Top Uploader Tuần 27 - 2019 (01/07/2019 - 07/07/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hdVN33 115 1,975 0 0 2,550
2 LoriYagami 442 14 0 0 2,224
3 coduocgidau 1 23 41 1,784 2,222
4 hoaitrung 55 1,099 0 0 1,374
5 hungdaita 18 1,068 0 0 1,158
6 tuankbas 23 846 0 0 961
7 zinzuno 11 850 0 0 905
8 SamplerHiend 0 0 12 620 740
9 denecius 118 2 0 0 592
10 trilnh 19 424 0 0 519
11 jockers 82 4 0 0 414
12 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 4 389 0 0 409
13 ragodzarac 73 15 0 0 380
14 tuanq_82 64 1 0 0 321
15 rafaqatkiani007 61 1 0 0 306
16 tusontay 0 0 6 218 278
17 kphong07 0 0 8 178 258
18 BollyCorner 48 7 0 0 247
19 tammoto 16 90 0 0 170
20 BuluKid 3 144 0 0 159
21 Hangsuutamne 0 0 4 118 158
22 leutrunghieu1993 5 122 0 0 147
23 paulthanhson 2 70 1 54 144
24 adm820 6 102 0 0 132
25 datmahamchoi 0 0 1 114 124
26 doan39 0 0 1 102 112
27 Nhat tan 528 5 67 0 0 92
28 bobcat_anh 2 69 0 0 79
29 HLIEU 1 66 0 0 71
30 newguy006 3 56 0 0 71