Top Uploader Tuần 01 - 2019 (31/12/2018 - 06/01/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 26 2,551 0 0 2,681
2 LoriYagami 430 2 0 0 2,152
3 coduocgidau 2 234 28 1,182 1,706
4 CaptainTsubasa 322 1 0 0 1,611
5 tuTCM33 55 1,298 0 0 1,573
6 thanhnguyen18986 0 0 33 1,124 1,454
7 kphong07 0 0 28 1,042 1,322
8 tamquocgia94 2 233 30 774 1,317
9 0joro0 33 949 0 0 1,114
10 tusontay 0 0 14 526 666
11 trilnh 22 491 0 0 601
12 rafaqatkiani007 112 5 0 0 565
13 tuanq_82 104 3 0 0 523
14 Hangsuutamne 0 0 13 340 470
15 thientruc 13 394 0 0 459
16 it-hanguyen 0 0 23 228 458
17 denecius 73 3 0 0 368
18 hanhnk 0 0 9 234 324
19 nkt198 2 155 4 118 323
20 huedilinh 0 0 9 226 316
21 Vung Lay 11 243 0 0 298
22 lktpro2018 1 249 0 0 254
23 ghien69 0 0 6 148 208
24 ragodzarac 38 0 0 0 190
25 vnltue 0 0 1 154 164
26 thang_taynam 1 137 0 0 142
27 BollyCorner 22 1 0 0 111
28 jockers 22 0 0 0 110
29 myhat001 21 0 0 0 105
30 coti 2 57 1 24 101