Top Uploader Tuần 06 - 2019 (04/02/2019 - 10/02/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 29 2,145 0 0 2,290
2 LoriYagami 392 5 0 0 1,965
3 jockers 338 0 0 0 1,690
4 0joro0 35 1,449 0 0 1,624
5 kennyminh 1 14 25 1,154 1,423
6 kphong07 0 0 27 1,142 1,412
7 tuTCM33 20 794 0 0 894
8 zinzuno 28 619 0 0 759
9 daovancua 0 0 7 652 722
10 trilnh 19 571 0 0 666
11 denecius 114 1 0 0 571
12 ragodzarac 112 8 0 0 568
13 thang_taynam 6 499 0 0 529
14 Hangsuutamne 15 367 0 0 442
15 cubine 0 0 5 340 390
16 nvan_1992 3 369 0 0 384
17 adm820 42 102 0 0 312
18 BollyCorner 38 4 0 0 194
19 tamquocgia94 4 53 2 56 149
20 chieudem 2 130 0 0 140
21 Izumitaro 0 0 2 116 136
22 Vung Lay 3 108 0 0 123
23 tammoto 12 51 0 0 111
24 princephuc 10 56 0 0 106
25 thuytinhtim 1 95 0 0 100
26 trananhhao 2 87 0 0 97
27 rafaqatkiani007 18 0 0 0 90
28 legorreta 3 59 0 0 74
29 walking 2 49 0 0 59
30 HaThanhThanh 2 45 0 0 55