Top Uploader Tuần 44 - 2019 (28/10/2019 - 03/11/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 24 194 64 1,148 2,102
2 hdVN33 38 1,310 0 0 1,500
3 tuankbas 26 1,102 0 0 1,232
4 hoaitrung 21 965 0 0 1,070
5 hbinhlove2003 14 725 0 0 795
6 trilnh 19 518 0 0 613
7 Devil_Woman 0 0 10 454 554
8 Anh YAM 17 376 0 0 461
9 thuybamby 26 317 0 0 447
10 Hangsuutamne 0 0 17 236 406
11 Xperios 22 240 0 0 350
12 leutrunghieu1993 14 244 0 0 314
13 tinhtevn 6 252 0 0 282
14 liemvn2212 5 247 0 0 272
15 mrbenhien 6 180 0 0 210
16 tammoto 9 160 0 0 205
17 qazwsxrfvtgb 5 165 0 0 190
18 hungdaita 7 151 0 0 186
19 thien my 16 76 0 0 156
20 linhdb 0 0 2 134 154
21 bobcat_anh 4 133 0 0 153
22 Izumitaro 0 0 1 132 142
23 dongkhoa70 0 0 6 78 138
24 adm820 10 60 0 0 110
25 [Jackie] 2 90 0 0 100
26 cubine 0 0 1 82 92
27 daovancua 0 0 2 62 82
28 tamquocgia94 0 0 1 58 68
29 cantoon 2 43 0 0 53
30 duypham0802 1 42 0 0 47