Top Uploader Tuần 39 - 2019 (23/09/2019 - 29/09/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 1 14 121 2,874 4,103
2 duongtr46 0 0 77 2,184 2,954
3 tuankbas 38 1,584 0 0 1,774
4 hdVN33 43 1,276 0 0 1,491
5 Anh YAM 28 1,094 0 0 1,234
6 hungdaita 15 1,074 0 0 1,149
7 trilnh 29 747 0 0 892
8 atn 7 532 0 0 567
9 hoaitrung 12 365 0 0 425
10 hbinhlove2003 11 365 0 0 420
11 leutrunghieu1993 18 282 0 0 372
12 Izumitaro 0 0 3 338 368
13 daovancua 0 0 8 254 334
14 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 2 319 0 0 329
15 qazwsxrfvtgb 6 293 0 0 323
16 tusontay 0 0 9 230 320
17 tremocoivo 8 180 0 0 220
18 Xperios 6 138 0 0 168
19 bobcat_anh 4 137 0 0 157
20 tammoto 5 79 0 0 104
21 HysonThi 6 74 0 0 104
22 Atoras 2 73 0 0 83
23 adm820 7 44 0 0 79
24 SamplerHiend 0 0 2 56 76
25 5ti 3 48 0 0 63
26 datmahamchoi 0 0 1 48 58
27 linhdb 0 0 1 46 56
28 kodisharingonfacebook 2 46 0 0 56
29 wild_sparrow 0 0 4 0 40
30 tonthatduc 1 25 0 0 30