Top Uploader Tuần 19 - 2018 (07/05/2018 - 13/05/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 50 5,796 0 0 6,046
2 duongtr46 0 0 28 3,664 3,944
3 Tommy2304 3 47 48 1,290 1,832
4 vudai01 62 986 0 0 1,296
5 LoriYagami 222 5 0 0 1,115
6 divenoixa911 0 0 17 942 1,112
7 Emperor2011 189 1 0 0 946
8 Demix 168 0 0 0 840
9 0joro0 10 750 0 0 800
10 coduocgidau 0 0 14 550 690
11 tusontay 0 0 8 566 646
12 trilnh 19 418 0 0 513
13 xuantu17 0 0 5 436 486
14 tuTCM33 8 237 0 0 277
15 datmahamchoi 0 0 4 210 250
16 zinzuno 8 203 0 0 243
17 v0minh 24 98 0 0 218
18 hbinhlove2003 28 56 0 0 196
19 yeumaingannam 1 175 0 0 180
20 huedilinh 0 0 4 108 148
21 pb421back 29 0 0 0 145
22 bogialata 0 0 5 94 144
23 Vung Lay 6 108 0 0 138
24 BollyCorner 26 0 0 0 130
25 thang_taynam 9 84 0 0 129
26 tuanq82_ 25 1 0 0 126
27 vnltue 0 0 1 110 120
28 bobotony 4 97 0 0 117
29 Izumitaro 0 0 1 102 112
30 CR7_Real 0 0 2 90 110