Top Uploader Tuần 21 - 2018 (21/05/2018 - 27/05/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 33 3,084 3,414
2 hungdaita 41 3,169 0 0 3,374
3 Hangsuutamne 19 852 51 1,260 2,717
4 0joro0 93 1,001 0 0 1,466
5 tuTCM33 49 872 0 0 1,117
6 kennyminh 0 0 24 710 950
7 tusontay 0 0 10 640 740
8 trilnh 23 603 0 0 718
9 LoriYagami 141 5 0 0 710
10 zinzuno 15 630 0 0 705
11 legendisalive 4 654 0 0 674
12 coduocgidau 6 76 9 430 626
13 Nhat tan 528 34 449 0 0 619
14 Demix 110 0 0 0 550
15 Emperor2011 102 0 0 0 510
16 thang_taynam 8 265 3 16 351
17 xuantu17 0 0 3 278 308
18 combuomxinh 2 270 0 0 280
19 vnltue 0 0 3 236 266
20 tinhtevn 1 250 0 0 255
21 ngockhoi-pham 2 1 14 86 237
22 hanhnk 0 0 4 140 180
23 Vung Lay 4 133 0 0 153
24 daithu 0 0 1 140 150
25 kphong07 0 0 5 92 142
26 Izumitaro 0 0 1 124 134
27 it-hanguyen 0 0 7 46 116
28 cngvietnam2018 13 1 5 0 116
29 chieudem 10 65 0 0 115
30 daidong812 1 110 0 0 115