Top Uploader Tuần 25 - 2018 (18/06/2018 - 24/06/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 39 3,451 0 0 3,646
2 duongtr46 0 0 46 2,572 3,032
3 Hangsuutamne 1 53 80 1,508 2,366
4 Devil_Woman 0 0 50 1,120 1,620
5 0joro0 36 1,007 0 0 1,187
6 LoriYagami 228 3 0 0 1,143
7 tusontay 0 0 19 760 950
8 coduocgidau 1 16 15 756 927
9 tuTCM33 18 682 0 0 772
10 Emperor2011 148 1 0 0 741
11 thang_taynam 10 579 1 8 647
12 kphong07 0 0 7 464 534
13 trilnh 17 407 0 0 492
14 langthangvn33 0 0 1 402 412
15 zinzuno 5 239 0 0 264
16 huedilinh 0 0 7 176 246
17 thanhtam1222 6 148 0 0 178
18 v0minh 18 83 0 0 173
19 Tommy2304 1 18 4 104 167
20 Demix 31 2 0 0 157
21 Vung Lay 5 128 0 0 153
22 bobbyben87 2 135 0 0 145
23 banthepro 20 0 4 0 140
24 BollyCorner 25 3 0 0 128
25 ghien69 0 0 5 78 128
26 tinhthienthu 14 0 5 0 120
27 vnltue 0 0 1 110 120
28 lucky luke 2 107 0 0 117
29 windssongggg 21 3 0 0 108
30 chieudem 4 86 0 0 106