Top Uploader Tuần 20 - 2019 (13/05/2019 - 19/05/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 jockers 564 6 0 0 2,826
2 coduocgidau 2 35 45 2,264 2,759
3 LoriYagami 418 5 0 0 2,095
4 tuTCM33 34 1,064 0 0 1,234
5 kphong07 0 0 20 1,004 1,204
6 hungdaita 22 813 0 0 923
7 kennyminh 0 0 15 750 900
8 trilnh 19 566 0 0 661
9 SamplerHiend 0 0 5 414 464
10 rafaqatkiani007 90 3 0 0 453
11 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 6 410 0 0 440
12 paulthanhson 2 396 0 0 406
13 revolutio 0 0 23 120 350
14 daovancua 0 0 7 260 330
15 zinzuno 6 256 0 0 286
16 Hangsuutamne 0 0 8 172 252
17 DATAVIEWER 0 0 2 228 248
18 hbinhlove2003 25 108 0 0 233
19 ragodzarac 44 6 0 0 226
20 tuankbas 5 198 0 0 223
21 Emperor2011 41 1 0 0 206
22 it-hanguyen 0 0 9 60 150
23 nghitran 0 0 4 104 144
24 tammoto 14 66 0 0 136
25 [Jackie] 3 112 0 0 127
26 linhdb 0 0 2 106 126
27 BollyCorner 21 1 0 0 106
28 thanhtungqng 3 87 0 0 102
29 Trọng Lê Trương 0 0 3 58 88
30 Vung Lay 3 72 0 0 87