirk.1of3.Retreat.XviD.AC3.NewMov.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/129073064/BBC.Dunkirk.1of3.Retreat.XviD.AC3.NewMov.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/129046949/BBC.Dunkirk.1of3.Retreat.XviD.AC3.NewMov.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/129089895/BBC.Dunkirk.1of3.Retreat.XviD.AC3.NewMov.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/129108571/BBC.Dunkirk.1of3.Retreat.XviD.AC3.NewMov.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/129167887/BBC.Dunkirk.1of3.Retreat.XviD.AC3.NewMov.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/129189419/BBC.Dunkirk.1of3.Retreat.XviD.AC3.NewMov.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/129265585/BBC.Dunkirk.1of3.Retreat.XviD.AC3.NewMov.part08.rar http://rapidshare.com/files/129664846/BBC.Dunkirk.2of3.Evacuation.XviD.AC3.NewMov.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/129785000/BBC.Dunkirk.2of3.Evacuation.XviD.AC3.NewMov.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/129526555/BBC.Dunkirk.2of3.Evacuation.XviD.AC3.NewMov.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/129800127/BBC.Dunkirk.2of3.Evacuation.XviD.AC3.NewMov.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/130021825/BBC.Dunkirk.2of3.Evacuation.XviD.AC3.NewMov.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/129538382/BBC.Dunkirk.2of3.Evacuation.XviD.AC3.NewMov.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/129551480/BBC.Dunkirk.2of3.Evacuation.XviD.AC3.NewMov.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/129590323/BBC.Dunkirk.2of3.Evacuation.XviD.AC3.NewMov.part08.rar
   http://rapidshare.com/files/130031804/BBC.Dunkirk.3of3.Deliverance.XviD.AC3.NewMov.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/130039009/BBC.Dunkirk.3of3.Deliverance.XviD.AC3.NewMov.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/130291300/BBC.Dunkirk.3of3.Deliverance.XviD.AC3.NewMov.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/130311243/BBC.Dunkirk.3of3.Deliverance.XviD.AC3.NewMov.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/129954906/BBC.Dunkirk.3of3.Deliverance.XviD.AC3.NewMov.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/130468375/BBC.Dunkirk.3of3.Deliverance.XviD.AC3.NewMov.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/130085196/BBC.Dunkirk.3of3.Deliverance.XviD.AC3.NewMov.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/130493601/BBC.Dunkirk.3of3.Deliverance.XviD.AC3.NewMov.part08.rar
  
  ---

  4. BBC - War Of The Century

  [​IMG]

  ---

  5. BBC Battle Of The Atlantic

  [​IMG]

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/149281093/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.1of3.Grey.Wolves.XviD.AC3.EaGlE.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/149281066/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.1of3.Grey.Wolves.XviD.AC3.EaGlE.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/149281095/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.1of3.Grey.Wolves.XviD.AC3.EaGlE.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/149281071/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.1of3.Grey.Wolves.XviD.AC3.EaGlE.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/149281087/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.1of3.Grey.Wolves.XviD.AC3.EaGlE.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/149281081/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.1of3.Grey.Wolves.XviD.AC3.EaGlE.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/149281080/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.1of3.Grey.Wolves.XviD.AC3.EaGlE.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/226066950/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.2of3.Keeping.Secrets.XviD.AC3.EaGlE.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/226067629/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.2of3.Keeping.Secrets.XviD.AC3.EaGlE.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/226065925/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.2of3.Keeping.Secrets.XviD.AC3.EaGlE.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/226065977/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.2of3.Keeping.Secrets.XviD.AC3.EaGlE.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/226067282/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.2of3.Keeping.Secrets.XviD.AC3.EaGlE.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/226065697/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.2of3.Keeping.Secrets.XviD.AC3.EaGlE.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/226067712/BBC.The.Battle.of.the.Atlantic.2of3.Keeping.Secrets.XviD.AC3.EaGlE.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/148080099/3-_the_hunted.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/148079600/3-_the_hunted.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/148079958/3-_the_hunted.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/148081128/3-_the_hunted.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/148081649/3-_the_hunted.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/148082344/3-_the_hunted.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/148095016/3-_the_hunted.part7.rar
  ---

  ]6. BBC - Horror In The East

  [​IMG]

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/141323891/BBC.Horror.in.the.East.1of2.XviD.AC3.NewMov.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/141324100/BBC.Horror.in.the.East.1of2.XviD.AC3.NewMov.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/141323997/BBC.Horror.in.the.East.1of2.XviD.AC3.NewMov.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/141323929/BBC.Horror.in.the.East.1of2.XviD.AC3.NewMov.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/141324070/BBC.Horror.in.the.East.1of2.XviD.AC3.NewMov.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/141323910/BBC.Horror.in.the.East.1of2.XviD.AC3.NewMov.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/141324261/BBC.Horror.in.the.East.1of2.XviD.AC3.NewMov.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/141323973/BBC.Horror.in.the.East.1of2.XviD.AC3.NewMov.part08.rar 
  http://rapidshare.com/files/141324008/BBC.Horror.in.the.East.2of2.XviD.AC3.NewMov.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/141324031/BBC.Horror.in.the.East.2of2.XviD.AC3.NewMov.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/141324110/BBC.Horror.in.the.East.2of2.XviD.AC3.NewMov.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/141324379/BBC.Horror.in.the.East.2of2.XviD.AC3.NewMov.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/141324032/BBC.Horror.in.the.East.2of2.XviD.AC3.NewMov.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/141324248/BBC.Horror.in.the.East.2of2.XviD.AC3.NewMov.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/141324159/BBC.Horror.in.the.East.2of2.XviD.AC3.NewMov.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/141323969/BBC.Horror.in.the.East.2of2.XviD.AC3.NewMov.part08.rar
  
  ---

  7. BBC - Battlefields

  [​IMG]

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/148013695/1-El_Alamein_JB.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148013911/1-El_Alamein_JB.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148013696/1-El_Alamein_JB.avi.003
  http://rapidshare.com/files/148016156/1-El_Alamein_JB.avi.004
  http://rapidshare.com/files/148016487/1-El_Alamein_JB.avi.005
  http://rapidshare.com/files/148016525/1-El_Alamein_JB.avi.006
  http://rapidshare.com/files/148019893/1-El_Alamein_JB.avi.007
  http://rapidshare.com/files/148017719/2-MonteCassino_JB.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148017594/2-MonteCassino_JB.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148109930/2-MonteCassino_JB.avi.003
  http://rapidshare.com/files/148110088/2-MonteCassino_JB.avi.004
  http://rapidshare.com/files/148111735/2-MonteCassino_JB.avi.005
  http://rapidshare.com/files/148168993/2-MonteCassino_JB.avi.006
  http://rapidshare.com/files/148169076/2-MonteCassino_JB.avi.007
  http://rapidshare.com/files/148170934/3-RAFBomberOffensive_JB.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148170967/3-RAFBomberOffensive_JB.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148171847/3-RAFBomberOffensive_JB.avi.003
  http://rapidshare.com/files/148169642/3-RAFBomberOffensive_JB.avi.004
  http://rapidshare.com/files/148169639/3-RAFBomberOffensive_JB.avi.005
  http://rapidshare.com/files/148173666/3-RAFBomberOffensive_JB.avi.006
  http://rapidshare.com/files/148173821/3-RAFBomberOffensive_JB.avi.007
  http://rapidshare.com/files/148170346/4-Arnhem_JB.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148176914/4-Arnhem_JB.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148171635/4-Arnhem_JB.avi.003
  http://rapidshare.com/files/148172190/4-Arnhem_JB.avi.004
  http://rapidshare.com/files/148177259/4-Arnhem_JB.avi.005
  http://rapidshare.com/files/148176299/4-Arnhem_JB.avi.006
  http://rapidshare.com/files/148176675/4-Arnhem_JB.avi.007
  ---

  8. BBC - D.Day 6.6.44

  [​IMG]

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/141324015/BBC.D.Day.6.6.44.1of2.XviD.AC3.Promise.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/141324147/BBC.D.Day.6.6.44.1of2.XviD.AC3.Promise.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/141324081/BBC.D.Day.6.6.44.1of2.XviD.AC3.Promise.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/141324197/BBC.D.Day.6.6.44.1of2.XviD.AC3.Promise.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/141324061/BBC.D.Day.6.6.44.1of2.XviD.AC3.Promise.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/141324258/BBC.D.Day.6.6.44.1of2.XviD.AC3.Promise.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/141324172/BBC.D.Day.6.6.44.1of2.XviD.AC3.Promise.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/141322464/BBC.D.Day.6.6.44.1of2.XviD.AC3.Promise.part8.rar
  http://rapidshare.com/files/141323986/BBC.D.Day.6.6.44.2of2.XviD.AC3.Promise.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/141323946/BBC.D.Day.6.6.44.2of2.XviD.AC3.Promise.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/141324048/BBC.D.Day.6.6.44.2of2.XviD.AC3.Promise.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/141324227/BBC.D.Day.6.6.44.2of2.XviD.AC3.Promise.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/141324314/BBC.D.Day.6.6.44.2of2.XviD.AC3.Promise.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/141324161/BBC.D.Day.6.6.44.2of2.XviD.AC3.Promise.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/141324230/BBC.D.Day.6.6.44.2of2.XviD.AC3.Promise.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/141322463/BBC.D.Day.6.6.44.2of2.XviD.AC3.Promise.part8.rar
  
  ---

  9. BBC - D-Day To Berlin

  [​IMG]

  Mã:
  http://rapidshare.com/files/148930438/D-Day.To.Berlin.1of3.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/148930367/D-Day.To.Berlin.1of3.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/148932697/D-Day.To.Berlin.1of3.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/148945081/D-Day.To.Berlin.1of3.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/148932951/D-Day.To.Berlin.1of3.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/148992118/D-Day.To.Berlin.1of3.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/148928496/D-Day.To.Berlin.1of3.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/148928754/D-Day.To.Berlin.1of3.part8.rar
  http://rapidshare.com/files/148940574/D-Day.To.Berlin.2of3.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/148941047/D-Day.To.Berlin.2of3.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/148943921/D-Day.To.Berlin.2of3.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/148943315/D-Day.To.Berlin.2of3.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/148943745/D-Day.To.Berlin.2of3.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/148945048/D-Day.To.Berlin.2of3.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/148944865/D-Day.To.Berlin.2of3.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/148944263/D-Day.To.Berlin.2of3.part8.rar
  http://rapidshare.com/files/148950735/D-Day.To.Berlin.3of3.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/148947606/D-Day.To.Berlin.3of3.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/148948580/D-Day.To.Berlin.3of3.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/148949223/D-Day.To.Berlin.3of3.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/148947845/D-Day.To.Berlin.3of3.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/148948123/D-Day.To.Berlin.3of3.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/148951594/D-Day.To.Berlin.3of3.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/148951219/D-Day.To.Berlin.3of3.part8.rar
  
  ---

  10. BBC - Auschwitz The Nazis and the Final Solution

  [​IMG]

  Mã:
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117407606/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_1.part1.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117416879/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_1.part2.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117423702/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_1.part3.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117435584/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_1.part4.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117617406/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_1.part5.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117605636/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_1.part6.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117592317/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_1.part7.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117062249/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_2.part1.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117074451/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_2.part2.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117086751/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_2.part3.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117098890/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_2.part4.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117109716/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_2.part5.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117120766/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_2.part6.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117129751/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_2.part7.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117138890/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_3.part1.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117147833/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_3.part2.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117155207/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_3.part3.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117162209/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_3.part4.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117168180/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_3.part5.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117173711/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_3.part6.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117178771/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_3.part7.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117184421/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_4.part1.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117191116/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_4.part2.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117198966/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_4.part3.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117214946/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_4.part4.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117225918/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_4.part5.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117238612/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_4.part6.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117250634/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_4.part7.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117262066/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_5.part1.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117273765/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_5.part2.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117285490/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_5.part3.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117297798/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_5.part4.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117309839/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_5.part5.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117320516/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_5.part6.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117330816/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_5.part7.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117341654/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_6.part1.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117352107/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_6.part2.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117362261/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_6.part3.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117370828/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_6.part4.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117379583/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_6.part5.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117391784/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_6.part6.rar
  http://[B]rapidshare[/B].com/files/117403354/BBC_Auschwitz_The_Nazis_and_the_Final_Solution_-_Episode_6.part7.rar
  ---

  Phụ đề tiếng Anh của toàn bộ tại đây:
  Mã:
  http://subscene.com/BBC-History-of-World-War-II/subtitles-72553.aspx
   
 2. quat_3_tieu

  quat_3_tieu New Member

  Tham gia ngày:
  24/4/09
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  16
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  work for bank
  Nơi ở:
  Hochiminh City
  Tiền:
  1,046 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  Bộ film tư liệu này hay tuyệt.......quat cũng có bộ này bản DVDrip
   
 3. fomasudoi

  fomasudoi New Member

  Tham gia ngày:
  27/7/08
  Bài viết:
  61
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  5 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  ^ Bác quat hầu như bộ nào cũng có :|
   
 4. quat_3_tieu

  quat_3_tieu New Member

  Tham gia ngày:
  24/4/09
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  16
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  work for bank
  Nơi ở:
  Hochiminh City
  Tiền:
  1,046 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  lúc trước quat mua cả bộ History of WWII của BBC gồm 25 disc DVD....sau này rip ra DVDrip......bộ 25 DVD vẫn còn giữ;)
   
 5. doiquanho

  doiquanho New Member

  Tham gia ngày:
  9/1/09
  Bài viết:
  33
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  0 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  Bác nào có bộ này ko cho em cop or bán cho em với ạ.
   
 6. ahxdtngh

  ahxdtngh Active Member

  Tham gia ngày:
  12/3/09
  Bài viết:
  1,402
  Đã được cảm ơn:
  15
  Điểm thành tích:
  38
  Tiền:
  834 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  Hic toàn link rapid thế này thì tải làm sao ta =((
   
 7. rongthep22

  rongthep22 New Member

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Bài viết:
  3,423
  Đã được cảm ơn:
  22
  Điểm thành tích:
  0
  Nơi ở:
  musicviet.org
  Tiền:
  248 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  Ủa không nhầm thì anh này bên Gamevn đúng không. Em có xem mấy cái Phim tài liệu khoa học anh dịch, rất hay. Anh sang bên này góp vui thì HDvietnam đc nhờ. Anh cố gắng phát huy nhé. Anh dịch luôn đc cái sud thì hay.#:-S
   
 8. xuanky_ueh

  xuanky_ueh New Member

  Tham gia ngày:
  12/7/10
  Bài viết:
  28
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  0 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  có link megashare không chủ thot ơi
  phim tài liệu hay quá
   
 9. DoanHuynh

  DoanHuynh Member

  Tham gia ngày:
  16/12/09
  Bài viết:
  729
  Đã được cảm ơn:
  9
  Điểm thành tích:
  18
  Nghề nghiệp:
  Công chức quèn
  Nơi ở:
  ĐH Lâm Nghiệp
  Tiền:
  225 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  Nản đừng hỏi :( Bộ này chắc để cho anh em 4rum chiêm ngưỡng và biết bác thuộc dạng hàng khủng và không ai sánh bằng ;))
   
 10. decker

  decker New Member

  Tham gia ngày:
  11/8/09
  Bài viết:
  46
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  26 CR
  Ðề: [RS] BBC - History of WWII

  có sub Vie thì tốt nhỉ, trình mình còi Sub Anh nghe chán lắm
   

Chia sẻ trang này