[Torrent] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray REMUX 1080i AVC DD 2.0

Thảo luận trong 'Torrent Download' bắt đầu bởi lhx, 23/4/15.

 1. lhx

  lhx Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  25/4/10
  Bài viết:
  1,452
  Đã được cảm ơn:
  910
  Điểm thành tích:
  113
  Tiền:
  1,126 CR
  [​IMG]

  Mã:
  DISC INFO:
  
  Disc Title:   Untitled Project
  Disc Size:   22,829,655,076 bytes
  
  
  	

  Protection: AACS

  BD-Java: No BDInfo: 0.5.8 PLAYLIST REPORT: Name: 00000.MPLS Length: 4:22:00.438 (h:m:s.ms) Size: 22,829,334,528 bytes Total Bitrate: 11.62 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description ----- ------- ----------- MPEG-4 AVC Video 10576 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1 AUDIO: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps FILES: Name Time In Length Size Total Bitrate ---- ------- ------ ---- ------------- 00007.M2TS 0:00:00.000 4:22:00.438 22,829,334,528 11,618 CHAPTERS: Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time ------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 1 0:00:00.000 0:06:26.219 10,582 kbps 26,364 kbps 00:00:08.341 22,815 kbps 00:00:05.505 16,606 kbps 00:00:05.505 44,128 bytes 231,941 bytes 00:00:08.508 2 0:06:26.219 0:09:37.276 10,583 kbps 26,080 kbps 00:09:10.750 24,025 kbps 00:09:10.750 16,114 kbps 00:09:10.349 44,145 bytes 247,735 bytes 00:13:42.454 3 0:16:03.495 0:10:52.818 10,586 kbps 19,217 kbps 00:20:42.274 13,311 kbps 00:20:42.007 11,990 kbps 00:20:37.402 44,151 bytes 259,438 bytes 00:20:43.208 4 0:26:56.314 0:05:04.337 10,572 kbps 17,237 kbps 00:30:51.950 12,768 kbps 00:30:50.048 11,674 kbps 00:30:45.043 44,099 bytes 299,196 bytes 00:30:29.561 5 0:32:00.652 0:04:06.980 10,607 kbps 16,947 kbps 00:33:56.834 13,330 kbps 00:33:55.400 12,129 kbps 00:34:59.230 44,238 bytes 236,329 bytes 00:32:13.765 6 0:36:07.632 0:03:20.833 10,558 kbps 38,861 kbps 00:37:47.898 37,455 kbps 00:37:45.796 36,331 kbps 00:37:44.695 44,027 bytes 400,242 bytes 00:37:37.989 7 0:39:28.466 0:04:59.465 10,611 kbps 17,890 kbps 00:42:19.870 13,160 kbps 00:40:27.958 12,391 kbps 00:40:22.453 44,261 bytes 230,241 bytes 00:40:29.927 8 0:44:27.931 0:03:24.337 10,556 kbps 32,293 kbps 00:46:13.504 18,373 kbps 00:46:13.504 14,374 kbps 00:46:13.504 44,029 bytes 403,815 bytes 00:45:59.256 9 0:47:52.269 0:03:11.691 10,614 kbps 18,370 kbps 00:48:25.636 12,837 kbps 00:48:39.549 12,129 kbps 00:48:39.516 44,262 bytes 234,089 bytes 00:48:25.702 10 0:51:03.960 0:05:18.851 10,561 kbps 40,929 kbps 00:54:35.372 38,186 kbps 00:54:32.802 34,506 kbps 00:54:28.765 44,047 bytes 292,734 bytes 00:54:35.772 11 0:56:22.812 0:04:56.863 10,588 kbps 20,061 kbps 00:57:23.306 17,290 kbps 00:57:23.072 14,926 kbps 00:56:56.746 44,166 bytes 234,990 bytes 00:56:59.649 12 1:01:19.676 0:03:26.673 10,573 kbps 15,615 kbps 01:02:20.803 12,527 kbps 01:04:19.055 11,657 kbps 01:04:19.222 44,099 bytes 220,687 bytes 01:01:56.245 13 1:04:46.349 0:04:32.271 10,599 kbps 18,760 kbps 01:08:56.599 13,338 kbps 01:08:56.031 11,828 kbps 01:08:56.599 44,205 bytes 302,344 bytes 01:08:27.169 14 1:09:18.621 0:05:08.107 10,570 kbps 31,223 kbps 01:11:28.450 27,511 kbps 01:11:27.716 24,233 kbps 01:11:27.383 44,084 bytes 564,003 bytes 01:11:00.089 15 1:14:26.728 0:04:22.128 10,991 kbps 20,063 kbps 01:17:15.097 16,647 kbps 01:16:21.009 14,128 kbps 01:15:33.195 45,843 bytes 227,258 bytes 01:14:51.386 16 1:18:48.857 0:06:20.079 10,315 kbps 18,143 kbps 01:21:27.015 17,120 kbps 01:21:24.546 15,284 kbps 01:21:24.546 43,018 bytes 228,332 bytes 01:22:06.521 17 1:25:08.937 0:04:29.869 10,585 kbps 19,263 kbps 01:27:38.720 12,742 kbps 01:28:52.593 11,828 kbps 01:27:38.553 44,147 bytes 280,533 bytes 01:26:53.041 18 1:29:38.806 0:05:00.800 10,575 kbps 33,670 kbps 01:30:58.619 32,539 kbps 01:30:54.615 28,913 kbps 01:30:53.881 44,112 bytes 258,072 bytes 01:30:53.948 19 1:34:39.607 0:05:42.542 10,603 kbps 17,853 kbps 01:36:50.738 13,472 kbps 01:36:50.538 12,170 kbps 01:36:46.400 44,224 bytes 239,101 bytes 01:36:18.372 20 1:40:22.149 0:02:54.541 10,552 kbps 28,774 kbps 01:41:25.946 16,795 kbps 01:41:23.777 15,044 kbps 01:41:19.440 44,003 bytes 646,457 bytes 01:41:26.146 21 1:43:16.690 0:04:28.668 10,626 kbps 20,141 kbps 01:46:11.398 18,499 kbps 01:44:33.867 16,159 kbps 01:44:30.097 44,319 bytes 202,644 bytes 01:45:49.843 22 1:47:45.358 0:01:44.137 10,413 kbps 13,564 kbps 01:49:23.957 11,360 kbps 01:49:24.124 10,967 kbps 01:48:13.854 43,446 bytes 190,410 bytes 01:48:14.354 23 1:49:29.496 0:08:08.754 10,591 kbps 19,442 kbps 01:50:17.978 15,013 kbps 01:55:09.869 13,083 kbps 01:55:58.451 44,174 bytes 263,559 bytes 01:53:48.688 24 1:57:38.251 0:02:47.100 10,554 kbps 29,998 kbps 01:59:54.420 18,415 kbps 01:59:16.215 15,172 kbps 01:59:11.210 44,019 bytes 490,174 bytes 01:59:45.077 25 2:00:25.351 0:05:23.923 10,588 kbps 19,393 kbps 02:02:22.968 14,040 kbps 02:03:44.817 12,755 kbps 02:03:41.881 44,160 bytes 284,322 bytes 02:02:23.069 26 2:05:49.275 0:02:30.650 10,622 kbps 19,044 kbps 02:07:19.765 13,251 kbps 02:06:54.873 12,700 kbps 02:07:46.992 44,292 bytes 411,030 bytes 02:07:20.032 27 2:08:19.925 0:04:05.845 10,572 kbps 18,808 kbps 02:09:10.909 13,646 kbps 02:11:39.625 12,109 kbps 02:09:43.542 44,094 bytes 241,367 bytes 02:11:32.551 28 2:12:25.771 0:03:15.962 10,597 kbps 26,774 kbps 02:13:40.178 17,964 kbps 02:13:40.045 14,384 kbps 02:13:39.911 44,204 bytes 406,354 bytes 02:13:41.046 29 2:15:41.733 0:35:11.576 10,583 kbps 23,025 kbps 02:17:27.973 13,820 kbps 02:44:43.740 12,315 kbps 02:45:44.768 44,139 bytes 417,423 bytes 02:17:28.039 30 2:50:53.309 0:07:12.665 10,572 kbps 25,695 kbps 02:52:27.537 18,615 kbps 02:52:00.777 16,162 kbps 02:52:00.777 44,091 bytes 330,196 bytes 02:51:18.234 31 2:58:05.975 0:04:56.129 10,590 kbps 18,204 kbps 02:59:21.584 13,498 kbps 02:59:19.749 11,920 kbps 03:01:05.254 44,174 bytes 199,391 bytes 02:59:22.451 32 3:03:02.104 0:02:12.098 10,591 kbps 20,679 kbps 03:04:37.666 13,379 kbps 03:04:37.766 11,829 kbps 03:04:16.245 44,162 bytes 414,786 bytes 03:04:37.833 33 3:05:14.203 0:03:59.305 10,601 kbps 25,195 kbps 03:08:05.107 18,186 kbps 03:08:04.740 17,327 kbps 03:08:03.905 44,216 bytes 319,929 bytes 03:05:31.553 34 3:09:13.508 0:04:00.273 10,545 kbps 32,413 kbps 03:11:28.310 26,425 kbps 03:11:25.340 19,018 kbps 03:11:25.006 43,987 bytes 262,716 bytes 03:11:10.992 35 3:13:13.782 0:05:35.068 10,586 kbps 21,142 kbps 03:16:44.893 14,235 kbps 03:18:23.558 12,370 kbps 03:18:18.987 44,152 bytes 304,086 bytes 03:16:45.059 36 3:18:48.850 0:05:54.887 10,581 kbps 18,928 kbps 03:23:06.340 16,094 kbps 03:22:46.487 14,728 kbps 03:22:41.749 44,131 bytes 289,124 bytes 03:23:51.519 37 3:24:43.738 0:08:38.484 10,589 kbps 18,194 kbps 03:28:49.817 13,578 kbps 03:25:24.078 12,325 kbps 03:28:42.676 44,160 bytes 223,458 bytes 03:32:03.210 38 3:33:22.222 0:02:25.512 10,552 kbps 18,732 kbps 03:34:25.552 14,489 kbps 03:34:35.462 12,678 kbps 03:34:35.529 44,019 bytes 244,218 bytes 03:34:25.619 39 3:35:47.734 0:04:46.486 10,603 kbps 20,186 kbps 03:40:02.656 13,531 kbps 03:40:02.355 12,290 kbps 03:36:42.456 44,225 bytes 327,837 bytes 03:36:49.863 40 3:40:34.221 0:05:07.106 10,566 kbps 23,601 kbps 03:42:36.776 13,838 kbps 03:42:36.543 12,510 kbps 03:42:36.476 44,068 bytes 337,343 bytes 03:43:20.086 41 3:45:41.327 0:04:29.302 10,861 kbps 19,569 kbps 03:48:08.675 17,131 kbps 03:48:07.140 14,966 kbps 03:48:07.106 45,293 bytes 272,735 bytes 03:45:42.896 42 3:50:10.630 0:03:09.522 10,198 kbps 36,046 kbps 03:52:40.079 24,546 kbps 03:51:41.020 17,676 kbps 03:51:41.020 42,535 bytes 379,944 bytes 03:51:04.183 43 3:53:20.152 0:05:33.800 10,605 kbps 17,180 kbps 03:57:09.014 14,942 kbps 03:55:50.769 13,022 kbps 03:55:45.965 44,232 bytes 251,332 bytes 03:57:09.481 44 3:58:53.952 0:04:41.714 10,555 kbps 32,444 kbps 04:01:24.803 16,558 kbps 04:01:24.770 13,657 kbps 04:01:24.736 44,030 bytes 331,360 bytes 04:01:24.837 45 4:03:35.667 0:08:40.186 10,582 kbps 15,702 kbps 04:06:24.703 12,796 kbps 04:09:52.143 11,557 kbps 04:11:23.868 44,137 bytes 214,234 bytes 04:09:43.401 46 4:12:15.854 0:03:18.598 10,584 kbps 13,655 kbps 04:13:36.301 11,739 kbps 04:13:35.900 11,212 kbps 04:13:31.396 44,143 bytes 169,038 bytes 04:13:46.744 47 4:15:34.452 0:06:25.985 10,314 kbps 16,053 kbps 04:17:37.308 14,206 kbps 04:21:16.661 13,372 kbps 04:21:11.656 43,020 bytes 236,334 bytes 04:18:38.603 STREAM DIAGNOSTICS: File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets ---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- ----- 00007.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 15720.305 10,576 20,783,051,208 113,462,935 00007.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 15720.305 448 880,341,504 4,912,620
  Mã:
  Song list:
  1. Liên Khúc Tự Do: Xin Đời Một Nụ Cười - Một Lần Miên Viễn Xót Xa - Bước Chân Việt Nam - Nguyên Khang, Diễm Liên, Hợp Ca Asia
  2. Medley: Nhớ Tên Saigon - Huế Khóc - Hà Nội Ngày Tháng Cũ - Thanh Thúy, Hoàng Lan, Hoàng Anh Thư
  3. Anh Là Mặt Trời - Ngọc Anh Vi
  4. Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Hoàng Thục Linh, Huỳnh Phi Tiễn
  5. Tình Ca Người Đi Biển - Công Thành, Lyn, Henry Chúc
  6. Medley: Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình - Lính Xa Nhà - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
  7. Tôi Vẫn Nhớ - Trúc Mi, Đăng Vũ, Mỹ Huyền
  8. Medley: Gặp Nhau Trên Phố - Suốt Đời Yêu Em - Quốc Khanh, Hà Thanh Xuân
  9. Bên Em Đang Có Ta - Thế Sơn, Thiên Kim
  10. Việt Nam Ơi - Lâm Thúy Vân, Đoàn Phi, Hoàng Anh Thư, Mai Thanh Sơn, Thế Sơn, Y Phương, Quốc Khanh, Thiên Kim, Gia Huy, Huỳnh Phi Tiễn, Hoàng Thục Linh, Đan Nguyên, Diễm Liên, Nhật Lâm
  11. Llama L'amour - Phillip Huy, Cát Lynh
  12. Medley: Về Đây Em - Mây Và Giòng Sông - Lâm Thúy Vân, Thanh Trúc, Trịnh Nam Sơn
  13. Medley Phượng Hoàng: Mặt Trời Đen - Phiên Khúc Mùa Đông - Nguyên Khang, Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Y Phương, Diễm Liên
  14. Nàng Áo Tím - Đan Nguyên
  15. Hài Kịch: Giấc Mơ - Quang Minh, Hồng Đào, Nguyễn Hồng Nhung, Jonathan
  16. Lời Nói Yêu Đầu Tiên - Le Quốc Tuấn, Vũ Tuấn Đức
  17. Tuyết Lạnh - Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế
  18. Medley Nhạc Pháp: Vienn M'embrasser - Elle Etait Si Jolie - Le Geant De Pepier - Si L'amoure Existe Encore - Paroles - Sỹ Đan, Nguyễn Hồng Nhung
  19. Như Giấc Chiêm Bao - Ký Ức - Hồ Hoàng Yến, Mai Thanh Sơn
  20. Tàu Vế Quê Hương - Ngọc Huyền, Nhật Lâm
  21. Con Tim Mù Lòa - Đoàn Phi
  22. Medley Lê Uyên Phương: Tình Khúc Cho Em - Cho Lần Cuối - Y Phương, Gia Huy
  23. Lạy Mẹ Con Đi - Hải Ngoại Thương Ca - Tường Nguyên, Tường Khuê, Thanh Tuyền
  24. Trả Lại Cho Dân - Hợp Ca Asia
  
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [video=youtube;AFe7QaKRoXY]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AFe7QaKRoXY[/video]

  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Thanhteo, dtka2006 and nampthp like this.
 2. fanofraul

  fanofraul New Member

  Tham gia ngày:
  23/4/12
  Bài viết:
  4
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  53 CR
  Ðề: [Torrent] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray REMUX 1080i AVC DD 2.0

  21GB. Bác có bản nào nhẹ hơn ko
   
 3. dabry

  dabry New Member

  Tham gia ngày:
  21/12/08
  Bài viết:
  1
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  1 CR
  Ðề: [Torrent] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray REMUX 1080i AVC DD 2.0

  cam on nhieu thank you a lot !!!!
   

Chia sẻ trang này