Top Uploader Tuần 13 - 2019 (25/03/2019 - 31/03/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 jockers 540 5 0 0 2,705
2 hungdaita 22 2,173 0 0 2,283
3 kphong07 0 0 32 1,552 1,872
4 LoriYagami 355 5 0 0 1,780
5 coduocgidau 1 13 21 936 1,164
6 0joro0 8 505 0 0 545
7 Hangsuutamne 1 255 9 170 520
8 tuTCM33 18 384 0 0 474
9 trilnh 14 383 0 0 453
10 zinzuno 6 365 0 0 395
11 thang_taynam 6 342 0 0 372
12 rafaqatkiani007 74 1 0 0 371
13 ragodzarac 61 6 0 0 311
14 kennyminh 2 113 3 148 301
15 SamplerHiend 0 0 5 250 300
16 ronduong 1 249 0 0 254
17 chieudem 5 201 0 0 226
18 BollyCorner 35 2 0 0 177
19 baochau32 22 59 0 0 169
20 Demix 33 0 0 0 165
21 it-hanguyen 0 0 7 64 134
22 tammoto 11 70 0 0 125
23 adm820 13 58 0 0 123
24 tinhyeuboyvn50 0 0 7 46 116
25 tuanq_82 23 0 0 0 115
26 hdbvg 0 0 4 66 106
27 princephuc 11 51 0 0 106
28 tinhtevn 3 88 0 0 103
29 dongkhoa70 0 0 4 60 100
30 thanhtungqng 2 82 0 0 92