Top Uploader Tuần 12 - 2018 (19/03/2018 - 25/03/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 30 5,332 5,632
2 hungdaita 14 1,400 0 0 1,470
3 pb421back 287 0 0 0 1,435
4 coduocgidau 2 49 20 752 1,011
5 Tommy2304 0 0 20 766 966
6 tuTCM33 30 780 0 0 930
7 langthangvn33 0 0 2 876 896
8 Demix 165 0 0 0 825
9 nguyenanhphong 0 0 3 590 620
10 LoriYagami 103 1 0 0 516
11 trilnh 17 400 0 0 485
12 thien my 47 186 0 0 421
13 hbinhlove2003 13 343 0 0 408
14 zinzuno 13 279 0 0 344
15 mrbenhien 17 249 0 0 334
16 hoanga7n 11 265 0 0 320
17 hanhnk 0 0 4 186 226
18 Izumitaro 0 0 3 194 224
19 vnltue 0 0 2 182 202
20 minhthang97 0 0 4 144 184
21 wanara 0 0 8 92 172
22 huedilinh 0 0 5 102 152
23 adm820 9 98 0 0 143
24 tusontay 0 0 1 126 136
25 rogamervip 0 0 2 116 136
26 v0minh 15 59 0 0 134
27 0joro0 3 105 0 0 120
28 kphong07 0 0 3 90 120
29 ahuyblog 4 87 0 0 107
30 Thành Nhânn 21 0 0 0 105