Top Uploader Tuần 44 - 2018 (29/10/2018 - 04/11/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 tuTCM33 49 1,519 0 0 1,764
2 kphong07 0 0 26 1,484 1,744
3 0joro0 36 1,357 0 0 1,537
4 LoriYagami 266 3 0 0 1,333
5 hungdaita 18 1,042 0 0 1,132
6 coduocgidau 0 0 10 1,032 1,132
7 tamquocgia94 0 0 48 602 1,082
8 tusontay 0 0 19 864 1,054
9 Hangsuutamne 0 0 12 600 720
10 denecius 129 6 0 0 651
11 CaptainTsubasa 122 2 0 0 612
12 Emperor2011 118 0 0 0 590
13 thang_taynam 5 492 0 0 517
14 chieudem 5 434 0 0 459
15 Demix 89 1 0 0 446
16 rafaqatkiani007 89 0 0 0 445
17 trilnh 18 346 0 0 436
18 ragodzarac 55 5 0 0 280
19 nghitran 0 0 4 206 246
20 zinzuno 3 196 0 0 211
21 datmahamchoi 0 0 5 132 182
22 BollyCorner 35 5 0 0 180
23 chabi 23 46 0 0 161
24 cubine 0 0 2 134 154
25 bachhung6729 29 7 0 0 152
26 changcombaolac 1 142 0 0 147
27 windssongggg 24 0 0 0 120
28 contrucstion 16 31 0 0 111
29 lakku 0 0 4 64 104
30 v0minh 8 52 0 0 92