Top Uploader Tuần 22 - 2019 (27/05/2019 - 02/06/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 0 0 34 1,974 2,314
2 hdVN33 96 1,602 0 0 2,082
3 LoriYagami 406 6 0 0 2,036
4 hungdaita 24 1,722 0 0 1,842
5 zinzuno 8 1,407 0 0 1,447
6 liemvn2212 4 1,396 0 0 1,416
7 Emperor2011 183 2 0 0 917
8 tuankbas 22 754 0 0 864
9 SamplerHiend 0 0 9 758 848
10 datmahamchoi 0 0 4 804 844
11 Nhat tan 528 25 665 0 0 790
12 kennyminh 0 0 22 550 770
13 trilnh 24 635 0 0 755
14 jockers 101 1 0 0 506
15 rafaqatkiani007 98 8 0 0 498
16 revolutio 0 0 18 218 398
17 ragodzarac 65 12 0 0 337
18 kphong07 0 0 8 254 334
19 BollyCorner 62 7 0 0 317
20 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 3 296 0 0 311
21 chieudem 3 194 0 0 209
22 Hangsuutamne 0 0 5 154 204
23 tamquocgia94 2 191 0 0 201
24 tuanq_82 35 3 0 0 178
25 DATAVIEWER 0 0 3 146 176
26 linhdb 0 0 3 144 174
27 tinhtevn 2 144 0 0 154
28 thanhtungqng 5 116 0 0 141
29 Vung Lay 2 130 0 0 140
30 thangngocsitinh 2 118 0 0 128