Top Uploader Tuần 21 - 2019 (20/05/2019 - 26/05/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 LoriYagami 510 4 0 0 2,554
2 coduocgidau 3 35 35 1,614 2,014
3 hungdaita 36 1,480 0 0 1,660
4 Hangsuutamne 4 697 5 508 1,275
5 jockers 244 2 0 0 1,222
6 SamplerHiend 0 0 12 948 1,068
7 kphong07 0 0 15 700 850
8 kennyminh 0 0 20 628 828
9 zinzuno 6 774 0 0 804
10 tuankbas 21 698 0 0 803
11 tinhtevn 2 541 0 0 551
12 trilnh 16 437 0 0 517
13 revolutio 0 0 28 174 454
14 rafaqatkiani007 82 4 0 0 414
15 Emperor2011 73 1 0 0 366
16 bristolvn 2 310 0 0 320
17 linhdb 0 0 7 202 272
18 BollyCorner 52 6 0 0 266
19 DATAVIEWER 0 0 5 204 254
20 liemvn2212 2 223 0 0 233
21 ragodzarac 40 14 0 0 214
22 cubine 0 0 3 164 194
23 xuantu17 0 0 2 158 178
24 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 2 148 0 0 158
25 tuanq_82 30 3 0 0 153
26 maikacuabo 0 0 3 122 152
27 anhtoan101 1 116 0 0 121
28 adm820 9 76 0 0 121
29 princephuc 8 61 0 0 101
30 paulthanhson 2 63 0 0 73