Jellkeen's Recent Activity

 1. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  Hivi T200A [IMG] https://drive.google.com/file/d/1uoxA9VB3WgzQcVIjTRuf1bFN79143rqU/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:51
 2. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  Hifi-Rain Forest Studio II [IMG] https://drive.google.com/file/d/189aYIrV0w-f1okAHYuyfP0oKkhzpyMDt/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:51
 3. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  Hifi-Rain Forest Studio I [IMG] https://drive.google.com/file/d/1olnUN9LUiZjd_GmCpByHj95LiznsXwxM/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:51
 4. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  FIM THIS IS K2 HD SOUND! [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1TWbCIgDDMZlehwhxaZLRWt9W_q8pfyM6/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:51
 5. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  FIM -Teresa Perez - The Last Rose of Summer [IMG] https://drive.google.com/file/d/1XpGwzCQ9nWziggf_C5rDf2Vg0b8nsDdC/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:51
 6. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  [Stockfisch]David Munyon - More Songs for Planet Earth[WAV] [IMG]...

  5/12/21 lúc 20:51
 7. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  [Stockfisch]Charlie Winston - Passport [WAV] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1F6Wl8f0T-umGOwb9WwmWdLlMRhA5dwjK/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:51
 8. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  [Stockfisch]005 B&W Audiophile Recordings Vol.2[WAV] [IMG]...

  5/12/21 lúc 20:51
 9. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  VA-SOUND CHARM [IMG] https://drive.google.com/file/d/10rg-2YUfeNW6bdcqG2JhjkBdzh5KZYw-/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:51
 10. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  Various Artists-Golden Voice [IMG] https://drive.google.com/file/d/1pHpMbrNT4ITKmnd6fK9y5SgwzxtqvTRl/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:50
 11. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  Various Artists - This is HD Mastering Sound! [IMG] https://drive.google.com/file/d/1pQkKDY_voGu6ufIFfyhbKfT1R9qqodOp/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:50
 12. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  SENNHEISER SAMPLER K2HD.Vol3 [IMG] https://drive.google.com/file/d/1e5O0LmPWbny3jNhdWV5OGmb-RbhjD7Gl/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:50
 13. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  SENNHEISER SAMPLER K2HD.Vol2 [IMG] https://drive.google.com/file/d/1zYcJ5yG6LgLkneMYadC3DLUPktuX-lq8/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:50
 14. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  SENNHEISER SAMPLER K2HD [IMG] [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1OKisbLNmfPeekaVsArxAHGc-zxs350Jf/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:50
 15. Jellkeen đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  ELAC-Eastern Stereo [IMG] [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1dTuG_ZY-Kmf4wG7nm2rtBg8OPpDfrCyq/view?usp=sharing

  5/12/21 lúc 20:50