Top Uploader Tuần 17 - 2019 (22/04/2019 - 28/04/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 jockers 890 4 0 0 4,454
2 tusontay 0 0 57 2,120 2,690
3 coduocgidau 0 0 33 2,268 2,598
4 hungdaita 25 1,713 0 0 1,838
5 LoriYagami 291 13 0 0 1,468
6 kphong07 0 0 23 1,166 1,396
7 tuTCM33 25 1,095 0 0 1,220
8 0joro0 17 955 0 0 1,040
9 Emperor2011 194 4 0 0 974
10 love_yejin 0 0 1 832 842
11 revolutio 0 0 29 368 658
12 zinzuno 16 564 0 0 644
13 kennyminh 1 37 6 498 600
14 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 9 460 0 0 505
15 trilnh 14 401 0 0 471
16 rafaqatkiani007 68 2 0 0 342
17 ragodzarac 64 14 0 0 334
18 bristolvn 1 298 0 0 303
19 Hangsuutamne 1 192 2 64 281
20 it-hanguyen 0 0 10 126 226
21 tinhtevn 1 199 0 0 204
22 vnltue 0 0 1 160 170
23 Nhat tan 528 4 146 0 0 166
24 chieudem 3 139 0 0 154
25 BollyCorner 28 13 0 0 153
26 khongthetinnoiB 1 139 0 0 144
27 princephuc 13 74 0 0 139
28 tammoto 15 64 0 0 139
29 anhtoan101 1 119 0 0 124
30 Vung Lay 3 103 0 0 118