Top Uploader Tuần 29 - 2018 (16/07/2018 - 22/07/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 386 7,848 11,708
2 coduocgidau 0 0 280 7,050 9,850
3 hungdaita 36 2,406 0 0 2,586
4 Hangsuutamne 0 0 62 1,380 2,000
5 tuTCM33 45 1,376 0 0 1,601
6 LoriYagami 233 1 0 0 1,166
7 thang_taynam 3 60 18 492 747
8 Emperor2011 109 3 0 0 548
9 0joro0 18 446 0 0 536
10 trilnh 18 373 0 0 463
11 langthangvn33 0 0 1 398 408
12 tavanthuc_a11 9 328 0 0 373
13 nhonzin 60 5 0 0 305
14 tusontay 0 0 8 210 290
15 v0minh 23 77 0 0 192
16 kphong07 0 0 6 70 130
17 HLIEU 1 122 0 0 127
18 rogamervip 0 0 6 66 126
19 ghien69 0 0 2 92 112
20 solinecainaonhe 2 95 0 0 105
21 camngoc1986 4 83 0 0 103
22 nguyenhongnhungaz123 11 0 4 0 95
23 vancuthichem 2 85 0 0 95
24 tuanq_82 18 0 0 0 90
25 giakhang155 12 0 3 0 90
26 Sumika 2 76 0 0 86
27 tuanhai123abc 12 0 2 0 80
28 vnltue 0 0 2 58 78
29 chieudem 4 56 0 0 76
30 trangavilz 1 67 0 0 72