Top Uploader Tuần 31 - 2019 (29/07/2019 - 04/08/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 20 5,693 0 0 5,793
2 hdVN33 61 2,242 0 0 2,547
3 LoriYagami 459 8 0 0 2,303
4 coduocgidau 2 50 37 1,806 2,236
5 trilnh 38 1,714 0 0 1,904
6 hoaitrung 43 1,390 0 0 1,605
7 tusontay 0 0 39 790 1,180
8 Devil_Woman 0 0 9 1,048 1,138
9 jockers 205 7 0 0 1,032
10 leutrunghieu1993 27 778 0 0 913
11 Emperor2011 174 1 0 0 871
12 tuankbas 16 763 0 0 843
13 daovancua 0 0 14 590 730
14 atn 8 668 0 0 708
15 kphong07 0 0 10 562 662
16 denecius 95 10 0 0 485
17 SamplerHiend 0 0 7 376 446
18 BollyCorner 59 26 0 0 321
19 tinhtevn 4 268 0 0 288
20 CaptainTsubasa 53 1 0 0 266
21 langthangvn33 0 0 1 246 256
22 qazwsxrfvtgb 5 226 0 0 251
23 fsharett 6 209 0 0 239
24 rafaqatkiani007 46 2 0 0 232
25 linhdb 0 0 3 194 224
26 summonerswarnyx 5 195 0 0 220
27 Anh YAM 8 179 0 0 219
28 huy824967 11 152 0 0 207
29 tuanq_82 39 4 0 0 199
30 Hangsuutamne 5 140 0 0 165