Top Uploader Tuần 26 - 2018 (25/06/2018 - 01/07/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 0 0 150 3,350 4,850
2 HDCP 0 0 99 3,144 4,134
3 hungdaita 34 3,078 0 0 3,248
4 Hangsuutamne 24 278 87 1,620 2,888
5 tusontay 0 0 44 2,140 2,580
6 duongtr46 0 0 40 1,746 2,146
7 Devil_Woman 0 0 66 1,078 1,738
8 0joro0 66 1,133 0 0 1,463
9 LoriYagami 230 2 0 0 1,152
10 kphong07 0 0 23 898 1,128
11 tuTCM33 36 800 0 0 980
12 Tommy2304 2 301 2 244 575
13 trilnh 22 447 0 0 557
14 Emperor2011 91 1 0 0 456
15 pb421back 72 0 0 0 360
16 #vịt# 5 298 0 0 323
17 namise 0 0 5 178 228
18 thanhtam1222 6 158 0 0 188
19 MXMAS 9 102 0 0 147
20 nam_tra 0 0 1 118 128
21 adm820 10 75 0 0 125
22 v0minh 14 54 0 0 124
23 thang_taynam 5 98 0 0 123
24 bobbyben87 6 81 0 0 111
25 windssongggg 21 1 0 0 106
26 bobotony 4 77 0 0 97
27 lakku 0 0 2 76 96
28 chieudem 7 61 0 0 96
29 daidong812 1 73 0 0 78
30 ahuyblog 1 68 0 0 73