Top Uploader Tuần 16 - 2018 (16/04/2018 - 22/04/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 24 4,102 4,342
2 hungdaita 30 3,239 0 0 3,389
3 Tommy2304 2 133 50 2,158 2,801
4 0joro0 23 1,245 0 0 1,360
5 coduocgidau 1 0 24 854 1,099
6 zinzuno 26 859 0 0 989
7 divenoixa911 0 0 16 776 936
8 tuTCM33 31 734 0 0 889
9 LoriYagami 174 10 0 0 880
10 thang_taynam 23 584 9 38 827
11 Emperor2011 104 0 0 0 520
12 Demix 102 0 0 0 510
13 kphong07 0 0 8 408 488
14 kimxuankt 13 378 0 0 443
15 hoanga7n 22 309 0 0 419
16 liemvn2212 12 338 0 0 398
17 honda accord 2018 21 288 0 0 393
18 vudai01 18 259 0 0 349
19 vnltue 0 0 2 210 230
20 namise 0 0 4 182 222
21 trilnh 8 170 0 0 210
22 hanhnk 1 43 3 122 200
23 open0 0 0 6 120 180
24 hbinhlove2003 13 114 0 0 179
25 hungtranquang1988 0 0 10 60 160
26 BollyCorner 30 2 0 0 152
27 mdriver2008 21 46 0 0 151
28 v0minh 16 67 0 0 147
29 changcombaolac 4 114 0 0 134
30 freeinternettv 4 100 0 0 120