[Fshare] Scorpions Discography (1972-2015) {50 ++ CD} [FLAC + CUE]

Thảo luận trong 'Nhạc quốc tế' bắt đầu bởi baoltok, 2/7/16.

 1. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  2004 Unbreakable

  Frontcover.jpg

  CD_front.jpg
  Booklet_front_&_back.jpg

  Booklet_pages_02_03.jpg

  Booklet_pages_04_05.jpg

  Booklet_pages_06_07.jpg

  Booklet_pages_08_09.jpg

  Booklet_pages_10_11.jpg

  Booklet_pages_12_13.jpg

  Booklet_pages_14_15.jpg
  Backcover.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  Serjeant, vthuxv, culydn and 36 others like this.
 2. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  2007 Humanity Hour I

  front.jpg

  disc.jpg
  booklet 1.jpg

  booklet 2.jpg

  booklet 3.jpg

  booklet 4.jpg

  booklet 5.jpg

  booklet 6.jpg

  booklet 7.jpg

  booklet 8.jpg

  tray.jpg
  back.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  Serjeant, culydn, shadowace and 34 others like this.
 3. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  2010 Sting In The Tail

  front.jpg

  disc.jpg
  booklet 1.jpg

  booklet 2.jpg

  booklet 3.jpg

  booklet 4.jpg

  booklet 5.jpg

  booklet 6.jpg

  tray.jpg
  [/spoiler
  back.jpg ]

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  Serjeant, culydn, shadowace and 34 others like this.
 4. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  2011 Get Your Sting And Blackout

  Inlay1.jpg

  CD1 side1.jpg

  CD2 side1.jpg
  Inlay2.jpg

  Inlay3-4.jpg

  Back2.jpg
  Back1.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  culydn, harmanto, shadowace and 39 others like this.
 5. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  2013 MTV Unplugged In Athens

  front.jpg

  CD 1.jpg

  CD 2.jpg
  booklet 1.jpg

  booklet 2.jpg

  booklet 3.jpg

  booklet 4.jpg

  tray.jpg
  back.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  Serjeant, culydn, shadowace and 40 others like this.
 6. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  2015 Return To Forever

  Front.jpg

  CD.jpg
  Booklet 1.jpg

  Booklet 2.jpg

  Booklet 3.jpg

  Booklet 4.jpg

  Booklet 5.jpg

  Booklet 6.jpg

  Booklet 7.jpg

  Booklet 8.jpg

  Booklet 9.jpg

  Booklet 10.jpg

  Booklet 11.jpg

  Booklet 12.jpg

  Inlay.jpg
  Back.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  Serjeant, culydn, shadowace and 35 others like this.
 7. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  2011 Comeblack [2011 EU 88697 83074 2 Sony]

  front.jpg

  disc.jpg
  inlay 1-1.jpg

  inlay 1-2.jpg

  inlay 2.jpg

  tray.jpg

  box front.jpg

  box back.jpg
  back.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  Serjeant, culydn, shadowace and 38 others like this.
 8. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  Bộ Single CD

  1988 Believe In Love [Germany CDP -560 - 202784 - 2]

  front.jpg

  disc.jpg

  back.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 33 others like this.
 9. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1988 Passion Rules The Game [UK - CDHAR 5242]

  front.jpg

  disc.jpg

  inlay.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 29 others like this.
 10. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1988 Rhythm Of Love [Germany CDP 560-2 02405 2]

  front.jpg

  disc.jpg

  back.jpg


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 30 others like this.
 11. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1988 Rhythm Of Love [UK 870 727-2]

  inlay 1 (front).jpg

  disc.jpg

  inlay 2.jpg

  back.jpg


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 29 others like this.
 12. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1989 I Cant Explain [USA CDP 145]

  disc.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 29 others like this.
 13. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1989 Is There Anybody There [Germany CDP 560 - 20 3727 2]

  front.jpg

  disc.jpg

  inlay.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 30 others like this.
 14. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1990 Dont Believe Her [UK VERCD 52]

  front.jpg

  disc.jpg

  inlay.jpg


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 29 others like this.
 15. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1990 Hit Between The Eyes [USA MCPRO 0016-2]

  disc.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 29 others like this.
 16. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1990 Tease Me Please Me [Germany 878 635-2]

  front.jpg

  cd.jpg

  back.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 28 others like this.
 17. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1990 Wind Of Change (Russian Spanish) [EU 866 265 - 2]

  front.jpg

  disc.jpg

  inlay.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 30 others like this.
 18. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1991 Send Me An Angel [Germany 868 519-2]

  front.jpg

  image002.jpg

  image001.jpg

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 29 others like this.
 19. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1992 Hit Between The Eyes - Freejack Soundtrack [Germany 866 621-2]

  front.jpg

  disc.jpg

  inlay.jpg


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 28 others like this.
 20. baoltok

  baoltok Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  21/11/12
  Bài viết:
  1,931
  Đã được cảm ơn:
  44,253
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bẹn Hà Nội
  1992 Living For Tomorrow [Holland 560-7243 8 80242 2 8 A]

  front.jpg

  disc.jpg

  inlay.jpg


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/17
  Serjeant, culydn, harmanto and 27 others like this.

Chia sẻ trang này