Poll Results: Bầu chọn đại diện cho HDThanhHoa tham gia trong HDVN.

Members who voted for 'Mr Duynokia: Trưởng hội HDThanhHoa'