Top Uploader Tuần 46 - 2018 (12/11/2018 - 18/11/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 0joro0 54 3,790 0 0 4,060
2 hungdaita 27 3,377 0 0 3,512
3 kphong07 0 0 25 1,358 1,608
4 LoriYagami 300 2 0 0 1,502
5 Demix 183 0 0 0 915
6 tuTCM33 36 717 0 0 897
7 tamquocgia94 0 0 31 468 778
8 denecius 141 5 0 0 710
9 chabi 18 487 1 4 591
10 trilnh 22 467 0 0 577
11 daithu 0 0 1 432 442
12 Hangsuutamne 0 0 9 334 424
13 CaptainTsubasa 76 1 0 0 381
14 rafaqatkiani007 75 3 0 0 378
15 zinzuno 7 333 0 0 368
16 thientruc 16 280 0 0 360
17 it-hanguyen 0 0 21 124 334
18 coduocgidau 1 35 4 232 312
19 ragodzarac 60 3 0 0 303
20 chieudem 5 228 0 0 253
21 huedilinh 0 0 12 96 216
22 nguyenbuck 0 0 4 160 200
23 hanhnk 0 0 6 122 182
24 leutrunghieu1993 7 145 0 0 180
25 BollyCorner 34 7 0 0 177
26 adm820 13 105 0 0 170
27 soi900 3 155 0 0 170
28 hdbvg 0 0 8 60 140
29 thang_taynam 3 115 0 0 130
30 vvan95 4 11 1 86 127