[Thúy Nga 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD

Thảo luận trong 'Bluray nguyên gốc' bắt đầu bởi hungdaita, 15/2/15.

 1. hungdaita

  hungdaita ☆☆☆ TayTO ☆☆☆

  Tham gia ngày:
  18/3/12
  Bài viết:
  63,196
  Đã được cảm ơn:
  1,192,428
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Encoder ~ Share more share
  Nơi ở:
  Hà Nội - Việt Nam
  Web:
  Tiền:
  28,397 CR
  Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i BluRay AVC DD2.0
  Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113
  (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)


  [​IMG]


  [​IMG]


  Mã:
  DISC INFO:
  Disc Title:   PBN113_BluRay
  Disc Size:   47,051,949,972 bytes
  Protection:   AACS
  BD-Java:    No
  BDInfo:     0.5.8
  PLAYLIST REPORT:
  Name:          00010.MPLS
  Length:         4:39:21.945 (h:m:s.ms)
  
  
  Size:          36,198,955,008 bytes
  Total Bitrate:     17.28 Mbps
  VIDEO:
  Codec          Bitrate       Description   
  -----          -------       -----------   
  MPEG-4 AVC Video    16000 kbps     1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  AUDIO:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  Dolby Digital Audio       English     448 kbps    2.0 / 48 kHz / 448 kbps
  FILES:
  Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
  ----      -------     ------     ----      -------------  
  00010.M2TS   0:00:00.000   4:39:21.945   36,198,955,008 17,277     
  CHAPTERS:
  Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
  ------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
  1        0:00:00.000   0:00:27.694   10,276 kbps   18,313 kbps   00:00:26.693  13,449 kbps   00:00:22.689  13,031 kbps   00:00:17.684  42,810 bytes  150,566 bytes  00:00:27.694  
  2        0:00:27.694   0:05:03.736   24,814 kbps   40,132 kbps   00:01:09.069  34,821 kbps   00:01:07.834  31,991 kbps   00:01:07.834  103,485 bytes  337,589 bytes  00:01:08.868  
  3        0:05:31.431   0:02:43.997   14,370 kbps   33,894 kbps   00:06:20.613  29,976 kbps   00:06:17.176  23,768 kbps   00:06:12.171  59,948 bytes  300,259 bytes  00:06:11.704  
  4        0:08:15.428   0:05:37.537   15,320 kbps   29,037 kbps   00:11:40.633  25,484 kbps   00:11:40.366  23,682 kbps   00:10:07.540  63,898 bytes  276,924 bytes  00:11:43.602  
  5        0:13:52.965   0:06:21.380   16,214 kbps   33,159 kbps   00:14:25.531  27,499 kbps   00:15:14.580  26,014 kbps   00:14:09.148  67,626 bytes  295,322 bytes  00:15:24.356  
  6        0:20:14.346   0:07:48.468   13,298 kbps   35,201 kbps   00:23:33.712  28,631 kbps   00:22:55.073  25,200 kbps   00:23:26.037  55,463 bytes  357,024 bytes  00:23:33.912  
  7        0:28:02.814   0:10:49.782   18,558 kbps   40,153 kbps   00:31:28.019  33,832 kbps   00:28:37.749  31,551 kbps   00:28:33.011  77,402 bytes  305,138 bytes  00:28:38.283  
  8        0:38:52.596   0:13:17.196   12,796 kbps   25,458 kbps   00:46:48.505  22,938 kbps   00:46:52.709  22,722 kbps   00:46:47.704  53,371 bytes  295,916 bytes  00:39:27.465  
  9        0:52:09.793   0:03:47.627   17,314 kbps   31,401 kbps   00:53:22.832  29,713 kbps   00:52:33.316  28,767 kbps   00:52:28.311  72,212 bytes  299,091 bytes  00:55:53.917  
  10       0:55:57.420   0:05:48.147   13,327 kbps   29,809 kbps   00:56:04.227  23,824 kbps   00:56:03.226  20,755 kbps   00:56:03.226  55,585 bytes  279,900 bytes  00:58:12.121  
  11       1:01:45.568   0:06:21.114   19,885 kbps   45,909 kbps   01:04:02.004  34,966 kbps   01:03:58.568  31,760 kbps   01:05:04.467  82,936 bytes  347,287 bytes  01:04:02.572  
  12       1:08:06.682   0:06:28.020   14,917 kbps   31,351 kbps   01:11:24.146  28,643 kbps   01:11:23.979  24,041 kbps   01:10:20.916  62,211 bytes  305,743 bytes  01:14:25.928  
  13       1:14:34.703   0:05:36.936   16,444 kbps   32,189 kbps   01:15:20.916  26,708 kbps   01:15:19.348  24,023 kbps   01:19:51.686  68,587 bytes  301,190 bytes  01:15:21.383  
  14       1:20:11.640   0:07:02.622   13,943 kbps   23,685 kbps   01:22:08.957  22,500 kbps   01:23:42.684  21,448 kbps   01:24:26.361  58,152 bytes  291,561 bytes  01:20:43.538  
  15       1:27:14.262   0:05:40.740   11,815 kbps   42,708 kbps   01:27:21.269  22,494 kbps   01:32:14.562  20,493 kbps   01:28:13.688  49,280 bytes  333,694 bytes  01:27:22.170  
  16       1:32:55.002   0:07:11.697   8,256 kbps   12,875 kbps   01:36:47.201  11,993 kbps   01:39:23.490  11,561 kbps   01:39:35.169  34,435 bytes  242,537 bytes  01:36:47.234  
  17       1:40:06.700   0:26:26.151   13,363 kbps   30,482 kbps   01:40:26.854  29,579 kbps   01:40:26.553  28,519 kbps   01:40:22.116  55,736 bytes  346,102 bytes  01:40:20.647  
  18       2:06:32.851   0:05:12.078   11,381 kbps   19,733 kbps   02:11:43.962  15,364 kbps   02:06:57.776  14,287 kbps   02:06:58.477  47,465 bytes  274,418 bytes  02:11:44.630  
  19       2:11:44.930   0:02:56.175   19,117 kbps   30,387 kbps   02:11:48.800  28,601 kbps   02:11:44.963  24,978 kbps   02:12:44.690  79,735 bytes  315,239 bytes  02:13:41.446  
  20       2:14:41.106   0:06:31.023   21,272 kbps   34,657 kbps   02:16:30.582  31,829 kbps   02:17:26.771  30,416 kbps   02:16:40.191  88,730 bytes  333,374 bytes  02:17:15.760  
  21       2:21:12.130   0:07:28.815   17,941 kbps   32,235 kbps   02:21:24.809  29,599 kbps   02:22:12.490  27,719 kbps   02:21:28.813  74,821 bytes  349,544 bytes  02:21:38.423  
  22       2:28:40.945   0:09:37.009   16,449 kbps   32,061 kbps   02:29:48.479  30,030 kbps   02:34:53.884  28,461 kbps   02:31:50.768  68,610 bytes  369,959 bytes  02:29:52.149  
  23       2:38:17.955   0:09:14.620   16,038 kbps   51,712 kbps   02:40:35.125  30,428 kbps   02:41:55.238  26,841 kbps   02:41:52.235  66,891 bytes  441,904 bytes  02:40:35.926  
  24       2:47:32.575   0:07:40.960   16,722 kbps   33,849 kbps   02:50:49.973  31,128 kbps   02:50:49.639  30,656 kbps   02:50:47.904  69,738 bytes  323,208 bytes  02:51:50.800  
  25       2:55:13.536   0:04:47.553   13,880 kbps   25,334 kbps   02:58:59.929  24,247 kbps   02:58:59.528  22,476 kbps   02:58:55.991  57,891 bytes  277,701 bytes  02:59:05.901  
  26       3:00:01.090   0:05:00.867   15,216 kbps   27,911 kbps   03:00:02.558  25,913 kbps   03:00:01.123  23,441 kbps   03:00:19.975  63,471 bytes  317,691 bytes  03:03:26.161  
  27       3:05:01.957   0:07:02.221   14,088 kbps   22,689 kbps   03:06:05.888  21,073 kbps   03:09:20.449  20,556 kbps   03:09:20.916  58,758 bytes  276,454 bytes  03:05:04.526  
  28       3:12:04.179   0:05:31.731   14,616 kbps   26,931 kbps   03:12:09.618  23,885 kbps   03:12:08.717  20,461 kbps   03:14:35.530  60,959 bytes  299,594 bytes  03:12:12.487  
  29       3:17:35.910   0:10:15.047   11,960 kbps   19,809 kbps   03:22:14.655  16,774 kbps   03:22:14.088  15,551 kbps   03:22:14.088  49,882 bytes  261,736 bytes  03:22:15.590  
  30       3:27:50.958   0:24:55.727   19,882 kbps   36,611 kbps   03:52:05.411  30,067 kbps   03:52:01.407  27,770 kbps   03:32:57.264  82,924 bytes  366,058 bytes  03:43:37.103  
  31       3:52:46.686   0:07:30.316   11,663 kbps   20,529 kbps   03:53:45.444  18,076 kbps   03:53:44.777  16,500 kbps   03:53:40.506  48,644 bytes  237,660 bytes  03:52:59.865  
  32       4:00:17.002   0:06:54.280   21,695 kbps   38,982 kbps   04:01:13.225  33,392 kbps   04:01:16.728  31,740 kbps   04:01:12.157  90,488 bytes  335,584 bytes  04:00:50.803  
  33       4:07:11.283   0:06:41.768   13,793 kbps   26,887 kbps   04:07:16.488  24,132 kbps   04:10:35.186  21,755 kbps   04:07:27.599  57,523 bytes  288,279 bytes  04:11:04.115  
  34       4:13:53.051   0:07:09.061   15,629 kbps   29,498 kbps   04:20:02.353  27,738 kbps   04:16:07.852  25,774 kbps   04:15:42.627  65,189 bytes  296,623 bytes  04:17:34.739  
  35       4:21:02.113   0:05:21.487   17,380 kbps   32,325 kbps   04:23:02.800  28,488 kbps   04:21:25.569  26,230 kbps   04:24:01.025  72,482 bytes  308,831 bytes  04:24:22.346  
  36       4:26:23.600   0:04:39.712   19,939 kbps   34,816 kbps   04:28:13.577  30,921 kbps   04:27:59.630  28,600 kbps   04:27:29.333  83,174 bytes  291,865 bytes  04:29:10.300  
  37       4:31:03.313   0:04:22.362   25,606 kbps   36,298 kbps   04:33:40.904  34,971 kbps   04:31:38.081  30,384 kbps   04:31:23.600  106,785 bytes  303,331 bytes  04:33:02.899  
  38       4:35:25.675   0:03:56.269   24,487 kbps   45,216 kbps   04:37:57.761  35,816 kbps   04:37:57.761  32,738 kbps   04:36:04.014  102,158 bytes  316,829 bytes  04:36:05.048  
  


  [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Full Screenshots:

  [​IMG]

  [video=youtube_share;1kyTAWZCUDw]http://youtu.be/1kyTAWZCUDw[/video]

  [​IMG]

  [​IMG]
  Source hbinhlove2003 Thanks !
  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  [​IMG]
  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!  [​IMG]

  Bản mHD :
  Thuy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 PROPER mHD BluRay DD2.0 x264-EPiK

  Thuy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 mHD BluRay AAC 2.0 x264-HDT.mp4

  Thuy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 mHD BluRay DD2.0 x264-EPiK

  Thuy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM

  Thuy Nga Paris By Night 112: "Đông" mHD BluRay DD5.1 x264-EPiK

  Thuy Nga Paris By Night 112: "Đông" mHD BluRay AAC x264-HDT.mp4

  Thuy Nga Paris By Night 112: "Đông" mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM

  Thuy Nga Paris By Night 112: "Đông" mHD BluRay DD5.1 x264-NTPro

  Bản 720p :
  Thúy Nga Paris By Night 113 "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 720p BluRay DD2.0 x264-EbP {Internal}

  Thúy Nga Paris By Night 113 "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 720p BluRay DD2.0 x264-TayTO {Internal}

  Thúy Nga Paris By Night 113 "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 720p BluRay DD2.0 x264-HDT

  Thúy Nga Paris By Night 113 "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 720p BluRay DD2.0 x264-VietHD

  Thúy Nga Paris By Night 112: "Đông" 720p BluRay DD5.1 x264-EbP {Internal HDBits}

  Thúy Nga Paris By Night 112: "Đông" 720p BluRay DD5.1 x264-VietHD {Internal HDBits}

  Thúy Nga Paris By Night 112: "Đông" 720p BluRay DD5.1 x264-ATN {Internal}

  Thúy Nga Paris By Night 112: "Đông" 720p BluRay DD5.1-2.0 x264-Coti

  Bản 1080p :
  Coming Soon

  Bản 1080p Blu-ray REMUX :
  Thúy Nga Paris By Night 115: "Nét Đẹp Á Đông" 2015 1080i BluRay REMUX AVC DD5.1-HDT {Internal} = 32,71 GB [​IMG]

  Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray REMUX AVC DD2.0-HDT

  Thuy Nga Paris By Night 112: "Đông" 2014 1080i BluRay REMUX AVC DD5.1

  Bản 1080p Blu-ray ISO Nguyên Gốc :
  Thúy Nga Paris By Night 115: "Nét Đẹp Á Đông" 2015 1080i Blu-ray AVC DD5.1 = 44,97 GB [​IMG]

  Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0

  Thúy Nga Paris By Night 112: "Đông" 1080i BluRay AVC DD5.1
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/10/15
  mccn, hcchanh, hdsgfc and 39 others like this.
 2. kinkinkin0610

  kinkinkin0610 Member

  Tham gia ngày:
  25/10/11
  Bài viết:
  246
  Đã được cảm ơn:
  18
  Điểm thành tích:
  18
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Tiền:
  771 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  mở hàng cho bác. bản này xem ok không lỗi gì chứ bác chủ?
   
 3. hungdaita

  hungdaita ☆☆☆ TayTO ☆☆☆

  Tham gia ngày:
  18/3/12
  Bài viết:
  63,196
  Đã được cảm ơn:
  1,192,428
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Encoder ~ Share more share
  Nơi ở:
  Hà Nội - Việt Nam
  Web:
  Tiền:
  28,397 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Ngon lành cành đào nhé bác ;)

  Chúc bác và gia đình năm với vui vẻ hạnh phúc :)
   
  trooper cảm ơn bài này.
 4. kulakalu

  kulakalu Active Member

  Tham gia ngày:
  9/4/10
  Bài viết:
  110
  Đã được cảm ơn:
  41
  Điểm thành tích:
  28
  Tiền:
  732 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  nhanh nhanh lên bản mHD để kịp coi Tết nhé bác hungdaita
  thank rất nhìu ^^
   
 5. v_t

  v_t Member

  Tham gia ngày:
  11/10/09
  Bài viết:
  964
  Đã được cảm ơn:
  3
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  718 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Sao chỉ có 2.0 thôi bác chủ ơi
   
 6. ruatmap

  ruatmap Member

  Tham gia ngày:
  11/3/14
  Bài viết:
  304
  Đã được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  560 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Nghe nhạc thì 2.0 thôi cần gì 5.1, chả lẽ muốn nghe tiếng vỗ tay?
   
 7. hungdaita

  hungdaita ☆☆☆ TayTO ☆☆☆

  Tham gia ngày:
  18/3/12
  Bài viết:
  63,196
  Đã được cảm ơn:
  1,192,428
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Encoder ~ Share more share
  Nơi ở:
  Hà Nội - Việt Nam
  Web:
  Tiền:
  28,397 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Bác đọc cmt của Mod đó :)
   
  trooper and binhtechbox like this.
 8. bomtum33

  bomtum33 Active Member

  Tham gia ngày:
  5/9/11
  Bài viết:
  532
  Đã được cảm ơn:
  44
  Điểm thành tích:
  28
  Tiền:
  330 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  gần 50gb kéo đến giao thừa mới xong đây , hóng mhd thôi
   
 9. SeCrEt_BoY

  SeCrEt_BoY Member

  Tham gia ngày:
  28/3/09
  Bài viết:
  54
  Đã được cảm ơn:
  1
  Điểm thành tích:
  6
  Tiền:
  121 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Có ai có cảm nhận là Bluray PBN kì này hình ảnh nó không được đẹp không?
   
 10. ttung94

  ttung94 Active Member

  Tham gia ngày:
  9/1/11
  Bài viết:
  850
  Đã được cảm ơn:
  24
  Điểm thành tích:
  28
  Tiền:
  878 CR
  Re: Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Ngoại trừ phần đồ hoạ, em thấy còn lại như upscale :-?? chưa kể với thành phần ca sỹ toàn Vstar thì nó vẫn nên là một Special Show chứ không nên đặt là Paris by Night có số
   
 11. hungdaita

  hungdaita ☆☆☆ TayTO ☆☆☆

  Tham gia ngày:
  18/3/12
  Bài viết:
  63,196
  Đã được cảm ơn:
  1,192,428
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Encoder ~ Share more share
  Nơi ở:
  Hà Nội - Việt Nam
  Web:
  Tiền:
  28,397 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Đã có mHD rồi nhé 2 bạn :)
   
  trooper cảm ơn bài này.
 12. thanhsay

  thanhsay Active Member

  Tham gia ngày:
  28/5/10
  Bài viết:
  143
  Đã được cảm ơn:
  38
  Điểm thành tích:
  28
  Tiền:
  760 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Sao nghe chê quá trời vậy, nhưng có là ngon rồi, tks bác chủ nhiều lắm
   
 13. hothangloi

  hothangloi New Member

  Tham gia ngày:
  25/6/12
  Bài viết:
  1
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tiền:
  8 CR
  Re: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Thanks bác vì bản Blu-ray, hàng ngon ạ, tiếc là k làm 5.1 nữa, nên nghe nó k được quen tai......
  Review 113 cho mấy bác: số này nó giống cái chtrình pr ca sĩ mới hơn, skhấu nó nhỏ xíu, chtrình thì k được đầu tư nhiều, em coi chtrình về mẹ mà k có cô Hương Lan là biết rồi :v để bật nghe tết thì ngon, chứ coi k mãn nhãn tí nào @@
   
 14. vinagoh

  vinagoh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  10/3/09
  Bài viết:
  11,007
  Đã được cảm ơn:
  771
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  8,017 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Có cụ nào chuyển audio bản này thành DTS-HD 5.1 không nhỉ? ;)
   
 15. nguyen0605

  nguyen0605 New Member

  Tham gia ngày:
  12/11/12
  Bài viết:
  1
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tiền:
  48 CR
  Re: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Cảm ơn bạn đã up lên. Tuy nhiên tôi thấy chất lượng hình ảnh không được đẹp đúng như iso của blu-ray.
  Theo tôi đoán thì bạn đã convert lại nên mới mất đi phần audio 5.1 và hình ảnh mới bị như vậy
   
 16. hbinhlove2003

  hbinhlove2003 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  22/8/09
  Bài viết:
  20,537
  Đã được cảm ơn:
  26,185
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  IT
  Nơi ở:
  VN
  Web:
  Tiền:
  50,025 CR
  Ðề: Re: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Bác có cầm và xem được cái đĩa gốc Bluray Thúy Nga lần nào chưa mà phán ghê thế ???
   
 17. hungdaita

  hungdaita ☆☆☆ TayTO ☆☆☆

  Tham gia ngày:
  18/3/12
  Bài viết:
  63,196
  Đã được cảm ơn:
  1,192,428
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Encoder ~ Share more share
  Nơi ở:
  Hà Nội - Việt Nam
  Web:
  Tiền:
  28,397 CR
  Ðề: Re: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Ko ai rảnh đến nỗi đi Convert Audio và Hình đâu bạn .

  Chuẩn rồi. Chính chủ đã vào xác nhận nà :-bd
   
  trooper cảm ơn bài này.
 18. trunguyen

  trunguyen Member

  Tham gia ngày:
  19/9/13
  Bài viết:
  205
  Đã được cảm ơn:
  13
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Kế toán
  Nơi ở:
  Việt Nam - Bắc Minh
  Tiền:
  710 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Sao không có 5.1 vậy chủ thớt? :((
   
 19. dktdh20

  dktdh20 New Member

  Tham gia ngày:
  15/1/14
  Bài viết:
  13
  Đã được cảm ơn:
  20
  Điểm thành tích:
  3
  Tiền:
  34 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Chưa kéo, TKS Bác chủ cái đã...!!!
   
 20. phimhongkong

  phimhongkong Member

  Tham gia ngày:
  14/12/09
  Bài viết:
  313
  Đã được cảm ơn:
  14
  Điểm thành tích:
  18
  Tiền:
  1,534 CR
  Ðề: [THÚY NGA 113 | ISO | 1 Link] Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 ~ Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)

  Bác chủ có link của PBN104 bluray cho mình xin với

  Cám ơn bác
   

Chia sẻ trang này