Top Uploader Tuần 13 - 2018 (26/03/2018 - 01/04/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 24 4,500 4,740
2 hungdaita 37 2,897 0 0 3,082
3 Tommy2304 0 0 47 1,940 2,410
4 tuTCM33 30 1,001 0 0 1,151
5 LoriYagami 207 6 0 0 1,041
6 pb421back 194 0 0 0 970
7 kimxuankt 4 874 0 0 894
8 coduocgidau 6 12 19 614 846
9 0joro0 12 738 0 0 798
10 tusontay 0 0 9 648 738
11 hoanga7n 31 575 0 0 730
12 langthangvn33 0 0 3 628 658
13 Demix 111 2 0 0 557
14 Emperor2011 97 0 0 0 485
15 trilnh 15 341 0 0 416
16 mrbenhien 13 349 0 0 414
17 tinhtevn 3 367 0 0 382
18 thien my 49 123 0 0 368
19 hanhnk 0 0 8 188 268
20 hbinhlove2003 11 186 0 0 241
21 zinzuno 12 164 0 0 224
22 nguyenanhphong 0 0 1 200 210
23 BollyCorner 31 1 0 0 156
24 ahuyblog 6 120 0 0 150
25 kphong07 0 0 5 98 148
26 Thanhtruc1995 21 2 4 0 147
27 huedilinh 0 0 3 110 140
28 johankhanh201619838 17 0 4 0 125
29 liemvn2212 2 115 0 0 125
30 Vũ Công Thưởng 20 24 0 0 124