Top Uploader Tuần 07 - 2018 (12/02/2018 - 18/02/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 19 3,662 3,852
2 coduocgidau 7 610 23 2,830 3,705
3 hungdaita 33 3,470 0 0 3,635
4 Tommy2304 4 262 44 1,686 2,408
5 coti 4 2,073 0 0 2,093
6 LoriYagami 248 5 0 0 1,245
7 tencha276 6 903 0 0 933
8 mrbenhien 33 724 0 0 889
9 pb421back 160 2 0 0 802
10 kphong07 0 0 12 540 660
11 Emperor2011 109 4 0 0 549
12 nvan_1992 2 507 0 0 517
13 cubine 3 263 1 198 486
14 minhthang97 0 0 1 436 446
15 zinzuno 19 298 0 0 393
16 trilnh 9 346 0 0 391
17 kimxuankt 3 354 0 0 369
18 tuTCM33 11 285 0 0 340
19 vvd2104 1 307 0 0 312
20 Demix 61 0 0 0 305
21 wanara 0 0 12 174 294
22 hanhnk 0 0 4 154 194
23 sechia 0 0 1 170 180
24 tusontay 0 0 5 128 178
25 ahuyblog 8 138 0 0 178
26 BollyCorner 35 2 0 0 177
27 thanhtungqng 4 107 0 0 127
28 v0minh 8 70 0 0 110
29 nghitran 0 0 3 78 108
30 hbinhlove2003 4 55 1 18 103