Top Uploader Tuần 40 - 2019 (30/09/2019 - 06/10/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 0 0 103 3,246 4,276
2 duongtr46 0 0 70 2,156 2,856
3 hungdaita 18 1,135 0 0 1,225
4 tuankbas 35 974 0 0 1,149
5 tusontay 0 0 24 822 1,062
6 hdVN33 34 884 0 0 1,054
7 hoaitrung 25 727 0 0 852
8 leutrunghieu1993 26 605 0 0 735
9 Anh YAM 17 495 0 0 580
10 tamquocgia94 1 464 0 0 469
11 langthangvn33 0 0 1 368 378
12 trilnh 15 283 0 0 358
13 liemvn2212 2 270 0 0 280
14 zinzuno 1 262 0 0 267
15 SamplerHiend 0 0 4 200 240
16 tammoto 12 160 0 0 220
17 kodisharingonfacebook 5 132 0 0 157
18 linhdb 0 0 2 120 140
19 Izumitaro 0 0 3 104 134
20 Hangsuutamne 7 74 1 8 127
21 theTramp 23 1 0 0 116
22 Tho2008 7 72 0 0 107
23 huy824967 5 79 0 0 104
24 qazwsxrfvtgb 4 81 0 0 101
25 MXMAS 4 68 0 0 88
26 dangkitui 0 0 1 70 80
27 5ti 4 55 0 0 75
28 vnltue 0 0 1 62 72
29 mrpuppy 1 62 0 0 67
30 daovancua 0 0 1 54 64