Top Uploader Tuần 24 - 2019 (10/06/2019 - 16/06/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 jockers 526 6 0 0 2,636
2 hdVN33 98 1,883 0 0 2,373
3 hungdaita 15 1,552 0 0 1,627
4 coduocgidau 1 24 24 1,334 1,603
5 LoriYagami 319 3 0 0 1,598
6 SamplerHiend 0 0 14 1,380 1,520
7 kennyminh 0 0 24 626 866
8 maikacuabo 0 0 12 628 748
9 daovancua 0 0 9 510 600
10 trilnh 16 468 0 0 548
11 Emperor2011 109 0 0 0 545
12 zinzuno 15 451 0 0 526
13 thien my 38 203 9 34 517
14 tusontay 0 0 12 374 494
15 Nhat tan 528 16 307 0 0 387
16 BollyCorner 69 7 0 0 352
17 Hangsuutamne 0 0 6 288 348
18 denecius 60 4 0 0 304
19 datmahamchoi 0 0 11 184 294
20 rafaqatkiani007 54 3 0 0 273
21 kphong07 0 0 7 192 262
22 tremocoivo 11 180 0 0 235
23 tammoto 15 116 0 0 191
24 linhdb 0 0 4 142 182
25 ragodzarac 35 1 0 0 176
26 tinhtevn 5 139 0 0 164
27 hoaitrung 12 99 0 0 159
28 WarZone 5 134 0 0 159
29 invisible9x 0 0 5 76 126
30 thanhtungqng 1 121 0 0 126