Top Uploader Tuần 12 - 2019 (18/03/2019 - 24/03/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 jockers 964 3 0 0 4,823
2 hungdaita 28 3,410 0 0 3,550
3 kphong07 0 0 28 1,644 1,924
4 LoriYagami 360 2 0 0 1,802
5 coduocgidau 1 7 18 1,206 1,398
6 Emperor2011 243 3 0 0 1,218
7 tuTCM33 28 880 0 0 1,020
8 0joro0 17 574 0 0 659
9 trilnh 24 508 0 0 628
10 Mojinchi 12 544 0 0 604
11 zinzuno 8 516 0 0 556
12 Demix 109 2 0 0 547
13 Hangsuutamne 0 0 9 452 542
14 thang_taynam 9 462 0 0 507
15 rafaqatkiani007 78 3 0 0 393
16 ragodzarac 63 2 0 0 317
17 divenoixa911 0 0 1 254 264
18 dongkhoa70 0 0 9 124 214
19 chieudem 4 191 0 0 211
20 BollyCorner 39 1 0 0 196
21 tuanq_82 38 2 0 0 192
22 kennyminh 0 0 4 140 180
23 vnltue 0 0 2 150 170
24 adm820 12 101 0 0 161
25 linhdb 0 0 2 138 158
26 baochau32 15 75 0 0 150
27 it-hanguyen 0 0 7 72 142
28 putin503 0 0 1 102 112
29 lenamtrung76 3 90 0 0 105
30 Vung Lay 4 76 0 0 96