Top Uploader Tuần 06 - 2018 (05/02/2018 - 11/02/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 29 6,838 7,128
2 coduocgidau 1 40 95 3,786 4,781
3 hungdaita 36 3,753 0 0 3,933
4 Tommy2304 1 12 44 2,322 2,779
5 LoriYagami 232 3 0 0 1,163
6 Emperor2011 204 2 0 0 1,022
7 anhtoan101 2 603 1 132 755
8 Demix 126 1 0 0 631
9 tuTCM33 23 470 0 0 585
10 coti 2 382 1 182 584
11 NTTung20013 1 563 0 0 568
12 nhutthanh22 6 482 0 0 512
13 hbinhlove2003 4 476 0 0 496
14 kphong07 0 0 10 376 476
15 hanhnk 0 0 9 314 404
16 liemvn2212 27 224 0 0 359
17 Izumitaro 0 0 3 282 312
18 mrbenhien 16 222 0 0 302
19 zinzuno 14 226 0 0 296
20 kimxuankt 2 281 0 0 291
21 lenguyenphat 4 180 0 0 200
22 phanbaolocninh 0 0 5 130 180
23 wanara 0 0 5 120 170
24 thanhtuq4 7 135 0 0 170
25 BollyCorner 33 0 0 0 165
26 Devil_Woman 0 0 2 138 158
27 trilnh 5 127 0 0 152
28 ahuyblog 6 83 0 0 113
29 namise 0 0 2 82 102
30 paulthanhson 0 0 2 80 100