Top Uploader Tuần 18 - 2019 (29/04/2019 - 05/05/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 jockers 957 3 0 0 4,788
2 LoriYagami 374 8 0 0 1,878
3 coduocgidau 0 0 25 1,490 1,740
4 kphong07 0 0 22 1,168 1,388
5 hungdaita 24 1,024 0 0 1,144
6 tusontay 0 0 20 802 1,002
7 Emperor2011 181 2 0 0 907
8 revolutio 0 0 27 356 626
9 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 6 571 0 0 601
10 daovancua 0 0 9 418 508
11 trilnh 15 356 0 0 431
12 kennyminh 3 120 7 148 353
13 Hangsuutamne 0 0 6 276 336
14 zinzuno 6 291 0 0 321
15 tuTCM33 14 202 0 0 272
16 cubine 0 0 5 192 242
17 rafaqatkiani007 42 1 0 0 211
18 ragodzarac 38 5 0 0 195
19 BollyCorner 33 11 0 0 176
20 hoaitrung 14 98 0 0 168
21 chieudem 3 141 0 0 156
22 anhtoan101 1 140 0 0 145
23 adm820 9 85 0 0 130
24 hbinhlove2003 9 82 0 0 127
25 huedilinh 0 0 5 72 122
26 datmahamchoi 0 0 4 74 114
27 fallheart82 3 95 0 0 110
28 tammoto 11 44 0 0 99
29 it-hanguyen 0 0 5 48 98
30 tuanq_82 16 0 0 0 80