Top Uploader Tuần 37 - 2019 (09/09/2019 - 15/09/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 0 0 112 2,576 3,696
2 duongtr46 0 0 75 2,614 3,364
3 hdVN33 64 1,937 0 0 2,257
4 tuankbas 46 1,901 0 0 2,131
5 tusontay 0 0 40 1,300 1,700
6 Anh YAM 26 902 0 0 1,032
7 SamplerHiend 0 0 15 858 1,008
8 trilnh 33 677 0 0 842
9 LoriYagami 157 2 0 0 787
10 atn 14 544 0 0 614
11 hoaitrung 7 573 0 0 608
12 jockers 29 2 36 24 531
13 hungdaita 8 472 0 0 512
14 zinzuno 4 378 0 0 398
15 tammoto 14 275 0 0 345
16 dangkitui 0 0 7 222 292
17 denecius 52 2 0 0 262
18 Hangsuutamne 0 0 4 188 228
19 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 2 177 0 0 187
20 ragodzarac 36 1 0 0 181
21 BollyCorner 34 3 0 0 173
22 kyanhhg 6 133 0 0 163
23 dongkhoa70 0 0 4 110 150
24 Atoras 1 115 0 0 120
25 liemvn2212 1 114 0 0 119
26 [Jackie] 2 98 0 0 108
27 rafaqatkiani007 20 1 0 0 101
28 qazwsxrfvtgb 3 71 0 0 86
29 datmahamchoi 0 0 1 70 80
30 vnltue 0 0 1 62 72