Top Uploader Tuần 51 - 2017 (18/12/2017 - 24/12/2017)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 22 4,055 8,330
2 hungdaita 21 2,034 0 0 2,139
3 tuTCM33 39 1,838 0 0 2,033
4 coduocgidau 27 558 15 259 1,361
5 Tommy2304 1 4 63 355 1,349
6 LoriYagami 255 29 0 0 1,304
7 tinhtevn 20 955 0 0 1,055
8 langthangvn33 0 0 2 459 938
9 cubine 0 0 3 336 702
10 thien my 61 261 0 0 566
11 zinzuno 22 456 0 0 566
12 coti 6 514 0 0 544
13 mrbenhien 24 419 0 0 539
14 datmahamchoi 0 0 9 207 504
15 kphong07 0 0 5 223 496
16 namise 0 0 7 209 488
17 hbinhlove2003 24 346 0 0 466
18 Long The 7 414 0 0 449
19 ahuyblog 29 273 0 0 418
20 Izumitaro 0 0 2 149 318
21 trilnh 9 162 0 0 207
22 MinnieM 0 0 8 56 192
23 0joro0 4 166 0 0 186
24 nam_tra 0 0 2 80 180
25 dbsklangchanh 5 116 0 0 141
26 hanhnk 0 0 3 48 126
27 nhutthanh22 5 99 0 0 124
28 ragodzarac 23 0 0 0 115
29 nkt198 0 0 2 45 110
30 muadongsaptoi 0 0 6 24 108