Top Uploader Tuần 38 - 2019 (16/09/2019 - 22/09/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 0 0 103 3,294 4,324
2 duongtr46 0 0 71 2,562 3,272
3 hoaitrung 34 2,087 0 0 2,257
4 Anh YAM 32 2,016 0 0 2,176
5 hungdaita 8 1,970 0 0 2,010
6 tusontay 0 0 30 1,244 1,544
7 hdVN33 32 940 0 0 1,100
8 qazwsxrfvtgb 6 1,054 0 0 1,084
9 daovancua 0 0 14 554 694
10 trilnh 25 528 0 0 653
11 hbinhlove2003 12 571 0 0 631
12 liemvn2212 7 393 0 0 428
13 Atoras 9 351 0 0 396
14 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 4 278 0 0 298
15 SamplerHiend 0 0 6 214 274
16 tuankbas 10 178 0 0 228
17 tammoto 10 167 0 0 217
18 datmahamchoi 0 0 1 204 214
19 kodisharingonfacebook 2 198 0 0 208
20 Devil_Woman 0 0 3 142 172
21 tremocoivo 4 147 0 0 167
22 kennyminh 0 0 7 80 150
23 leutrunghieu1993 6 112 0 0 142
24 adm820 8 95 0 0 135
25 [Jackie] 2 121 0 0 131
26 zinzuno 4 111 0 0 131
27 kyanhhg 5 99 0 0 124
28 Hangsuutamne 0 0 2 86 106
29 ILoveMusic 4 81 0 0 101
30 atn 3 84 0 0 99